Jak i po co segregować śmieci?

wtorek, 4.5.2021 10:30

Segregacja odpadów jest dziś nie tylko zalecana, ale wręcz konieczna, by skutecznie ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Sortowanie powinno dotyczyć zarówno śmieci gromadzonych na co dzień w gospodarstwie domowym, jak i tych większych, związanych z budową, remontem, czy przeprowadzką. Jak  w prosty sposób segregować odpady i dlaczego jest to takie ważne?

Dlaczego segregujemy śmieci? 

Najważniejszym powodem, dla którego segregujemy odpady, jest oczywiście ochrona środowiska. Z każdym rokiem na całym świecie powstaje coraz więcej śmieci, które trzeba bezpiecznie składować. Jest to trudne, ponieważ wysypiska i miejsca przechowywania śmieci nie zawsze mogą przyjąć tak dużą ilość materiału, w bardzo krótkim czasie. Wiele odpadów, takich jak plastik i tworzywa sztuczne rozkładają się setki lat i dłużej – dla produktów szklanych będzie to nawet 4 000 lat.  

Czym jest recykling? 

Aby nie gromadzić trudnorozkładalnych materiałów tak długo, poddaje się je recyklingowi, czyli przetworzeniu na materiały, które można ponownie wykorzystać. Przykładowo, z plastikowych butelek mogą powstać worki na śmieci, pojemniki, meble do ogrodu, czy choćby bluzy polarowe. Ze szklanych butelek natomiast tworzy się stłuczkę szklaną, którą wykorzystuje się do tworzenia nowych opakowań, o dokładnie takich samych parametrach jakościowych. 

Aby recykling był możliwy w dużej skali, niezbędne jest segregowanie odpadów już na poziomie gospodarstwa domowego. Zakłady gospodarowania odpadami sortują otrzymywane śmieci na specjalnych liniach. Jeśli jednak otrzymują zbyt dużą ilość śmieci zmieszanych, które w dodatku są zanieczyszczone, nie są w stanie efektywnie ich selekcjonować, a także poddawać recyklingowi na dalszych etapach. 

Segregacja odpadów komunalnych

Sortowanie codziennych odpadów nie jest skomplikowane, by zacząć segregację w domowych warunkach, wystarczy kilka pojemników na śmieci i parę minut, by zapoznać się obowiązującymi zasadami.

Najlepiej kupić kilka pojemników, w których osobno będziemy gromadzić: szkło, tworzywa sztuczne, papier oraz odpady bio. W wielu sklepach można kupić gotowy pojemnik wyposażony w kilka mniejszych lub też w specjalnie, praktyczne przegródki.

Trzeba także pamiętać, by wyrzucać odpady do odpowiednich, przeznaczonych do tego pojemników:

  • Pojemnik żółty, w którym gromadzimy tworzywa sztuczne i plastik.
  • Pojemnik niebieski, do którego wyrzucamy papier (nie może być on jednak zabrudzony tłuszczem, ani nie zawierać dodatkowych elementów, np. folii aluminiowej).
  • Pojemnik zielony, przeznaczony na odpady szklane. Warto pamiętać, by wyrzucane butelki i słoiki nie były istotnie zabrudzone, np. resztkami żywności.
  • Pojemnik brązowy – na odpady biologiczne, w tym przede wszystkim żywność, jednak z wykluczeniem kości i mięsa.
  • Pojemnik czarny – tutaj wyrzucamy wszystkie odpady, które nie zmieściły się w powyższych kategoriach.  

W razie wątpliwości, które śmieci wyrzucić do którego kosza, możemy skorzystać z prostej instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu na każdym śmietniku komunalnym. 

Segregacja odpadów budowlanych i innych tzw. trudnych 

W tym przypadku zasady składowania i odbioru są nieco bardziej skomplikowane. Odpady powstające podczas budowy, remontu czy przeprowadzki (w tym meble i zużyty sprzęt AGD), również należy segregować. Śmieci w niewielkich ilościach można dostarczyć do tzw. PSZOKów, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to jednak niepraktyczne, ponieważ należy przetransportować je na własną rękę.   

Najlepszą alternatywą jest wynajęcie kontenera od wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa. Wywóz odpadów we Wrocławiu, a także w innych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska prowadzi firma Eko-Logis: http://eko-logis.com.pl/. Za jej pośrednictwem możemy zamówić kontener na gruz czysty, gruz zanieczyszczony czy na zmieszane odpady budowlane, a także wielkogabarytowe. Jeśli nie wiemy, jakiej wielkości kontener będzie nam potrzebny, możemy liczyć na fachowe doradztwo w tym zakresie. 

Zamawiając kontener od wyspecjalizowanej firmy mamy pewność, że produkowane przez nas odpady zostaną zutylizowane zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny dla  środowiska naturalnego. 

 

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz