komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

czwartek, 29 października 2020

Euzebii, Wioletty

Umowa o pracę - ile wynosi okres wypowiedzenia?

poniedziałek, 28.9.2020 17:45
kategorie artykułu:

Fakt złożenia wypowiedzenia nie oznacza, że natychmiast ustaje stosunek pracy. Pracownicy często błędnie wyliczają okres wypowiedzenia, co może mieć wpływ i na termin rozpoczęcia nowej pracy. Sprawdź zatem, ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę i od czego zależy jego długość.

Okres wypowiedzenia - co ma na celu?

Okres wypowiedzenia to instrument prawny, którego celem jest ochrona obu stron umowy o pracę. Rozwiązanie umowy nie następuje w dniu złożenia wypowiedzenia, ale zostaje odłożone w czasie. Pracodawca zyskuje dzięki niemu pewność, że pracownik nie odejdzie z dnia na dzień, a tym samym ma możliwość znalezienia kogoś na jego miejsce bądź wdrożenia innych pracowników w jego obowiązki. Okres wypowiedzenia jest jednocześnie korzystny dla pracownika. Jeśli to pracodawca rozwiązał z nim umowę, to pracownik zyskuje czas na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Warto jednocześnie wiedzieć, że podczas okresu wypowiedzenia obie strony umowy zachowują te sama prawa i obowiązki. W praktyce oznacza to, że pracownik musi wykonywać swoje obowiązki, za co przysługuje mu wynagrodzenie. Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy, a także rodzaju umowy. Wyróżnia się trzy typy umowy o pracę:

  • umowę na okres próbny,
  • umowę na czas określony,
  • umowę na czas nieokreślony.

Sprawdźmy zatem najpierw, ile wynosi okres wypowiedzenia umowy na okres próbny. Tę formę umowy najczęściej zawiera się na trzy miesiące i jest to maksymalny okres jej trwania. Czas minimalny trwania umowy na okres próbny nie został wskazany przez Kodeks pracy, stąd też długość okresu wypowiedzenia również się różni. Ile dokładnie wynosi?

  • 3 dni robocze - okres próbny wynosi do 2 tygodni,
  • 1 tydzień - okres próbny przekracza 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie - okres próbny wynosi 3 miesiące.

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony, jak również nieokreślony, jest taka sama i wynosi:

  • 2 tygodnie - okres zatrudnienia nie przekracza 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące - zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

Od kiedy liczony jest okres wypowiedzenia?

Wbrew pozorom okresu wypowiedzenia nie liczy się od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeśli okres ten liczony jest w miesiącach, jak ma to miejsce w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, to jego pierwszy dzień kalendarzowy liczony jest od rozpoczęcia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym złożysz wypowiedzenie. Oznacza to, że gdy złożysz wypowiedzenie np. 10 maja, to okres wypowiedzenia będzie liczony dopiero od 1 czerwca. Twój ostatni dzień pracy przypadnie zatem na 31 sierpnia.

Nieco inaczej jest, gdy okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach. Wówczas za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się pierwszą niedzielę, która nastąpi po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeśli zatem złożysz wypowiedzenie w poniedziałek, to okres wypowiedzenia będzie się liczył dopiero od niedzieli.

A co jeśli okres wypowiedzenia liczy się w dniach? Ma to miejsce jedynie przy umowie na maksymalnie dwutygodniowy okres próbny. W tej sytuacji już na następny dzień po złożeniu wniosku następuje Twój pierwszy dzień wypowiedzenia (przy obliczaniu pomija się niedzielę i dni świąteczne)

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia nie są skomplikowane, niemniej warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć niedopowiedzeń. W szczególnych przypadkach okres wypowiedzenia może zostać skrócony. Ma to miejsce wyłącznie w przypadku zgodnego oświadczenia woli stron, zgodę musi zatem wyrazić zarówno pracownik, jak również pracodawca.

 
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki