komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

niedziela, 28 lutego 2021

Romana, Ludomira

Jak obliczyć drugi próg podatkowy i jak go uniknąć?

piątek, 22.1.2021 19:12 , odsłony: 135
kategorie artykułu:

Podatek dochodowy w Polsce ma różne oblicza, formy i skalę. Liniowa wersja oznacza, że zawsze zapłacimy taki sam procent od dochodu (aktualnie 19 procent). Niektórzy (praktycznie najwięcej osób) funkcjonują jednak na progresywnym systemie podatku od dochodu. Jakie są jego progi, ile wynosi drugi prób podatkowy, jak go uniknąć i jak obliczyć? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tym tematem.

W Polsce są dwa progi podatkowe. Pierwszy to podatek dla osób, których dochód roczny nie przekracza określonej kwoty. Podatek od dochodu dla takich osób wynosi 17 procent. Drugi próg podatkowy jest dużo wyższy – jego wartość stanowi 32 procent dochodu rocznego.

Próg podatkowy – czym jest i jak go obliczyć?

Wytłumaczmy najpierw dokładnie, czym jest wspomniany drugi próg podatkowy. Każdy rezydent naszego kraju, który zarabia w Polsce i tu rozlicza swoje podatki objęty jest podatkiem dochodowym (objęte nim są również niekiedy formy prawne takie jak spółki czy fundacje i stowarzyszenia). W Polsce podatek podaje się w dwóch wartościach – pierwszy to 17 procent, a drugi 32 procent.

17 procent podatku zapłaci prawie każdy, kto zarobił w roku podatkowym więcej niż 13 001 złotych, a mniej niż 85 528 złotych. Piszemy prawie, bo z podatku dochodowego zwolnione są osoby poniżej 26 roku życia (oficjalnie stawka podatku dochodowego dla takich podatników wynosi 0 procent).

W przypadku drugiego progu podatkowego nie ma już wyjątków. Wszystkie osoby, których dochód jest wyższy niż 85 528 zapłacą podatek. Teraz uwaga! Przejdziemy do kwestii rozliczenia. Wyobraźmy sobie, że osoba mająca 25 lat przekroczyła drugi próg podatkowy i wygenerowała 100 000 złotych dochodu. 

Taka osoba nie jest już zwolniona z podatku dochodowego i musi go odprowadzić. Oblicza się go w następujący sposób. Od kwoty 100 000 złotych odejmujemy 85 528 złotych pierwszego progu podatkowego. Te 85 528 to kwota objęta niższą stawką i podatek od niej wynosi 14 015 złotych. Natomiast od kwoty 14 472 podatek będzie wynosił 32 procent, czyli 4 631,04 złotych. Łączna wartość podatku to ponad 18 600 złotych.

Osoby przekraczające drugi próg podatkowy obawiają się, że cały ich dochód będzie objęty kwotą 32 procent. Warto wiedzieć, że taką kwotą będzie objęta wyłącznie nadwyżka, przekraczająca pierwszy próg w skali podatkowej– mówi ekspert finansowy z Aasa Polska.

Ile wynosi obecnie próg podatkowy?

Próg podatkowy wynosi 85 528 złotych i nie ma od tej zasady wyjątków.

Progi podatkowe są w Polsce niezmienne od 2008 roku. Wartości związanej z podatkami nie podnosi się od wielu lat, co wpływa na zeznania roczne Polaków. Coraz więcej osób „łapie się” do drugiego progu podatkowego.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w 2021 roku

Co oznacza przekroczenie pierwszego progu podatkowego na ten moment? Wygenerowanie dochodu między 13 001 złotych a 85 528 złotych. Dlaczego podajemy tu kwotę 13 001 złotych? To tak zwana kwota wolna od podatku wraz z wszystkimi ulgami podatkowymi. Przed przekroczeniem tej kwoty podatnik jest zwolniony z podatku dochodowego.

