Pasowanie na ucznia w Czarnym Borze

wtorek, 23.2.2021 12:47 276 0

Uczniowie klasy Ib, podobnie jak ich koledzy tydzień wcześniej 16 lutego 2021 r., zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. Uroczystość odbyła się na auli, a symbolicznego pasowania na ucznia 15 dziewczynek i 11 chłopców dokonała dyrektor placówki Anna Dziewit. Na uroczystości obecna była również Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór. 
- Życzę Wam Kochani, abyście w murach szkolnych zdobywali nie tylko wiedzę, ale także zawarli przyjaźnie na całe życie. Dziś spotykamy się w wąskim gronie ze względu na reżim sanitarny. Mam nadzieję, że na kolejnej uroczystości szkolnej nie zabraknie już Waszego rodzeństwa, rodziców i dziadków - mówiła do pierwszoklasistów Dorota Skibska.
Do klasy Ib uczęszcza 27 uczniów, a wychowawczynią jest pani Jolanta Karolczyk.

źródło: UG Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz