Metoda „kopiuj wklej” w przypadku nazwy firmy może być kosztowna!

piątek, 26.8.2022 15:53 300

Nazwa firmy to jedno z Twoich kluczowych aktywów. Warto więc poświęcić więcej czasu na wymyślenie dobrej i bezpiecznej marki. Niestety wiele osób podchodzi do tego aspektu bardzo powierzchownie, co może skutkować problemami w przyszłości. Jakimi? Przede wszystkim możesz otrzymać pismo od prawnika z żądaniem zmiany nazwy Twojej firmy. Jak uniknąć tego typu przykrych niespodzianek? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Wybór nazwy firmy - jak zrobić to dobrze?

Wiele osób myśli, że skoro nie znalazło firmy o takiej samej nazwie to ich marka jest wolna. Utwierdza ich w tym decyzja urzędnika, który nie ma uwag i wpisuje ich przedsiębiorstwo do bazy CEIDG lub KRS. Niestety prawda jest taka, że dostępności nazwy firmy nikt za Ciebie nie zweryfikuje. Więcej. Prawo chroni zarejestrowane znaki towarowe również na podobieństwo. Przed wejściem w daną nazwę firmy powinieneś więc zrobić pogłębione badanie, czy nie naruszysz nią prawa.

Czy ta nazwa jest już zajęta?

Jest to podstawowe pytanie, jakie powinien sobie zadać każdy przyszły przedsiębiorca. Gdzie zatem szukać na nie odpowiedzi? Przede wszystkim należy zacząć od rejestru polskiego Urzędu Patentowego. Niemniej musisz pamiętać, że znak towarowy może być także przedmiotem rejestracji w urzędach o zasięgu unijnym i międzynarodowym.

Nie zapominaj również, że marka firmy do pewnego stopnia chroniona jest przepisami nie wymagającymi rejestracji. Czyli nawet jeżeli nie znajdziesz podobnego znaku w wyszukiwarce Urzędu Patentowego, na rynku może działać Twoja konkurencja, którą będzie chronić prawo. Uczciwie trzeba jednak powiedzieć, że ta ochrona będzie raczej na niskim poziomie.

Pamiętaj przy tym, że opisowa nazwa firmy, nie jest w żaden sposób chroniona przez prawo. Innymi słowy, jeżeli Twoja konkurencja używa nazwy „e-prezenty” czy „Super serwis” to nie mają do tego wyłączności. Określeniami wolnymi, które wskazują tylko na rodzaj towarów i usług może posługiwać się każdy. To też wskazówka dla Ciebie, aby ich unikać.

Analiza prawna wyników burzy mózgów.

Profesjonalna weryfikacja nazwy bądź nazw obejmuje wiele aspektów. Rzecznik patentowy sprawdzi, czy nie wszedłeś przypadkiem w określenie opisowe. Jak już pisaliśmy nie da się go w żaden sposób zmonopolizować. Mimo wszystko przedsiębiorcy bardzo chętnie w takie nazwy wchodzą, bo wskazują klientom jakiej oferty mogą się spodziewać.

Drugi etap, to analiza podobieństwa do znaków już zarejestrowanych. O tym nieco szerzej piszemy w dalszej części. Nie jest to temat tak prosty, jak może się wydawać! Analizy powinien dokonać profesjonalista, najlepiej rzecznik patentowy. Dlaczego? Ponieważ przepisy nie dają żadnych wskazówek, kiedy mamy do czynienia z kolizją a kiedy nie. Aby nie popełnić na tym etapie błędu należy znać kluczowe orzeczenia sądów z ostatnich 20 lat.

Z tego powodu warto zlecić taką usługę rzecznikowi patentowemu. Uzyskasz od niego wskazówki i rekomendacje co zrobić, aby z sukcesem zakończyć proces rejestracji znaku towarowego. Jeżeli znajdzie przeszkody, to pokaże Ci w jaki sposób można je obejść.

Problemem są tylko nazwy identyczne czy również podobne?

Nie bazuj wyłącznie na kryterium identyczności nazwy! Niestety sprawa nie jest tak prosta, jak może Ci się to wydawać. Gdyby tak było, nie toczyłoby się tyle postępowań o naruszenie prawa do marki. Dotyczy to szczególnie domen internetowych.

Sam fakt, że nie znalazłeś takiej domeny w rejestrze, nie przesądza o Twoim prawie do korzystania z niej. Znaki towarowe są bowiem chronione także ze względu na podobieństwo. Co to oznacza? W skrócie to, czy wybrana przez Ciebie marka firmy nie będzie wprowadzać w błąd potencjalnych klientów. Dokonując porównania musisz być całkowicie obiektywny. Drobne różnice w postaci dodatkowej literki czy literek oraz innej grafiki, zazwyczaj są niewystarczające.

Wchodząc w taką nazwę ryzykujesz, że za kilka lat odezwą się do Ciebie prawnicy konkurenta.

Czy mogę samodzielnie wybrać swój znak towarowy?

Oczywiście, że tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zupełnie samodzielnie przeszedł przez wszystkie powyższe etapy. Wyszukiwarki znaków towarowych są dostępne online za darmo. Niemniej bez gruntownej wiedzy na temat oceny podobieństwa ryzykujesz błędy.

Sąd nie będzie wówczas słuchał argumentów, że o czymś nie wiedziałeś bądź nie miałeś świadomości, że to może być naruszenie. Nieznajomość prawa szkodzi, a także sporo kosztuje. W szczególności pamiętaj, że skuteczna rejestracja znaku towarowego nie legalizuje marki.

O ile Twoja nazwa jest kolizyjnie podobna do znaku już zastrzeżonego – możesz spodziewać się problemów nawet po kilku latach. Czy w ogóle możesz zastrzec nazwę konkurenta? Tak, ponieważ urzędnik nie bada, czy istnieją już znaki towarowe identyczne bądź podobne. Dlatego tak ważne jest badanie zdolności rejestrowej - bo konsekwencje poniesiesz Ty, a nie urzędnik.

Znak towarowy – dlaczego zainwestować w rejestrację?

Nadal zastanawiasz się, czy warto zainwestować w proces rejestracji znaku towarowego? Zacznijmy zatem od podstaw. W tym przypadku będzie to art. 153 ustawy Prawo własności przemysłowej:

  1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Namacalnym wyrazem takiej ochrony jest świadectwo ochronne, które będzie bardzo mocnym argumentem w sporze z konkurencją. Brak rejestracji oznacza zasadę pierwszeństwa komercyjnego użycia nazwy, które w razie sporu z konkurencją musisz udowodnić. Tu o Twoim faktycznym prawie zadecyduje sędzia na podstawie dowodów, które przedłożysz. A pamiętaj, że od ich ilości ważniejsza jest ich jakość. Prawnicy mówią „dowody się waży, a nie liczy”.

Czas ochrony znaku towarowego zawiera się w konkretnych ramach czasowych - 10 lat. Możesz ten okres sukcesywnie przedłużać tak długo, jak masz na to ochotę. Wreszcie sam zakres ochrony jest tutaj konkretnie określony za pomocą klas towarowych i usługowych. Jeżeli dojdzie do sporu to wykazanie przysługujących Ci praw ograniczy się do przedłożenia takiego świadectwa. To zdecydowanie obniża koszty prowadzenia takiego procesu i podnosi szanse na zwycięstwo.

Co grozi za naruszenie Twoich praw do znaku towarowego?

Po rejestracji znaku towarowego zyskujesz szereg praw, które możesz wykorzystać do ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Co konkretnie możesz zrobić?

  • Zażądać zaprzestania używania spornej nazwy.
  • Odebrać domenę internetową konkurentowi. Ty sam masz również większe szanse na odzyskanie domeny, gdy masz zarejestrowany znak towarowy.
  • Możesz zająć towary, które naruszają Twoje prawo do znaku towarowego.
  • Zgłosić żądanie o wycofanie spornych towarów ze sprzedaży.
  • Żądać wydania Tobie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
  • Zablokować działalność konkurenta na Allegro, OLX, eBay, Amazon. Często wystarczy tu samo wysłanie skanu Twojego świadectwa ochronnego, aby aukcje zostały zdjęte, a konto konkurenta zablokowane przez administratora portalu.
  • Naruszenie Twojego znaku towarowego może zakończyć się dla konkurenta odpowiedzialnością karną na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej.

Prawna ochrona marki - podsumowanie

O czym warto pamiętać? Zdecydowanie o tym, że o ile rejestracja znaku towarowego zapewnia Ci najmocniejszą prawną ochronę Twojej marki, o tyle nie będzie to ochrona absolutna. Takiej tak naprawdę prawo nie udziela w żadnym przypadku.

W przypadku znaku towarowego ochrona będzie ograniczona czasowo, terytorialnie, a także będzie ona ukierunkowana na konkretne towary lub usługi. Prawo także jest pełne wyjątków - tych nie brakuje również w odniesieniu do znaków towarowych. Dlatego jeżeli otrzymasz pismo, w którym nadawca wzywa Cię do natychmiastowego zaprzestania używania nazwy firmy, nie wpadaj w panikę! Skorzystaj z fachowej porady rzecznika patentowego i podejmij racjonalne kroki.