Jeżeli natomiast przekroczymy 85 528, to nadwyżka tej kwoty opodatkowana jest wartością 32 procent. Niezmienne wartości podatku dla drugiego progu funkcjonują od wielu lat. Przypominamy raz jeszcze, że 1/3 podatek od dochodu obejmuje wyłącznie nadwyżkę kwoty 85 528 złotych!

Przekroczenie progu podatkowego a zwolnienie od podatku dla młodych

Podatek dochodowy w stawce 0 procent to ulga dla osób poniżej 26 roku życia. Takie osoby, choć oczywiście muszą przedstawić zeznanie roczne, są zwolnione z podatku dochodowego i – przede wszystkim – wysyłania zaliczek miesięcznych na podatek – tłumaczy specjalista z https://www.aasapolska.pl/

Sprawa zaczyna się komplikować, gdy w zeznaniu rocznym podatnik wskazuje, że rocznie przekroczył dochód w wysokości 85 528 złotych. To może być spore tąpnięcie dla budżetu, bo osoby poniżej 26 roku życia są zwolnione z 17 procent wartości podatku, gdy ich limit zarobków wynosi właśnie drugi próg podatkowy. Co w sytuacji przekroczenia?

Po pierwsze, od kwoty 85 528 złotych należy odprowadzić 17 procent podatku. Następnie wylicza się wartość na drugim progu podatkowym, czyli stawkę 32 procent. Zaległy podatek trzeba odprowadzić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Słowem – osoba poniżej 26 roku życia przestaje być objęta stawką podatku 0 procent.

Drugi próg podatkowy – jak obliczyć?

Jak obliczyć, czy jesteśmy na drugim progu podatkowym? Na początku należy wziąć przychód i odjąć koszty uzyskania przychodu. Kwota, która wyszła to tzw. podstawa opodatkowania. To na jej bazie będziemy obliczać podatek. Wyobraźmy sobie, że kwota dochodu to 100 000 złotych. Jak dalej będą wyglądały obliczenia?

Od wspomnianej kwoty odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek. Największa jej wartość to 525,12 zł. W przypadku 100 000 złotych kwota zmniejszająca podatek wynosi 341,85 złotych (kwotę można obliczyć za pomocą rozmaitych kalkulatorów podatkowych). Następnie wyliczamy jakiej wartości będzie dochód w drugim progu podatkowym (czyli od 100 000 odejmujemy 85 528). Wynik? 14 472 złotych.

Kolejne obliczenia są proste. 85 528 mnożymy przez 0,17, czyli wartość pierwszego progu. Kwota podatku to 14 539,76 złotych. 14 472 mnożymy przez 0,32 (drugi próg) i dostajemy wynik 4 631,04. Obydwie kwoty następnie dodajemy i odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek. Nasz wynik to 18 829. Od tej wartości odejmujemy jeszcze składki ubezpieczeniowe i mamy należny Urzędowi Skarbowemu podatek.

Drugi próg podatkowy – jak go uniknąć? 

Na koniec czas odpowiedzieć na pytanie, jak uniknąć drugiego progu podatkowego. Po pierwsze, zadbaj o wszelkie ulgi podatkowe i koszty przychodu. One znacznie obniżą podstawę opodatkowania i uchronią przed wejściem na drugi próg podatkowy.

Świetnym sposobem dla osób po ślubie jest też rozliczenie się ze współmałżonkiem. Jeżeli ten miał dochód na poziomie 60 000 złotych, a Twój wynosi 100 000 złotych, to Wasz wspólny dochód sumuje się i daje wartość 160 000 złotych. Podstawą opodatkowania jest kwota dzielona na 2, czyli 80 000 złotych. Jak widzisz, udało się uniknąć drugiego progu.

Warto kombinować (oczywiście zgodnie z prawem), bo dzięki temu jesteś w stanie zaoszczędzić naprawdę sporą kwotę. Pamiętaj, żeby rozliczyć się w terminie i zgodnie ze stanem faktycznym.

 

 
piątek, 26.2.2021 15:41
piątek, 26.2.2021 13:10
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele