PSL pyta o koszty Spartakiady Pracowników Wodociągów

wtorek, 30.8.2016 13:10 2009 0

Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu w związku z licznie zgłaszanymi zastrzeżeniami mieszkańców Wałbrzycha co do organizacji spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji w obiektach należących do Gminy Wałbrzych, poprosiło urząd miasta o przedstawienie wysokości środków pieniężnych, jakie w związku z organizacją w/w imprezy wpłynęły na konto gminy: Mamy nadzieję, że organizacja imprezy przyniosła gminie a tym samym mieszkańcom wymierne korzyści finansowe. Stoimy na stanowisku, że tylko przejrzystość finansów wpływa na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 

We wniosku do UM w Wałbrzychu o Udostępnienie Informacji Publicznej w sprawie imprezy branżowej pracowników wodociągów - „Spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego” Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu prosi o:  

1. Podanie wysokości wszystkich wydatków, jakie poniosła Gmina Wałbrzych, jednostki organizacyjne gminy oraz spółka celowa Aqua- Zdrój w związku z odbywającą się w dniach 26-28 sierpnia 2016 imprezą branżową pracowników wodociągów.

2. Przesłanie skanów faktur z należnościami, jakie w związku z wykorzystaniem mienia Gminy Wałbrzych przez organizatora imprezy pod nazwą „Spartakiada pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego” są należne gminie. W szczególności:
- za wynajęcie obiektów Aqua-Zdrój przy ul Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia, boisk przy szkołach 21 i 26 oraz pomieszczeń Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
- za całkowite zajęcie ulicy Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia 2016

Dodaj komentarz

Komentarze (0)