Niezbędne informacje o falownikach do systemów fotowoltaicznych

piątek, 20.5.2022 10:53 119

Systemy fotowoltaiczne są skomplikowane, a ich budowa wymaga specjalistycznej wiedzy. Inwerter, określany też falownikiem odgrywa podstawową rolę w systemie fotowoltaicznym, ponieważ jest elementem przekształcającym prąd stały z paneli słonecznych w prąd zmienny (AC), który można łatwo wykorzystać w domu lub firmie. Zmniejszenie ilości czasu i wysiłku potrzebnego do zainstalowania nowych paneli słonecznych jest niezbędne do zbudowania efektywnego systemu. Dlatego wybór odpowiedniego inwertera jest jednym z najważniejszych kroków, jakie można podjąć, aby maksymalnie uprościć proces instalacji.

Czym jest falownik do fotowoltaiki (inwerter)

Inwerter czyli falownik do fotowoltaiki przekształca prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC). Inwerter jest podobny do transformatora, który służy do zmiany napięcia i/lub natężenia prądu elektrycznego. Na przykład żarówka o napięciu 110 V podłączona do akumulatora o napięciu 12 V nie zaświeci się, ponieważ napięcie nie jest wystarczające do wytworzenia prądu wystarczającego do zapalenia żarówki. Dlatego falownik służy do przekształcania napięcia prądu stałego na wyższe napięcie wymagane przez urządzenia prądu przemiennego.

Inwertery są często kategoryzowane według ich mocy znamionowej w kilowatach (kW). Wartość kW wskazuje, ile energii elektrycznej może wytworzyć przetwornica w ciągu jednej godziny. Inwertery dzieli się również na kategorie według typu, który zależy od ich konstrukcji i rodzaju materiału półprzewodnikowego zastosowanego w urządzeniu.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Ilość energii, jaką może przetworzyć inwerter, zależy od jego wielkości, zaleceń producenta i czynników środowiskowych, takich jak wiek urządzenia, temperatura i wilgotność. Przed podłączeniem falownika do sieci należy zawsze wykonać test obciążenia, aby określić maksymalną moc, jaką może on obsłużyć. Falownik powinien być przeznaczony do użytku zewnętrznego i spełniać wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa. Niektóre falowniki są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe, co czyni je doskonałym wyborem dla dużych systemów. Inne są przeznaczone dla mniejszych domów i firm i mogą być używane w każdym klimacie, dlatego warto w tym celu skonsultować to z https://e-energia.pl

Korzyści z zastosowania inwertera w systemie fotowoltaicznym

Inwertery zintegrowane są zwykle najbardziej wydajną i niezawodną opcją przy budowie nowego systemu. Może skrócić czas instalacji, obniżyć koszty i zmniejszyć ogólną złożoność systemu. Obwody systemu fotowoltaicznego mogą być skomplikowane i zagmatwane. Podczas instalacji inwertera wystarczy jedno połączenie od paneli słonecznych do inwertera. Zmniejsza to prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas instalacji, który może doprowadzić do powstania niebezpiecznego lub nieefektywnego system.