Stanowisko Rady Miejskiej Wrocławia dotyczące budowy elektrociepłowni

sobota, 19.6.2021 16:30 180 0

"Rada Miejska Wrocławia jednoznacznie sprzeciwia się planowanej przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. budowie elektrociepłowni na południowo-wschodnim krańcu gminy Wisznia Mała w węźle dróg S8 i DK98 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Wrocław i Długołęka” – to fragment stanowiska, które zostało przegłosowane podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, w dniu 18 czerwca.

W uzasadnieniu Rada odwołuje się do "braku transparentności i jawności procedowania przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni ze strony firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o.”. Wskazuje również na brak poparcia dla tego projektu ze strony prezydenta Wrocławia oraz włodarzy gmin Wisznia Mała i Długołęka.

Rada, jako organ stanowiący miasta, jednoznacznie potępia nieetyczne praktyki Fortum. Wspiera tym samym stanowisko Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, wyrażone jednoznacznie w oświadczeniu z 17 czerwca. W tej sytuacji zaskakuje, że polski oddział Fortum nie wycofuje się ze swoich planów i zapewnia na stronie projektu, że „konsultuje” i „informuje”. Miasto uodporniło się na manipulację tej firmy. Pozostaje pytanie, kogo próbuje zwieść Fortum?

https://bip.um.wroc.pl/artykul/769/52787/sesja-rady-miejskiej-wroclawia-nr-xl-dnia-18-czerwca-2021-r-godz-18-00-w-zdalnym-trybie-obradowania-korespondencyjnie-z-debata-hybrydowa-sesja-nadzwyczajna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)