komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

wtorek, 24 listopada 2020

Flory, Emmy

Nauczanie zdalne we wrocławskich szkołach

wtorek, 27.10.2020 12:54 , komentarze: 0 , odsłony: 270
kategorie artykułu:

Ponad 49 tysięcy wrocławskich uczniów i blisko 5 tysięcy nauczycieli miało w poniedziałek zajęcia zdalne.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 24 października do 8 listopada w szkołach ponadpodstawowych oraz w klasach IV-VIII szkół podstawowych, a także w szkołach podstawowych dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego zawieszone zostały zajęcie stacjonarne. Uczniowie tych szkół przeszli na naukę zdalną.

Bez zmian funkcjonują klasy I-III oraz przedszkola i żłobki (nad tymi ostatnimi pieczę sprawuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) a także różnego rodzaju placówki specjalne i centra terapeutyczne.

Wrocławska oświata to w sumie 246 placówek, w tym 80 szkół podstawowych i 36 ponadpodstawowych, które – w związku z objęciem Wrocławia, jak i całego kraju, nowymi obostrzeniami – zmuszone były zmienić tryb nauczania. Obecnie blisko 17 tysięcy przedszkolaków i niemal 16,5 tysiąca uczniów najmłodszych klas podstawówek ma zajęcia prowadzone - w miarę możliwości - stacjonarnie, natomiast ponad 49 tysięcy uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz średnich rozpoczęło zajęcia zdalne prowadzone przez 4800 nauczycieli.

Miasto rekomenduje dyrektorom wrocławskich jednostek oświatowych korzystanie w edukacji na odległość z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej (pe.edu.wroclaw.pl), opartej na systemach Office 365 z Microsoft Teams, Moodle oraz e-Czytelnia IBUK Libra, która odpowiada na różne potrzeby zdalnego nauczania oraz daje możliwość systematycznej komunikacji z uczniami, a nie tylko wysyłania prac i ich oceniania. Dzięki temu przejście na nauczanie zdalne powinno być łatwiejsze zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Obecnie w ramach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej konta Micrsoft Teams ma już założonych blisko 60 tysięcy uczniów i nauczycieli z ponad 80 placówek.

Wiosną, jeszcze w czasie pierwszych obostrzeń związanych z pandemią, Miasto rozpoczęło szereg działań, aby przygotować szkoły do spodziewanego zdalnego nauczania, m.in.:
·       Integrację Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej z usługą Microsoft 365 (MS Teams)
·       pilotażowe wdrożenie Office 365 w jednej ze szkół podstawowych oraz równolegle w innych placówkach
·       audyt Microsoft 365 dokonany przez PwC i analiza raportu z wdrożenia
·       rozbudowę systemów o nowe rozwiązania wskazane w audycie PwC
·       opracowanie dobrych praktyk dla dyrektorów 
·       opracowanie instrukcji logowania dla rodziców/uczniów i nauczycieli
·       przeprowadzenie szkoleń dla placówek przy wsparciu Fundacji Cyfrowy Dialog
·       przeprowadzenie szkoleń dla placówek oświatowych z metod pracy zdalnej oraz szkoleń z aspektów technicznych wykorzystania aplikacji MS Teams
·       rozbudowę systemów o nowe rozwiązania – szybsze zakładanie zespołów

WPE obejmuje kilkadziesiąt tysięcy osób i blisko 100 szkół i jednostek organizacyjnych. Od uczniów i nauczycieli, którzy bezpośrednio korzystają z kont platformy, przez dyrektorów szkół, którzy administrują systemami oraz szkolnych liderów i szkolne zespoły zdalnego nauczania, które pomagają nauczycielom w pracy zdalnej po jednostki, które wspierają cały system: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Usług Informatycznych czy Departament Edukacji.

Na większą skalę platforma jest wykorzystywana od września tego roku, początkowo w szkołach, w których decyzje o zwieszeniu pracy stacjonarnej, podejmowane były w oparciu o opinie Sanepidu. Nauka zdalna przebiegała tam bez zakłóceń. Obecnie, ze względu na to, że większość szkół w kraju korzysta ze zdalnych technik nauczania, liczymy się z przejściowymi utrudnieniami w korzystaniu z narzędzi zdalnych, tak jak miało to miejsce wiosną. Dlatego też wszystkie jednostki są w gotowości by służyć wsparciem uczniom i nauczycielom.

Same szkoły, poza pracą w oparciu o rekomendowaną przez miasto Wrocławską Platformę Edukacyjną, mogą również decydować się na korzystanie z innych platform do nauki zdalnej oraz używają dzienników elektronicznych do kontaktu z rodzicami i uczniami. Decyzja o przyjętych rozwiązaniach należy zawsze do dyrektorów placówek.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 23.11.2020 12:26
poniedziałek, 23.11.2020 09:10
poniedziałek, 23.11.2020 09:09
poniedziałek, 23.11.2020 09:09
poniedziałek, 23.11.2020 09:06
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki