komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

czwartek, 13 sierpnia 2020

Diany, Hipolita

« strona 24 z 26 »

Rozwój turystyki na pierwszym planie

15 stycznia 2015 r. Burmistrz Gminy Mieroszów Marcin Raczyński zorganizował spotkanie z przedstawicielami firm i organizacji pozarządowych działających w branży rekreacyjno – turystycznej.  W zebraniu wzięło udział 31 zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in. właściciele pensjonatów, ogrodu zoologicznego ZOO Farma w Łącznej, domów agroturystycznych, wyciągów narciarskich, prezes Fundacji In Situ, jak również przedstawiciele Rady Miejskiej.  Pilotażowe spotkanie miało na celu rozpoznanie zasobów i możliwości zaplecza turystycznego w Gminie Mieroszów, ale przede wszystkim nawiązanie ścisłej wsp&o
wtorek, 20.1.2015 09:59
1244

Spotkanie burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych

13 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie burmistrza Głuszycy z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonującymi na terenie Głuszycy.  – Gmina ze swej strony deklaruje gotowość współpracy z wszystkimi stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi, które działają na rzecz głuszyczan. Zależy mi, by każda organizacja pozarządowa czuła się potrzebna, ponieważ swoją pracą wspieracie Państwo mieszkańców naszej gminy w wielu ważnych dziedzinach życia społecznego, począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, poprzez działania kulturalne, edukacyjne, sportowe, skończywszy na pomocy najuboższym oraz promocji działań służących integracji mieszkańców – powiedzi
poniedziałek, 19.1.2015 13:54
903

Spada bezrobocie

Jak wynika z danych statystycznych prezentowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2014 roku spadła w stosunku do ilości bezrobotnych zarejestrowanych w styczniu. Spadek bezrobocia odnotowały wszystkie gminy powiatu wałbrzyskiego.
poniedziałek, 19.1.2015 12:35
1404

Ruszył punkt informacyjny dla osób doświadczających przemocy

Realizując działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że na terenie naszej Gminy funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy. Punkt mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach, gdzie w każdą środę od godziny 16.00 do 18.00 dyżuruje Pani Anna Gałusińska – Kurator Zawodowy z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz Członek Zespołu Interdyscyplinarnego. Jeżeli Ty lub Twoi bliscy doświadczacie przemocy domowej lub jesteś świadkiem przemocy i potrzebujesz wsparci
poniedziałek, 19.1.2015 11:45
795

Zmiany w spółkach miejskich?

Jak podaje Radio Wrocław Bogdan Stanek prawdopodobnie nie będzie już prezesem Centrum Aktywnego Wypoczynku, Aqua-Zdrój. Na stanowisku zastąpi go Mariusz Gawlik - dotychczasowy dyrektor kompleksu.Bogdan Stanek objął stanowisko kierownicze w Aqua-Zdroju  w momencie gdy Centrum było jeszcze w budowie. Teraz ma zająć fotelprezesa w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych. Według nieoficjalnych informacji Radia Wrocław, w czwartek i piątek o zmianach będą decydowały rady nadzorcze obu spółek. Stanowiska mają być objęte tymczasowo, do momentu rozpisania konkursów.
piątek, 16.1.2015 15:45
909

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Jedlinie-Zdroju

Szanowni Państwo,  Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.  „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru
sobota, 17.1.2015 18:00
931

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Walimiu

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Walim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problem&a
sobota, 17.1.2015 14:15
996

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Wałbrzychu

Szanowni Państwo, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej". "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 - 2020" określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, go
piątek, 16.1.2015 11:42
1253

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Głuszycy

Szanowni Państwo, Burmistrz Głuszycy Roman Głód zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zin
sobota, 17.1.2015 14:05
990

Sukces Krajowego Funduszu Szkoleniowego zależy od pracodawców, także dolnośląskich!

Efektywne wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie w dużej mierze zależało od współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. To one powinny promować fundusz, organizować spotkania z przedsiębiorcami oraz konsultacje i poradnictwo  dla lokalnych pracodawców. Jednym z istotnych instrumentów służących poprawie jakości zasobów pracy w Polsce oraz lepszemu ich dostosowaniu do wymogów zmieniającego się rynku pracy jest powołany niedawno Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). W naszej ocenie jego efektywność będzie zależała od zainteresowania pracodawców
czwartek, 15.1.2015 16:22
898

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Czarnym Borze

Wójt Gminy Czarny Bór, Pan Adam Górecki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.  "Prognoza oddział
czwartek, 15.1.2015 15:09
1015

Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla

Przebieg procesu likwidacyjnegoPo zmianach politycznych w 1989 roku rozpatrywany był problem likwidacji kopalń wałbrzyskich, ale decyzji ostatecznych niepodejmowano, gdyż obawiano się niepokojów społecznych mieszkańców Wałbrzycha.Przełomowym momentem, który zadecydował o podjęciu decyzji o likwidacji Zagłębia, było pismo z dnia 20 lutego 1990 roku Przewodniczącego Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej Krzysztofa Betki do Ministra Przemysłu Tadeusza Syryjczyka. Do pisma dołączone było opracowanie wykonane przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Biura Projektów w Gliwicach pt. „Op
czwartek, 15.1.2015 09:34
1092

