Punkt Pomocy Zawodowej dla medyków z Ukrainy

środa, 21.9.2022 09:05 211 0

Centrum Medyczne Dobrzyńska we Wrocławiu prowadzi Punkt Pomocy Zawodowej dla obywateli Ukrainy. Lekarze, pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni mogą zgłosić się po wsparcie związane z podjęciem pracy.

Przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej CM Dobrzyńska we Wrocławiu został utworzony Punkt Pomocy Zawodowej dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych z Ukrainy.

Grupą odbiorców na rzecz, której działa Punkt Pomocy Zawodowej są obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po dniu 24.02.2022r.

Centrum Medyczne Dobrzyńska to miejsce na mapie medycznej Wrocławia, które skupia ponad stu specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Pacjenci poza dostępem do lekarzy mają możliwość skorzystania z badań diagnostycznych i laboratoryjnych realizowanych na miejscu. Właścicielem Centrum jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Po wybuchu wojny na Ukrainie pracownicy CM Dobrzyńska zaangażowali się w pomoc osobom z wykształceniem medycznym, które przybyły na Dolny Śląsk.

Punkt Pomocy Zawodowej realizuje zadania w zakresie:

  • Wsparcia i pomocy w przygotowaniu przez obywateli Ukrainy dokumentów do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego, a w konsekwencji otrzymanie prawa wykonywania zawodu.
  • Udzielania informacji obywatelom Ukrainy (wykonującym zawody medyczne) o wolnych miejscach pracy na terenie Dolnego Śląska w podmiotach leczniczych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.
  • Pomocy w zapisywaniu chętnych obywateli Ukrainy, przedstawicieli zawodów medycznych, na kurs języka polskiego.

Chcemy wspierać lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy dając im możliwość kontynuowania kariery zawodowej. Potrzebujemy ich również w naszych dolnośląskich szpitalach – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Z Punktu Pomocy Zawodowej skorzystało już 30 obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w podmiotach medycznych. Są to pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale głównie lekarze o różnych specjalizacjach m. in.: anestezjolog, pediatra, endokrynolog, chirurg, urolog, czy stomatolog.

Zapraszamy do kontaktu obywateli Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę w zawodach medycznych. Pracownicy Centrum Medycznego Dobrzyńska udzielą wsparcia i pomogą w tłumaczeniu i organizacji dokumentacji koniecznej do uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce – mówi Waldemar Pliński Dyrektor Centrum Medycznego Dobrzyńska we Wrocławiu.

Punkt Pomocy Zawodowej jest prowadzony w budynku WZSOZ na II piętrze, w oznaczonym pomieszczeniu PIK 2C. Punkt działa od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 10:00 do 12:00

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek