Odsłonięto Unicefka. To krasnal w ramach podziękowań za pomoc Ukrainie [FOTO, SZCZEGÓŁY]

piątek, 23.6.2023 16:25 491 0

W ramach kampanii „Szacunek, wdzięczność, wspólnota”  odsłonięty został nowy krasnal   Unicefek. W ten sposób Wrocław dziękuje  UNICEFOWI  za wsparcie finansowe i rzeczowe miasta  po wybuchu wojny w Ukrainie.  Figurka  Unicefka  dołączyła do społeczności ponad 1000 krasnali w mieście.

Unicefka można znaleźć przy ul. Świdnickiej 19. To nieprzypadkowe miejsce, ponieważ znajduje się tuż obok Przejścia Dialogu, gdzie  migranci  i uchodźcy  mogą otrzymać bezpłatne wsparcie informacyjne. W pierwszych miesiącach wojny konsultanci pomogli tam 24 tysiącom Ukraińców.

- Ukraina jest bardzo wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych obywateli. Jesteśmy wdzięczni za to, że w pomoc włączyły się także międzynarodowe organizacje i  ta pomoc była naprawdę praktyczna. Pamiętamy jak w pierwszych dniach a potem przez miesiące  wrocławianie bezinteresownie pomagali uchodźcom. Bardzo za to dziękujemy -  mówił  Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy

Figurka Unicefka przedstawia krasnala z sercem w dłoniach oraz atrybutem charakterystycznym dla UNICEF: torbą wypełnioną produktami pomocowymi takimi jak szkolne plecaki, książki czy laptopy i właśnie między innymi taka pomoc trafiła do Wrocławia. Miasto otrzymało  ponad 42 mln złotych na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy. Większość -  ponad 24,5 mln złotych, wsparło edukację.

-  Wrocławskie krasnale są znane na całym świecie, to symbol tego miasta.  Jestem bardzo szczęśliwy, że Unicefek dołączył do tego grona. Rok temu rozpoczęliśmy współpracę z naszym partnerem miastem Wrocław, Biurem Reagowania Kryzysowego na Potrzeby Uchodźców w Polsce i przez ten rok realizowaliśmy zadania, które mają wspierać każde dziecko. Hasłem UNICEFU jest powiedzenie  „Dla każdego dziecka”  i to właśnie staramy si ę tutaj robić – podkreślał  Polat Kizildag, Dyrektor Biura Terenowego Unicefu w Krakowie


- UNICEF bardzo nam pomógł stworzyć odpowiednie warunki dla dzieci uchodźczych we wrocławskich szkołach. Zakupiliśmy sprzęt do nauki zdalnej, zatrudniliśmy asystentów, udzieliliśmy wsparcia psychologicznego dzieciom, które przecież razem z rodzicami uciekły przed wojną. Podziękowanie jest symboliczne, krasnal jest symboliczny, ale pomoc UNICEFU zdecydowanie symboliczna nie była – podkreślał Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia


Środki przekazane przez UNICEF przeznaczono na  m.in. na:
• przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego w związku z większą liczbą dzieci w placówkach,
• organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach
• doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych,
• zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych,
• szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów wielokulturowych,
• szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli,
• Wrocławskie placówki oświatowe otrzymały również wsparcie w formie przekazanego sprzętu, tj. laptopów i tabletów z oprogramowaniem czy przenośnych laboratoriów komputerowych ( 2550 szt. sprzętu).

- To Idealna okazja, by podziękować całemu zespołowi. Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracowników edukacji, ale także naszym uczniom i rodzicom bo to także oni przyjmowali naszych gości i pomagali im w pierwszych dniach szkoły. Bez nich nie udałoby się tego tak sprawnie przeprowadzić.