50 tys. zł na seniorów, kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2015 roku w następujących zakresach: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: działalność na rzecz osób starszych i seniorów; edukacja, jako forma spędzania wolnego czasu, zakładanie i prowadzenie kursów, szkoleń, uniwersytetów dla seniorów; organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym - organizacja senioralii powiatowych; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
środa, 14.1.2015 11:06
1010

Spotkanie burmistrza Głuszycy z senatorem Wiesławem Kilianem

W poniedziałek 12. 01. 2015 w związku z rozpoczynającą się kadencją nowych władz samorządowych senator RP pan Wiesław Kilian spotkał się z burmistrzem Głuszycy panem Romanem Głodem. Rozmowa dotyczyła omówienia trudnej sytuacji finansowej naszej gminy oraz aktualnych problemów, które występują w Głuszycy. Zaniepokojony bieżącym stanem finansów Głuszycy senator ziemi wałbrzyskiej wyraził gotowość pomocy oraz chęć współpracy w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszej gminy. Pan Wiesław Kilian zadeklarował wsparcie przy staraniach o dokończenie remontu drogi wojewódzkiej nr 381 (część ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej). Poza tym w czasie rozmowy zwrócono uwagę na możliwość rozwoju naszej gminy i gmi
środa, 14.1.2015 10:32
1259

415,5 mln euro na dolnośląskie przedsiębiorstwa i innowacje

Mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W przyjętym przez Komisję Europejską dokumencie w pierwszej osi priorytetowej „Przedsiębiorstwa i innowacje” do dyspozycji dolnośląskich firm jest 415,5 mln euro. Działania osi ukierunkowane są na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, oraz wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Realizowane w ramach osi projekty przyczynią się do: podniesienia jakości i stopnia wykorzystania badań naukowych prowadzonych w regionie, zwiększenia nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach, poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, czy podniesienia konkuren
środa, 14.1.2015 09:48
1149

Straż Miejska apeluje do mieszkańców Wałbrzycha

Od piątku 09.01.br. w rejonie dzielnicy Wałbrzycha Śródmieście dochodzi do chuligańskich wybryków. Nieznani sprawcy (prawdopodobnie dwóch młodych mężczyzn) niszczą elewacje nowo wyremontowanych kamienic w obrębie Śródmieścia malując na nich graffiti.   Niszczyciele działają najczęściej późnym wieczorem. Wszystkie graffiti przedstawiają niemożliwy do odczytania napis, kombinację słów, czy liter- niewiadomego znaczenia; wykonane są zieloną, jaskrawą farbą. Zniszczone zostały elewacje budynków m.in. na Pl. Magistrackim, w Rynku, ul. Pługa, Chrobrego, Kościuszki, Zajączka.
wtorek, 13.1.2015 14:09
1
2220

Odpady komunalne a działalność gospodarcza

Straż Miejska w Wałbrzychu informuje, że rozpoczęła się weryfikacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Wałbrzycha w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych.   Czynnościami kontrolnymi objęte zostanie blisko 6 tysięcy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osoby prowadzące działalność gospodarczą zapewniają czystość i porządek poprzez wyposażenie swojej placówki w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.
wtorek, 13.1.2015 13:25
1722

Świdnicki magazyn pełen żywności a biedni głodują

Do kuriozalnej sytuacji doszło w wyniku nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej nowych kryteriów dochodowych. W Świdnicy w Banku Żywności, który obsługuje swym zasięgiem m.in. Wałbrzych, Kudowę Zdrój, Strzegom, Bystrzycę Kłodzką czy Milicz zalega 30 tysięcy gotowych do wydania paczek. Termin ich rozprowadzenia mija wraz z końcem stycznia.  - Zarząd PKPS-u, na którego scedowane jest rozdanie p
wtorek, 13.1.2015 11:37
896

Służby Powiatu Wałbrzyskiego - przygotowanie na ferie

12 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozmawiano na temat przygotowania podmiotów podległych Staroście Wałbrzyskiemu do nadchodzących ferii. Głównym celem tej komisji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego, ma ona też pomóc staroście w realizacji zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, a także wspierać współpracę z samorządami gmin, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. – Kwestie będące w centrum zainteresowania tej komisji uważam za jeden z moich priorytetów. Liczę na ścisłą współpr
wtorek, 13.1.2015 09:21
2232

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Mieroszów

1. Ciąg drogi krajowej nr 35 od Unisławia poprzez Kowalową ul. Wałbrzyska, ul .Dąbrowszczaków , ul.Wolności i ul.Mickiewicza w Mieroszowie i drogę w stronę Granicy Państwa obsługuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon Dróg w Wałbrzychu, tel. 074 840 08 20 lub 074 841 03 65 wew. 16  2. Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy tj. ul. Główna w Sokołowsku, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Kwiatowa, ul. Hoża, droga nr 3383D Mieroszów - Nowe Siodło, droga nr 3470D Mieroszów - Kochanów, droga nr 3385D - przez wieś Łączna, droga nr 3384D przez wieś Golińsk, droga nr 3362 D przez wieś Rybnica Leśna w stronę Andrzejówki obsługuje Starostwo Powiatowe,
poniedziałek, 12.1.2015 11:34
1107

