Zmiany w komunikacji miejskiej

niedziela, 23.5.2021 09:18 376 0

KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY UL. PĘGOWSKIEJ

W związku z planowanym wdrożeniem kolejnego etapu przebudowy ulicy Pęgowskiej, od 22 maja 2021 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany na linii autobusowej 105 i 246, które powrócą na przystanek początkowo-końcowy "Świniary" zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Pęgowskiej i Dalimira.

Tymczasowe przystanki przy ulicy Pęgowskiej zlokalizowane pomiędzy ulicą Zabłocie i Zalipie zostaną zlikwidowane.

WYMIANA ROZJAZDÓW TRAMWAJOWYCH NA SKRZYŻOWANIU POWSTAŃCÓW ŚL./HALLERA

W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z wymianą rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich i alei Hallera (rozjazdy od strony ulicy Jastrzębiej), od 22 maja 2021 roku (sobota) na czas budowy rozjazdów tymczasowych planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 2, 6, 7, 17, 20, 70 i 74.

Linia 2

Tramwaje linii 2 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Biskupin - Arkady (Capitol) - Biskupin.

Linia 6 i 7

Tramwaje linii 6 i 7 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej.

Kursy realizowane z pętli Kowale lub pętli Poświętne od ulicy Krupniczej pojadą objazdem przez ulicę Sądową i plac Legionów do przystanku "Arkady (Capitol)" i z powrotem przez ulicę Piłsudskiego, Kołłątaja i Teatralną do ulicy Widok.

Linia 17

Tramwaje linii 17 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i dalej pojadą przez ulicę Piłsudskiego i plac Legionów do placu Orląt Lwowskich.

Linia 20

Tramwaje linii 20 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Leśnica - Arkady (Capitol) - Leśnica.

Linia 70

Tramwaje linii 70 zostaną skierowane od ulicy Piłsudskiego przez ulicę Peronową, Borowską i Ślężną do Parku Południowego.

Linia 74

Tramwaje linii 74 zostaną skierowane od placu Legionów przez ulicę Grabiszyńską do pętli na Oporowie.

Komunikacja na ulicy Powstańców Śląskich i Hallera

Na odcinku Arkady (Capitol) - Krzyki - Arkady (Capitol) zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 702, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut, a na odcinku  Arkady (Capitol) - FAT - Arkady (Capitol) przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 720, która również będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut

Dodatkowo na odcinku Krzyki - Klecina - Krzyki zostaną uruchomione kursy zastępczej linii tramwajowej nr 77, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie 22-23.05.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 2, 6, 7, 17, 20 lub 74 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 702 i 720 lub tramwajem linii 77 oraz autobusami linii D i 133 na odcinku Hallera - Klecina - Hallera.

Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet okresowy na daną linię okresową mogą podróżować:
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.


ZMIANA od 24 maja 2021 roku.

Po wybudowaniu rozjazdów tymczasowych dla tramwajów na ulicy Powstańców Śląskich  po obu stronach skrzyżowania z aleją Hallera, od 24 maja 2021 roku (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 2, 7, 17, 20, 70 i 74.

"Siódemka" i "siedemnastka" powróci na trasę na ulicę Powstańców Śląskich do pętli "Klecina", a "dwudziestka" powróci na swoją stałą trasę przejazdu przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera do Oporowa.

Tramwaje linii 70 będą kursowały w relacji Osobowice - FAT - Osobowice przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera, a kursy linii tramwajowej 74 będą kursowały w relacji Osobowice - FAT - Osobowice przez plac Legionów i ulicę Grabiszyńską.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość przejazdu na odcinku pojedynczego toru w obrębie skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich i alei Hallera podczas prowadzonych prac torowych, tramwaje linii 2 będą skierowane w obu kierunkach od ulicy Powstańców Śląskich przez aleję Hallera i ulicę Grabiszyńską do pętli "Grabiszyńska (Cmentarz)", a tramwaje linii 6 nadal będą kursowały w skróconej relacji tylko do przystanku "Arkady (Capitol)".

Kursy linii okresowych 77, 702 i 720 zostaną zawieszone.

BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE od 24.05.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 2 lub 6 będą mogli kontynuować podróż tramwajem linii 7, 17 na odcinku Arkady (Capitol) - Krzyki oraz tramwajami linii 20 i 70 na odcinku Arkady (Capitol) - Hallera. Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

WYMIANA ZWROTNICY NA PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

W związku z wymianą zwrotnicy na południowym peronie pl. Powstańców Wielkopolskich w dniach 24-26.05.2021 zostaną wprowadzone zmiany na liniach 1, 8, 15 oraz 74.

Tramwaje linii 1 w kierunku pętli BISKUPIN i 8 w kierunku pętli TARNOGAJ nie będą jeździły wokół placu Powstańców Wielkopolskich. Przystanek "Dworzec Nadodrze" zostanie dla nich przeniesiony w tymczasową lokalizację – na ul. Trzebnicką. Wysiadanie i wsiadanie na przystanku tymczasowym będzie odbywało się z jezdni, w związku z czym prosimy o zachowanie ostrożności. W przeciwnym kierunku linie 1 i 8 będą kursowały swoimi stałymi trasami.

Tramwaje linii 15 w stronę pętli POŚWIĘTNE i 74 w stronę pętli OSOBOWICE od ul. Drobnera pojadą przez pl. Bema, ul. Poniatowskiego, Jedności Narodowej, Słowiańską do pl. Powstańców Wlkp. (przystanek na południowym peronie) i dalej swoimi dotychczasowymi trasami. Pominą one przystanek „Paulińska” na ul. Chrobrego. W przeciwnym kierunku trasa linii 15 i 74 nie zmienia się – w stronę centrum będzie wiodła tak, jak obecnie ulicą Chrobrego i Łokietka.

Pozostałe tramwaje, tj. linii 7 i 70 będą kursowały przez pl. Powstańców Wielkopolskich bez zmian.

O bezpieczeństwo pasażerów wsiadających i wysiadających na tymczasowym przystanku "Dworzec Nadodrze" na ul. Trzebnickiej zadbają pracownicy Nadzoru Ruchu MPK.

 

W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z wymianą rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich i alei Hallera (rozjazdy od strony ulicy Jastrzębiej), od 22 maja 2021 roku (sobota) na czas budowy rozjazdów tymczasowych planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 2, 6, 7, 17, 20, 70 i 74.

Linia 2

Tramwaje linii 2 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Biskupin - Arkady (Capitol) - Biskupin.

Linia 6 i 7

Tramwaje linii i 7 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej.

Kursy realizowane z pętli Kowale lub pętli Poświętne od ulicy Krupniczej pojadą objazdem przez ulicę Sądową i plac Legionów do przystanku "Arkady (Capitol)" i z powrotem przez ulicę Piłsudskiego, Kołłątaja i Teatralną do ulicy Widok.

Linia 17

Tramwaje linii 17 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i dalej pojadą przez ulicę Piłsudskiego i plac Legionów do placu Orląt Lwowskich.

Linia 20

Tramwaje linii 20 zostaną skrócone do przystanku "Arkady (Capitol)" przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej i będą kursowały w relacji Leśnica - Arkady (Capitol) - Leśnica.

Linia 70

Tramwaje linii 70 zostaną skierowane od ulicy Piłsudskiego przez ulicę Peronową, Borowską i Ślężną do Parku Południowego.

Linia 74

Tramwaje linii 74 zostaną skierowane od placu Legionów przez ulicę Grabiszyńską do pętli na Oporowie.

Komunikacja na ulicy Powstańców Śląskich i Hallera

Na odcinku Arkady (Capitol) - Krzyki - Arkady (Capitol) zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 702, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut, a na odcinku  Arkady (Capitol) - FAT - Arkady (Capitol) przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej nr 720, która również będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut

Dodatkowo na odcinku Krzyki - Klecina - Krzyki zostaną uruchomione kursy zastępczej linii tramwajowej nr 77, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie 22-23.05.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 267, 17, 20 lub 74 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 702 i 720 lub tramwajem linii 77 oraz autobusami linii D i 133 na odcinku Hallera - Klecina - Hallera.

Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet okresowy na daną linię okresową mogą podróżować:
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.


ZMIANA od 24 maja 2021 roku.

Po wybudowaniu rozjazdów tymczasowych dla tramwajów na ulicy Powstańców Śląskich  po obu stronach skrzyżowania z aleją Hallera, od 24 maja 2021 roku (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 2, 717, 2070 74.

"Siódemka" i "siedemnastkapowróci na trasę na ulicę Powstańców Śląskich do pętli "Klecina", a "dwudziestka" powróci na swoją stałą trasę przejazdu przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera do Oporowa.

Tramwaje linii 70 będą kursowały w relacji Osobowice - FAT - Osobowice przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera, a kursy linii tramwajowej 74 będą kursowały w relacji Osobowice - FAT - Osobowice przez plac Legionów i ulicę Grabiszyńską.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość przejazdu na odcinku pojedynczego toru w obrębie skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich i alei Hallera podczas prowadzonych prac torowych, tramwaje linii 2 będą skierowane w obu kierunkach od ulicy Powstańców Śląskich przez aleję Hallera i ulicę Grabiszyńską do pętli "Grabiszyńska (Cmentarz)", a tramwaje linii nadal będą kursowały w skróconej relacji tylko do przystanku "Arkady (Capitol)".

Kursy linii okresowych 77702 i 720 zostaną zawieszone.


BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE od 24.05.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii lub 6 będą mogli kontynuować podróż tramwajem linii 7, 17 na odcinku Arkady (Capitol) - Krzyki oraz tramwajami linii 20 i 70 na odcinku Arkady (Capitol) - Hallera. Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)