Oczywiście to nie tylko nasza praca, środki z UNICEFU umożliwiły nam przyjęcie w szczytowym momencie 12 tys. dzieci do szkół i przedszkoli – zaznaczał  Marcin Miedziński, wicedyrektor Departamentu Edukacji we Wrocławiu


Figurki wrocławskich krasnali od dawna stanowią integralną część przestrzeni miejskiej, często upamiętniają ważnych ludzi lub ważne wydarzenia w historii Wrocławia, także tej najnowszej. Figurki krasnali „wolontariusza” i „uchodźczyni” pojawiły się niedawno przy wejściu na Dworzec Główny PKP. To symboliczny wyraz wdzięczności i upamiętnienie wszystkich wolontariuszy, którzy podczas pierwszych dni wojny w Ukrainie pomagali uchodźcom, tłumnie przyjeżdżającym na dworzec. Nie mogło także zabraknąć krasnala Unicefka.

- Szukaliśmy dla tego krasnala symbolicznego miejsca i Przejście Dialogu jest takim miejscem.  Służyło wszystkim, którzy przyjechali do Wrocławia pierwszą pomocą. Pierwszą pomocą w odnalezieniu się w mieście , w komunikacji. Pierwszą pomocą w znalezieniu pracy i pomocy. Krasnal  Unicefek stanął więc na głównym trakcie komunikacyjnym, na ulicy Świdnickiej gdzie ponad 20 tysięcy uciekających przed wojną, szło szukając wsparcia i gdzie codziennie tysiące wrocławian może oglądać krasnala z sercem na dłoni – mówił Radosław Michalski, dyrektor Biura Promocji i Turystyki UMW

Krasnal jest symbolicznym  podziękowaniem dla organizacji za wsparcie finansowe i rzeczowe. Autorką figurki jest Beata Zwolańska-Hołod.


Działania Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego sfinansowane przez UNICEF
• zapewnienie pomocy psychologicznej, prawnej oraz konsultacyjnej w Przejściu Dialogu w postaci bezpłatnych konsultacji ze specjalistami (bez konieczności zapisów i rezerwacji miejsc)
• konkursy dla organizacji pozarządowych w ramach których wyłoniono m.in. inicjatywy:
działań lokalnych (osiedlowych), których głównym celem jest integracja uchodźców i społeczeństwa przyjmującego (przykład: warsztaty, szkolenia dla animatorów, spotkania osiedlowe w formie pikników),
• szkolenia międzykulturowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, których celem jest zminimalizowanie/wyeliminowanie hejtu, uprzedzeń i dyskryminacji,
• wydarzenia artystyczno-sportowe, jako sposób na integrację
• kursy języka polskiego dla dzieci (a także dla osób dorosłych, które dzięki nim otrzymywały możliwości wsparcia dzieci, które pozostają pod ich opieką)
• przygotowanie i wydanie materiały informacyjnych o działalności systemu edukacji, a także przybliżające miasto, które stało się nowym domem


Działania MOPS we Wrocławiu sfinansowane przez UNICEF
• szkolenia w prowadzeniu programów wsparcia dla rodziców/opiekunów (m.in. w zakresie przeciwdziałnia przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, wspierania dzieci w kryzysie humanitarnym),
• organizacja asystentury rodzinnej (AR) w środowisku,
• zakup laptopów i telefonów wraz z abonamentem,
• wsparcie opiekunów tymczasowych (tj. opiekunów  małoletnich obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny przebywali na terenie Polski bez opieki rodziców biologicznych),
• zatrudnienie aspirantów pracy socjalnej (zatrudniono obywateli Ukrainy, którzy ułatwiali rodzinom uchodźczym poruszanie się po Wrocławiu i w polskim systemie wsparcia/prawnym, komunikowali się w języku ukraińskim i polskim),
• treningi i szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych i opiekunów tymczasowych (opieka nad dzieckiem w trudnej sytuacji życiowej, wypalenie zawodowe, rozwój osobisty itp.),
• usługi dla dzieci i kobiet doznających przemocy domowej/po przemocy domowej
• zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi, w tym: zasiłki celowe, okresowe,
• zapewnienia wsparcia finansowego dzieciom znajdującym się pod opieką opiekunów tymczasowych,
• zapewnienie dostępu dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonymi niepełnosprawnością do programów pomocowych (zlecenie organizacjom pozarządowym usługi wsparcia i wzmocnienia dzieci z deficytami i niepełno sprawnościami)

Dodaj komentarz

Komentarze (0)