Atrakcje przyrodnicze na składowisku w Czarnym Borze

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom informuje, że ich nowy projekt znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska. Tym razem lubawska spółka zamierza zrekultywować dwa zamknięte składowiska, w Lubawce i Czarnym Borze. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, będzie zrealizowany do końca 2015 roku, a obejmie łącznie około 7,5 ha (5 ha w Lubawce i 2,5 ha w Czarnym Borze) rekultywowanych kwater. Zostaną one obsadzone ciekawą roślinnością, powstaną tam także ścieżki przyrodnicze. Rekultywacja ma ograniczyć negatywny wpływ znajdujących się tam odpadów, w szczególności przedostanie się odcieków do wód gruntowych i emisji gazów składowiskowych do atmosfery (m.in. metanu). Wartość brutt
poniedziałek, 12.1.2015 11:30
920

Noworoczne spotkanie opłatkowe PSL w Wałbrzychu

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu Piotra Zimnickiego ponad 100 osób, członków, sympatyków PSL i zaproszonych gości wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy PSL w Wałbrzychu. Spotkanie odbyło się 9 stycznia w siedzibie PSL w Wałbrzychu. Swoją obecnością w uroczystości zaszczycili m.in. Grażyna Cal-Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, Teodor Stępa- Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Henryk Ryszard Kmiecik, Poseł Klubu Parlamenta
poniedziałek, 12.1.2015 11:23
1507

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Czarny Bór

Od 1 stycznia 2015 roku na terenie gminy Czarny Bór obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zachęcamy mieszkańców sołectw do zapoznania się z terminami klikając na poniżej zamieszczone informacje.Harmonogram odbioru odpadów duża śmieciarka Harmonogram odbioru odpadów mała śmieciarka 
sobota, 10.1.2015 10:25
1082

Punkt bezpłatnych porad prawnych w Starostwie Powiatowym zaprasza

Od 7 stycznia na terenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu działa Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej. Można w nim zasięgnąć bezpłatnej pomocy specjalisty. - Zarząd powiatu jest  gotowy  wynająć każde wolne pomieszczenie w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na cele realizacji działań prospołecznych – mówi Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura. W powstałym właśnie punkcie,  mieszkańcy miasta i powiatu mogą  uzyskać bezpłatną pomoc prawną i obywatelską. – Choć działamy w tym miejscu dopiero do dwóch dni, to o poradę zwróciło się już do nas dziewięć osób, gł&oac
piątek, 9.1.2015 09:22
1738

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji funkcjonujących na terenie gminy Głuszyca na uroczyste spotkanie noworoczne, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2015 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy. źródło: gluszyca.pl
piątek, 9.1.2015 03:00
822

W Głuszycy możesz odpracować swój dług

Osoby odpracowujące zadłużenie na rzecz gminy Głuszyca w okresie zimowym wykonują prace przy odśnieżaniu chodników. Prace te polegają również na posypywaniu piaskiem miejsc szczególnie niebezpiecznych dla przechodniów. Obecnie w naszej gminie zadłużenie odpracowuje 13 osób, w tym 5 kobiet. Urząd Miejski w Głuszycy przypomina, że na podstawie obowiązującego Zarządzenia Burmistrza istnieje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego i innych opłat na rzecz gminy. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które mają zobowiązania wobec gminy z tytułu niezapłaconego czynszu za mieszkanie komunalne czy z tytułu innych nieuiszczonych opłat, mogą odrobić swoje zaległości poprzez wykonywanie różnych pr
czwartek, 8.1.2015 12:00
946

Poświąteczna zbiórka choinek

Zbórka będzie prowadzona w formie wystawki w dniach: 8, 15, 22, 29 STYCZNIA  5, 12 LUTEGO Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób. Odbiór choinek dokonywany będzie tylko z terenów nieruchomości zamieszkałych bądź mieszanych.Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawianie choinek przed posesjami. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej - przy pojemnikach na odpady.  
środa, 7.1.2015 13:39
1
1134

Zmiany w systemie segregacji odpadów

środa, 7.1.2015 13:32
1681

Składy komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego nareszcie uzupełnione!

Znamy już pełne składy wszystkich komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Skład osobowy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu: Józef Piksa - Przewodniczący Komisji Jacek Cichura - członek Komisji Krzysztof Kwiatkowski - członek Komisji Mirosław Potapowicz - członek Komisji Grażyna Owczarek - członek Komisji Stanisław Janor - członek Komisji Andrzej Lipiński - członek Komisji Grzegorz Walczak - członek Komisji Jarosław Buzarewicz - członek Komisji  Kamil Orpel - członek Komisji 
środa, 7.1.2015 13:21
938
piątek, 3.4.2020 18:08
53
czwartek, 3.1.2019 14:30
26
czwartek, 16.7.2020 10:12
9
piątek, 31.7.2020 10:27
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki