ZDiUM: Rozbudowa peronów tramwajowych na Nowym Targu i zmiana miejsca wjazdu na płytę Rynku

Rozpoczyna się przebudowa peronów tramwajowych na przystankach Nowy Targ, przy ul. Purkyniego.

  • Inwestycja jest realizowana w trybie projektuj - buduj
  • Przebudowa obejmie podwyższenie peronów dla zwiększenia komfortu pasażerów
  • Nawierzchnia będzie dostosowana do zabytkowego otoczenia – płyty i kostka granitowa
  • Pojawią się nowe wiaty przystankowe
  • W ramach prac wykonawca wybuduje odwodnienia oraz przesunie kolidujący słup trakcyjny
  • Budowa potrwa do grudnia br.

Podczas najbliższego weekendu, w nocy z 1 na 2 października na peronach przystanków Nowy Targ zostanie wprowadzona organizacja ruchu zastępczego. Obydwa przystanki zostaną  wyłączone z użytkowania na kilka tygodni.

- To niestety konieczne aby móc sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie dla pasażerów, przeprowadzić prace rozbiórkowe a następnie budowlane. Istniejąca nawierzchnia musi zostać rozebrana aby wyprofilować zaprojektowane podwyższenia, które znacząco zwiększą komfort wsiadania i wysiadania wszystkich grupom pasażerów – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

- W ramach poprawy dostępności komunikacji zbiorowej sukcesywnie przebudowujemy kolejne przystanki. W ścisłym  centrum miasta, po przystanku przy ul. Purkyniego planujemy wyniesienie również przystanków przy pl. Teatralnym oraz  w ciągu ul. Szewskiej. Takie działania w znaczący sposób ułatwią przemieszczanie się tramwajem osobom o ograniczonej mobilności, w tym osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami czy rodzicom z dziećmi w wózku – dodaje Anna Szmigiel – Franz z Biura Zrównoważonej Mobilności.

Inwestycja przewiduje, zgodnie z wytycznymi MKZ, nawierzchnię peronów wykonaną z płyt oraz kostki granitowej z uwagi na sąsiadujące z przystankami zabytkowe obiekty. Zakres robót wymaga również budowy odwodnienia oraz przesunięcia kolidującego słupa trakcyjnego. Na peronach pojawią się również nowe wiaty przystankowe.

Koszt inwestycji realizowanej w trybie projektuj – buduj wyniesie niespełna 670 tys. zł. Generalnym wykonawcą jest wrocławska firma Elektrotim.

Prace budowlane potrwają do połowy grudnia br. 

Komunikat o tymczasowej zmianie obsługi komunikacyjnej płyty Rynku – zamknięcie wjazdu od strony Kurzego Targu.

Od poniedziałku 4 października br. nie będzie możliwy wjazd na płytę Rynku od strony ulicy Kurzy Targ. Na czas niezbędny do modernizacji słupka automatycznego obsługa komunikacyjna obiektów zlokalizowanych w Rynku odbywa się od strony ulicy Gepperta.

Powodem zamknięcia dozorowanego wjazdu dla pojazdów uprawnionych od strony ul. Kurzy Targ, są prace modernizacyjne automatycznego słupka.

Roboty potrwają do 15 listopada i polegać będą na wymianie urządzenia wraz z wykonaniem wzmocnienia podbudowy.

Ponieważ wymiana słupka oznacza konieczność rozebrania nawierzchni jezdni z kostki granitowej, w czas trwania prac wliczony jest również okres sezonowania (wynikający z reżimów technologicznych okres wiązania zaprawy po ponownym ułożeniu kostki).

Pojazdy uprawnione do dozorowanego wjazdu na płytę Rynku to: obsługa gmachu Urzędu Miejskiego, mieszkańcy, zaopatrzenie lokali (w wyznaczonych godzinach) oraz służby porządkowe.

Od 4 października do 15 listopada wjazd do Rynku odbywać się będzie od strony ulicy Gepperta (tymczasowy dostęp do płyty Rynku pojazdów uprawnionych odbywa się w każdym przypadku pod kontrolą funkcjonariuszy Straży Miejskiej).

Prace modernizacyjne wykona firma Szymkowiak za 107 tys. zł.

 ZDiUM

Dodaj komentarz

Komentarze (0)