komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 30 listopada 2020

Andrzeja, Maury

Stawki CIT - jakie i dla kogo?

poniedziałek, 12.10.2020 16:17 , odsłony: 103
kategorie artykułu:

W 2021 roku wprowadzone mają zostać kolejne zmiany dotyczące stawek CIT. Co ulegnie zmianie i kto może na tym skorzystać?

Jak obliczyć podatek od dochodu? Czym jest podatek CIT? to kluczowe zagadnienia dla przedsiębiorców zamykających rok podatkowy. Trzy pierwsze miesiące kolejnego roku to czas na złożenie drogą elektroniczną odpowiedniego formularza.  Jakie stawki obowiązują w tym roku i jakie zmiany przyniesie kolejny?

Kogo dotyczy podatek CIT?

CIT to najprościej mówiąc podatek dochodowy od osób prawnych i spółek kapitałowych. Płatnikami CIT są osoby prawne, spółki komandytowo-akcyjne działające na terenie Polski, spółki kapitałowe (np. sp. z o. o. czy akcyjne), podatkowe grupy kapitałowe, jednostki niemające osobowości prawnej oraz spółki z siedzibą w innym państwie, które nie mają osobowości prawnej, ale zgodnie z przepisami prawa podatkowego danego państwa podlegają opodatkowaniu w tym kraju bez względu na miejsce osiągania całości dochodów. Regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i spółek kapitałowych reguluje ustawa z 15 lutego 1992.

Stawki CIT w 2020 roku

Większość płatników z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polski obowiązuje stawka CIT w wysokości 19%. Dotyczy ona m.in. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce oraz dochodów zagranicznych spółek z siedzibą w Polsce. W przypadku spółek, które mają siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, obowiązujące stawki to 10% lub 20% od przychodów. Stawka 10% dotyczy przychodów uzyskanych na terenie RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej oraz żeglugi morskiej handlowej. W tym drugim przypadku podatek dotyczy przychodu z opłat za przewóz pasażerów i ładunków (z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych). 20% stawka obejmuje przychody m.in. z praw autorskich lub pokrewnych, praw do projektów wynalazczych i znaków towarowych, użytkowania urządzeń przemysłowych, handlowych i naukowych, know-how, świadczeń doradczych i  księgowych, badań rynku, usług reklamowych, usług z zakresu HR oraz opłat za usługi z zakresu działalności rozrywkowej, artystycznej lub sportowej. Zatem kogo dotyczy najniższa, wprowadzona w 2019 roku stawka 9%?

Dla kogo niższy CIT?

Preferencyjna stawka 9% miała być ukłonem w stronę małych podatników i firm dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Zdaniem rządu celem obniżenia CIT do 9% (wcześniej obowiązywała „standardowa” stawka 19%, w 2017 roku zmniejszona do 15%) był rozwój przedsiębiorczości i wspieranie małych firm. Warunkiem rozliczania się według tej stawki był przychód za rozliczany rok poniżej 1,2 mln euro. Dodatkowo, w przypadku firm, które kontynuowały swoją działalność, przychód za rok poprzedni nie mógł przekroczyć 2 mln euro. Rząd jednak planuje kolejne zmiany na korzyść małych przedsiębiorstw. Na mocy Krajowego Programu Reform przyjętego przez Radę Ministrów w kwietniu br. planowana jest zmiana limitu przychodów z bieżącego roku na 2 mln euro netto. Dzięki tej zmianie jeszcze więcej firm będzie mogło skorzystać z najniższego podatku dochodowego.

 

 
piątek, 27.11.2020 21:28
piątek, 27.11.2020 14:57
czwartek, 26.11.2020 10:23
czwartek, 26.11.2020 10:21
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki