komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 30 listopada 2020

Andrzeja, Maury

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Wrocławia

środa, 28.10.2020 13:41 , komentarze: 0 , odsłony: 239
kategorie artykułu:

Na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej Wrocławia, która złożyła projekt apelu w sprawie poszanowania praw kobiet, jutro tj. 29 października 2020r. o godz. 10.00 odbędzie się  XXIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie nadzwyczajnym.

W związku ze stanem epidemii, Rada obradować będzie w trybie zdalnym - korespondencyjnie z zastosowaniem platformy komunikacyjnej  MS Teams. Przebieg debaty będzie transmitowany online na stronie wroclaw.pl.

Głosowanie w formie korespondencyjnej odbędzie się po zakończonej dyskusji. Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przesłane przez Radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

Przesyłam pakiet najważniejszych informacji w związku z nadzwyczajnym trybem prowadzenia obrad najbliższej sesji RM Wrocławia:
1. Projekt uchwały, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja.
2. Do projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje.
4. Opiniowanie projektu uchwały przez Komisje Stałe odbędzie się zdalnie. Obsługę zapewnią wyznaczeni pracownicy Biura Rady Miejskiej Wrocławia w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji. Dokumentacja posiedzeń komisji (opinie) dostępna będzie w aplikacji e-sesja dla wszystkich Radnych.

GŁOSOWANIE

       1. Głosowanie korespondencyjne odbędzie się po zakończeniu debaty nad projektem uchwały w wyznaczonym czasie.

       2. O rozpoczęciu i zakończeniu głosowania radni otrzymają informację drogą mailową i sms-ową.

       3. Karta do głosowania wraz z ewentualnymi poprawkami i autopoprawkami zostanie wysłana do Radnych na skrzynki poczty elektronicznej oraz umieszczona w programie e-sesja najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

   4. Ważne będą tylko te karty które będą oznaczone imieniem i nazwiskiem, opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane ze służbowego e-maila bądź na podany numer telefonu w wyznaczonych godzinach sesji.

       5. Wysłanie lub  dostarczenie karty do Biura Rady Miejskiej w wyznaczonych godzinach w dniu sesji będzie potwierdzeniem udziału w sesji.

 

Wasze komentarze

piątek, 27.11.2020 21:28
piątek, 27.11.2020 14:57
czwartek, 26.11.2020 10:23
czwartek, 26.11.2020 10:21
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki