Kurs na prawo jazdy - co warto wiedzieć, zanim go rozpoczniesz?

piątek, 20.1.2023 10:38

Od pewnego już czasu możemy zaobserwować regularnie wdrażane zmiany w organizacji i przebiegu kursów na prawo jazdy. Zmieniają się niektóre wymogi oraz zakres umiejętności, jakimi powinien cechować się przyszły kierowca. Wszelkie modyfikacje z jednej strony są spowodowane podniesieniem wymagań względem osób, które w przyszłości będą prowadzić auto, z drugiej zaś - kwestiami systemowymi. Wyjaśniamy, o czym warto wiedzieć, zanim zapiszesz się na kurs i co czeka jego przyszłych uczestników.

1. Kursy na prawo jazdy - wymagania ogólne

2. Prawo jazdy kategorii B

3. Prawo jazdy kategorii A

4. Prawo jazdy kategorii C + E

Oczywiście, wdrażane zmiany objęły nie tylko kursantów, ale również egzaminatorów. Nie będziemy tu zajmować się tymi akurat modyfikacjami, jednak warto wspomnieć, że przepisy dotyczące chociażby maksymalnej liczby egzaminów, które może przeprowadzić w danym dniu jedna osoba, niewątpliwie przełożą się na dłuższy czas oczekiwania kursantów na ich sprawdzian umiejętności.

Kursy na prawo jazdy - wymagania ogólne

Podstawowym kryterium, o jakim mówimy w przypadku kursów na prawo jazdy, jest ustalona dolna granica wieku, od którego można przystąpić do egzaminu. Dla różnych kategorii znajduje się ona na różnym poziomie. I tak: w szkoleniu zmierzającym do uzyskania prawa jazdy kategorii B może wziąć udział osoba, która ma ukończone 17 lat i 9 miesięcy, prawo jazdy kategorii A to 20 lub 24 lata, w zależności od stażu przy uprawnieniach kategorii A2, zaś o kategorię C + E mogą ubiegać się 21-latkowie (lub 18-latkowie, pod warunkiem ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej).

Górnej granicy wieku natomiast nie ma, jednakże pamiętać trzeba o konieczności przejścia badań lekarskich. Lekarz weryfikuje takie aspekty jak:

  • wzrok i słuch,
  • równowagę,
  • sprawność układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i oddechowego,
  • sprawność układu nerwowego,
  • choroby przewlekłe,
  • stan psychiczny,
  • objawy uzależnień,
  • inne poważne zaburzenia stanu zdrowia.

W przypadku wątpliwości lekarz ma prawo zaświadczenia nie wydać.

Prawo jazdy kategorii B

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się kursy prawa jazdy kategorii B, o których sporo informacji znajdziesz na stronie https://gsszkolenia.pl/prawo-jazdy/kategoria-b/.

Kurs składa się z części teoretycznej, zakończonej egzaminem wewnętrznym, a następnie etapu praktycznego obejmującego ćwiczenia na placu manewrowym, później zaś poruszanie się w ruchu miejskim. Podobnie wygląda egzamin, w czasie którego uczestnicy najpierw wypełniają testy, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystępują do dwuetapowych jazd. Należy pamiętać, że dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania lub spowodowanie bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym jest równoznaczne z niezdanym egzaminem i natychmiastowym przerwaniem próby.

Prawo jazdy kategorii A

Prawo jazdy kategorii A - informacje na jego temat znajdziesz na https://gsszkolenia.pl/prawo-jazdy/kategoria-a/ - jest przeznaczony dla osób, które w przyszłości pragną poruszać się motocyklem.

Kurs w tym przypadku bardzo przypomina kurs, z jakim mamy do czynienia przy kategorii B. Obejmuje 30 godzin teorii oraz 20 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Również egzamin przebiega według takiego samego klucza.

Prawo jazdy kategorii C + E

Na koniec warto jeszcze poświęcić nieco miejsca kursom pozwalającym uzyskać prawo jazdy kategorii C + E. Dzięki nim uzyskuje się uprawnienia do prowadzenia prowadzenia pojazdów ciężarowych z przyczepą, co stanowi znaczące poprawienie kompetencji zawodowych. Informacje o kursie znajdziesz na https://gsszkolenia.pl/prawo-jazdy/kategoria-ce/. Wymagania są tu nieco bardziej rozbudowane, gdyż chcący uzyskać omawiane prawo jazdy muszą mieć już uprawnienia kategorii C.