Rozliczenie PIT

czwartek, 1.7.2021 08:50 335

Rozliczenie PIT w obecnym czasie jest dużo łatwiejsze niż mogłoby się to wydawać. Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, w każdej chwili przez 7 dni w tygodniu.

Rozliczenie PIT

Nadal możliwe jest "tradycyjne" rozliczenie PIT i dostarczenie go bezpośrednio do odpowiedniego urzędu skarbowego. A będzie nim urząd skarbowy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania w danym roku podatkowym. Nieco skomplikowane jeśli już tam nie mieszkasz, prawda? Jedak teraz nie jest to jedyne rozwiązanie. Obecnie możesz już rozliczyć e PIT online, co jest ogromnym ułatwieniem w gąszczu wszystkich przepisów oraz wytycznych, które należy mieć na uwadze kiedy chcielibyśmy wykonać rozliczenie roczne. Istnieje co najmniej kilkanaście rodzajów PIT. Wszystko zależeć będzie od źródła oraz rodzaju osiągniętego dochodu i to będzie Twoim PIT 2021. Jedna z popularniejszych deklaracji jest PIT-37. Skierowany jest on do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i których dochód został osiągnięty z umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Ten formularz również jest dla tych, którzy dochód osiągnęli z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych, stypendium. Ważne jest, aby mieć na uwadze, że dochody te osiągnięte musiały być na terenie Polski. PIT-37 może zostać rozliczony indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem, czy też dla osób samotnie wychowujących dzieci. 

Ministerstwo finansów i nowe udogodnienia 

Bezpłatny program PIT taki jak e-pity umożliwia swoim użytkownikom prosty i szybki wybór odpowiedniego formularza oraz jego wypełnienie. Nie będzie konieczności własnoręcznego przenoszenia danych z PIT-11 dzięki komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów. Ułatwione zostanie również korzystanie z przysługujących odliczeń oraz ulg.

Według obecnie dostępnych informacji, przewiduje się że niebawem wszystkie rodziny wielodzietne zostaną zwolnione z obowiązku opłacania podatku PIT. Resort finansów potwierdza, że aktualnie pracuje nad stosownym rozwiązaniem i ma zostać ono opracowane w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. 

Zmiany w deklaracji PIT

Korektę można złożyć również wcześniej, jeżeli przed ostatecznym terminem rozliczenia został rozpoznany błąd w przygotowanej i przekazanej już do urzędu deklaracji podatkowej. W korekcie można uzupełnić swoją deklarację związaną z dodatkowymi kwotami ulg i odliczeń, podwyższyć ustalone wcześniej koszty uzyskania przychodu, czy zmienić kwotę przyjętych przez siebie ulg podatkowych. 

rozliczenie pit

Jak rozliczyć PIT?

Po udanym zalogowaniu do systemu można dokonać akceptacji wersji, która została przygotowana dla podatnika. Zaakceptowanie jest równoważne wysyłce, pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprawnie złożonego PIT-37 lub PIT-38.

Deklarację podatkową należy złożyć do końca kwietnia bieżącego roku. Im szybciej - tym lepiej. Termin obowiązuje wszystkich podatników, z wyjątkiem tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się ryczałtowo. Oni bowiem deklarację muszą złożyć do końca stycznia. 

Podatek dochodowy - przekaż 1% dalej

Dzięki wprowadzonym udogodnieniem, bardzo łatwe stanie się skorzystanie ze wszystkich przysługujących ulg oraz odliczeń od podatku wraz ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której będzie można przekazać 1% podatku. Jeśli chcesz wesprzeć fundację o konkretnym celu jest to idealny sposób, aby przekazać im pewną kwotę. Przekaz tego podatku na organizację pożytku publicznego jest dla nas prawie nieodczuwalny, a dla fundacji przez wzgląd na skalę kraju i ilość osób, stanie się znacznym zastrzykiem finansowym, wspomagającym działanie i pomoc.