Zadbaj o swoje bezpieczeństwo - zapoznaj się z najważniejszymi zasadami ewakuacji

środa, 22.6.2022 15:31 276

Wiele osób nie przywiązuje dużej wagi do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak się jednak okazuje, to spory błąd, który może kosztować zdrowie, a nawet życie! Ma to szczególne znaczenie jeśli mówimy o procedurach ewakuacyjnych w momencie jakiegokolwiek zagrożenia. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, jak należy zachować się podczas ewakuacji, jakich dokładnie zasad przestrzegać i na co zwrócić uwagę!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo - zapoznaj się z najważniejszymi zasadami ewakuacji

Ewakuacja to konieczność w wielu sytuacjach, w tym przede wszystkim przy zagrożeniu pożarowym, biologicznym, bombowym itp. Działania te podejmuje się często profilaktycznie, aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla osób przebywając na danym obszarze. W chwili ogłoszenia ewakuacji należy trzymać się ściśle określonych reguł, dzięki czemu wszystko powinno przebiec szybko i sprawnie.  

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Ewakuacja jest przeprowadzana w celu bezpiecznego i szybkiego opuszczenia terenu, na którym występuje zagrożenie. Najczęściej jest ona ogłaszana w postaci sygnałów dźwiękowych lub/oraz świetlnych. Ważne jest więc dostosowanie infrastruktury budynku do wymogów BHP, w tym zaopatrzenie się w takie rozwiązania jak choćby drabiny ewakuacyjne, odpowiednie oznaczenia, oświetlenie itp. W kontekście drabin warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie: https://www.crynoline.pl/zestawy-bez-kosza-ochronnego,18,3,122 i w razie konieczności nabyć taki sprzęt. W trakcie ewakuacji nie ma miejsca ani czasu na zadawanie jakichkolwiek pytań, dlatego każdy powinien wiedzieć, jak ma się zachować oraz w jaki sposób czytać poszczególne oznaczenia. Kluczowe jest zachowanie zdrowego rozsądku i spokoju, ponieważ tylko w taki sposób można racjonalnie myśleć. 

Zasady ewakuacji - o czym mowa?

Wiele zależy do rodzaju zagrożenia, ale w większości przypadków procedury ewakuacyjne wyglądają tak samo. Słysząc alarm należy niezwłocznie, pozostawiając wszystkie rzeczy, udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Najlepszym rozwiązaniem jest kierowanie się wytyczonymi drogami ewakuacyjnymi, które są odpowiednio oznakowane. Mijając poszczególne pomieszczenia upewnijmy się, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Przy ewakuacji trzeba bowiem zachowywać się solidarnie i współpracować z innymi osobami. W razie konieczności użyjmy wszelkich dostępnych narzędzi, aby ułatwić sobie ucieczkę. W wielu sytuacjach sprawdzają się wspomniane już drabiny, które znajdziecie pod adresem: https://www.crynoline.pl/zestawy-z-koszem-ochronnym,18,3,125

Ewakuacja - co jeszcze warto wiedzieć? 

Przede wszystkim trzeba dostosować się do sytuacji i postępować adekwatnie do rodzaju niebezpieczeństwa. Ewakuację rozpoczyna się zazwyczaj od miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie, na przykład pożar. Jeśli występuje silne zadymienie, starajmy się zasłonić drogi oddechowe mokrą tkaniną i trzymajmy się jak najbliżej ścian, aby nie stracić orientacji. W czasie ewakuacji nie używajmy windy, nie otwierajmy okien i w porę reagujmy na zmieniające się okoliczności. Trzymanie się tego typu zasad jest kluczowe w trudnych sytuacjach kryzysowych i najczęściej pozwala na opanowanie sytuacji.