PWr: Unite! dla zielonej transformacji ukraińskich uczelni

środa, 25.1.2023 15:22 430 0

Z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej sieć europejskich uniwersytetów Unite! zaprosiła do współpracy siedem uczelni z Ukrainy. Wspólnie będą realizować projekt „Zielona Transformacja w Uniwersytetach Ukraińskich” finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od środy, 25 stycznia, na naszej uczelni prowadzone będą rozmowy w tej sprawie.

Inicjatywa zakłada wsparcie akademickiej wspólnoty Ukrainy poprzez zaangażowanie instytucji partnerskich w regularne działania w ramach programu UNITE! Erasmus+, w obszarze roboczym „An Open Innovation Community for the Green Transition”, którego liderem jest Politechnika Wrocławska.

Równie ważnym założeniem jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy ukraińskimi uniwersytetami a siecią Unite! Ułatwi to w przyszłości proces odbudowy kraju po zakończeniu wojny oraz będzie stanowić ważny krok w procesie integracji Ukrainy z Unią Europejską.

– Realizacja tego projektu to kamień milowy na drodze współpracy pomiędzy Uniwersytetem Europejskim a uczelniami z Ukrainy – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Cieszę się, że to właśnie PWr może odegrać ważną rolę w ułatwianiu naszym ukraińskim kolegom współpracy z konsorcjum, a co za tym idzie z partnerami z całej Europy. Traktujemy to działanie jako wyraz solidarności z ukraińską wspólnotą akademicką w tym wyjątkowo trudnym czasie.

 

Spotkanie na PWr

W związku z rozpoczęciem projektu na Politechnice Wrocławskiej zorganizowano  spotkanie przedstawicieli wszystkich ukraińskich uczelni partnerskich z przedstawicielami konsorcjum Unite!

Sieć reprezentuje m.in. Andreas Winkler, sekretarz generalny Unite! W spotkaniu (25-28 stycznia) udział wezmą także władze Politechniki Wrocławskiej. Uczestnicy będą się zajmować opracowaniem i zatwierdzeniem planu pracy w ramach projektu.

– Współpraca z akademicką wspólnotą Ukrainy oznacza duże możliwości dla naszego sojuszu i ma istotne znaczenie polityczne – mówi Andreas Winkler, sekretarz generalny konsorcjum Unite! - Dzisiejsze spotkanie jest ważne także dlatego, że pozwoli nam ono omówić wspólnie plan współpracy oraz wsparcia w obszarze ekologii i zielonej transformacji, który będzie miał kluczowe znaczenie w procesie odbudowie Ukrainy.

 

Zielone standardy w Uniwersytetach Ukraińskich

Projekt opiera się na czterech głównych zadaniach. Pierwszym z nich jest opracowanie zielonych standardów dla ukraińskich uczelni w zakresie kształcenia i działalności badawczej w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych oraz wypracowanie ich lokalnej wersji uwzględniającej specyfikę ukraińskich uczelni.

Drugie zadanie dotyczy opracowania modelu zielonego kampusu oraz wdrożenie standardów w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej i funkcjonowania kampusu.

Kolejnym zadaniem jest realizacja 2-tygodniowego kursu „Zielone technologie dla rozwoju społeczeństwa Ukrainy”, w którym udział wezmą z jednej strony studenci z uczelni ukraińskich, z drugiej zaś dydaktycy z uczelni zrzeszonych w sojuszu Unite! Kurs obejmie zagadnienia z dyscyplin, które będą miały zastosowanie w procesie odbudowy i modernizacji przemysłu oraz infrastruktury Ukrainy.

Ostatnie zadanie to opracowanie i wdrożenie systemu mikro poświadczeń dla ukraińskich studentów w zakresie powiązanym tematycznie z zieloną transformacją.

W projekcie udział wezmą następujące ukraińskie uczelnie:

  • Sumski Uniwersytet Państwowy (Сумський державний університет),
  • Politechnika Dniprovska (Національний ТУ «Дніпровська політехніка»),
  • Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki (Харківський національний університет радіоелектроніки),
  • Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Луцький національний технічний університет)
  • Narodowy Uniwersytet Politechniczny w Odessie (Національний університет «Одеська політехніка»),
  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Хмельницький національний університет),
  • Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (Національний університет «Львівська політехніка»).

Projekt uzyskał finansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kwocie 882 446 zł i będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek