Ochrona przeciwpożarowa w halach produkcyjnych

piątek, 5.7.2024 17:43 175

Hale produkcyjne wymagają ścisłego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, które zostały zawarte w konkretnych przepisach prawa budowlanego. Wytyczne w tym zakresie skupiają się nie tylko na zabezpieczeniu mienia w ramach prowadzonej działalności, ale też zapewnieniu bezpiecznych warunków do ewakuacji pracowników i innych osób przebywających w obiekcie. Aby zagwarantować skuteczną ochronę przeciwpożarową w hali produkcyjnej, należy zastosować właściwe rozwiązania budowlane i konstrukcyjne.

Wytyczne do zabezpieczenia przeciwpożarowego

Hale produkcyjne to obiekty o znacznej kubaturze, dla których opracowano ścisłe wymagania ochrony przeciwpożarowej. Kluczowym aspektem jest spełnienie parametrów związanych z gęstością obciążenia ogniowego, odpowiadającej energii powstałej w wyniku spalania materiałów na obszarze danej strefy pożarowej. Istotna jest też sama powierzchnia budynku i liczba jego kondygnacji, a także stopień zagrożenia wybuchem. Wartości tych pomiarów pozwalają na ustalenie klasy odporności ogniowej i pożarowej poszczególnych elementów hali produkcyjnej. Klasyfikacja ta obejmuje wymagania dla wielu części konstrukcyjnych i budowlanych obiektu, włącznie z główną konstrukcją nośną, stropami i dachami, pokryciem dachowym czy ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Ryzyko zagrożenia pożarowego

W halach produkcyjnych ryzyko zagrożenia pożarowego jest stosunkowo wysokie, na co wpływa wiele czynników. Istotną kwestią pozostaje chociażby specyfika, ilość i sposób składowania masy materiałowej, do której zaliczają się chociażby papier, wełna polietylenowa, tektura, wełna drzewna czy palet. Większość materiałów jest składowana pod ścianami lub wewnątrz magazynów, co dodatkowo zwiększa ryzyko. Do czynników potencjalnie niekorzystnych może też należeć lokalizacja hali produkcyjnej, obecność palnych elementów konstrukcyjnych czy nadmierna objętość i powierzchnia obiektu. Wzrost zagrożenia pożarowego następuje przy niestosowaniu zasad ostrożności w kontakcie z ogniem, niedostatecznym nadzorze bezpieczeństwa czy braku sprawności głównych urządzeń gaśniczych i alarmowych.

Zabezpieczanie przeciwpożarowe obiektu

W przypadku hal produkcyjnych występują dopuszczalne wielkości stref pożarowych, które są zależne od przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego oraz oceny zagrożenia wybuchem. Aby podnieść bezpieczeństwo, należy zastosować stałe i samoczynne urządzenia oddymiające oraz gaśnicze. Do rozwiązań szczególnie zalecanych należy montaż instalacji tryskaczowych, którym powinni zająć się doświadczeni alpiniści przemysłowi. Usługi w tym zakresie oferują specjaliści firmy TETON, z których szczegółami można zapoznać się na stornie: https://teton.pl/montaz-instalacji-p-poz/mokrych/. Montaż instalacji p poż w hali produkcyjnej przy wykorzystaniu technik dostępu linowego pozwala na wykonanie prac nawet w miejscach trudno dostępnych, które z uwagi na infrastrukturę budynku uniemożliwiają zastosowanie podnośnika. Doświadczeni specjaliści mogą sprawnie poprowadzić trasy instalacji, zapewnić wsparcie przy rozruchu oraz zrealizować próby szczelności.

Efektywna ochrona przeciwpożarowa

Wymogi związane ze spełnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczą nie tylko przepisów prawnych, ale też kryteriów ustalanych przez firmy ubezpieczeniowe. W znacznej mierze to właśnie one decydują o tym, w jakiej formie zostanie przeprowadzony montaż instalacji p poż w magazynie czy hali produkcyjnej. Warto pamiętać, że w obiektach tego typu zaleca się również zastosowanie elementów nierozprzestrzeniających ognia. Poszczególne systemy powinny uruchamiać się samoczynnie i niezależnie. Efektywność ochrony przeciwpożarowej w hali produkcyjnej podnosi też lepsza organizacja przestrzeni komunikacyjnych i dróg dojazdowych, dlatego należy zminimalizować zastawianie dojść. Kluczowe okazuje się też prawidłowe przechowywanie łatwopalnych gazów, cieczy i kwasów, które powinny być umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach odpowiednio do tego przystosowanych. Eksperci zalecają ponadto unikanie nadmiernego składowania materiałów na jednostkę powierzchni oraz utrzymywanie porządku w obiekcie.