komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

piątek, 3 kwietnia 2020

Ryszarda, Pankracego


Niektóre dokumenty księgowe można już zniszczyć

środa, 26.2.2020 14:37 , odsłony: 237
kategorie artykułu:

Z końcem 2019 roku upłynął w rachunkowości termin przechowywania dokumentów związanych z 2014 rokiem. Pamiętajmy jednak, że ustalając termin przechowywania dokumentów, oprócz ustawy o rachunkowości, trzeba mieć na uwadze również inne przepisy, w tym m.in. Ordynację podatkową.

Podstawowy 5-letni termin dotyczy:

  • ksiąg rachunkowych
  • dokumentacji przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości
  • dokumentów inwentaryzacyjnych
  • dowodów księgowych dotyczących środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – z tym, że czas liczy się od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione
  • pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy

Okres przechowywania zbiorów jednostki oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. 

Sprawdź też:

Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Zatem ze względu na to, że termin płatności podatku za dany rok obrotowy przypada w następnym roku (np. za 2019 roku w 2020 roku), to okres przechowywania dokumentów księgowych dla celów podatkowych jest o rok dłuższy niż dla celów bilansowych. Wydłużenie terminu przechowywania dokumentacji może nastąpić w wyniku zawieszenia lub przerwania terminu przedawnienia (art. 70-71 Ordynacji podatkowej).

Oznacza to, że termin przedawnienia minął z końcem 2019 roku dla dokumentów z 2013 roku, natomiast dokumenty za 2019 rok powinny - w świetle Ordynacji podatkowej - być przechowywane do końca 2025 roku. Oczywiście przy założeniu, że bieg przedawnienia spraw w rozliczeniu, których dokumenty mogą być wykorzystywane nie został przerwany lub nie uległ zawieszeniu.

Czasem dłuższe terminy

Należy też  pamiętać, że dokumenty księgowe mogą być dowodami nie tylko w sprawach z zakresu rachunkowości czy prawa podatkowego. Są wykorzystywane przy ustalaniu, np. wartości majątku wspólników w sprawach spadkowych czy rozdzielności majątkowej.

Przypomnieć też należy, że dłuższy okres archiwizacji dokumentów podatkowych mogą ponadto przewidywać poszczególne ustawy, np. ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482 ze zm.).

Pobierz:

Przechowywanie sprawozdań finansowych

Wprowadzona nowelizacja art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości, która weszła w życie z 1 stycznia 2019 r., skróciła okres przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Wcześniej jednostki miały obowiązek trwałego ich przechowywania.

Obecnie sprawozdania finansowe należy przechowywać przez okres, co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym je zatwierdzono.

 

dr Katarzyna Trzpioła
specjalista prawa podatkowego i bilansowego

 
wczoraj, 12 godz temu
wczoraj, 21 godz temu
wtorek, 31.3.2020 13:25
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki