Faktoring to skomplikowany wybór dla firmy

wtorek, 12.10.2021 12:48

Gdy firma ma problemy z odzyskaniem opłaty od swoich kontrahentów, nie może uzyskać wystarczającego finansowania bankowego, szuka dodatkowych środków na bieżące funkcjonowanie, planuje zwiększyć własne obroty, użyczając odroczonego terminu płatności swoim kontrahentom, ma kłopoty z zachowaniem płynności finansowej, to odpowiedzią na wskazane sytuacje może stać się faktoring.

Co to takiego faktoring?

Faktoring w skrócie można nazwać finansowaniem faktur z wydłużonym okresem spłaty. W praktyce wygląda to tak: firma wystawia swojemu klientowi fakturę z opóźnionym okresem zapłaty  i co w tej sytuacji  staje się oczywistym, czeka na gotówkę. Tutaj z pomocną ręką przychodzi instytucja faktoringowa, która spłaca sumę faktury i już ona zostaje wierzycielem kontrahenta i jego zobowiązanie przenosi się na nią.

Poza finansowaniem firmy faktoringowe z reguły zapewniają zespół pomocniczych usług. Faktoring  jest usługą niezmiernie złożoną, która zespala finansowanie z zarządzaniem należnościami. Dlatego na koszty faktoringu wpływ ma mnogość elementów, wśród których pokrótce można wymienić: odsetki, prowizje i czasami rozmaite opłaty uzupełniające.

Instytucje finansowe proponują odmienne modele usługi faktoringu. Możliwe odmiany faktoringu to: tajny, pełny, eksportowy, z regresem, zwrotny. Faktoring bez regresu to maksymalne bezpieczeństwo transakcji bowiem zagrożenie niewypłacalności klienta przejmuje firma faktoringowa. Faktoring cichy jest polecany dla spółek, które wolą nie powiadamiać swojego odbiorcę o wykorzystywaniu zewnętrznego finansowania. Faktoring odwrotny polega na tym, że instytucja finansowa opłaca zakupy firmy, która w taki sposób uzyskuje odroczony termin płatności.

Gdy już znamy pozytywnej strony faktoringu, nadchodzi pora na wybór stosownego dostawcy usługi. Wybór jest obszerny i przedsiębiorcy w Polsce zaintrygowani faktoringiem mogą skorzystać z ofert rozlicznych firm finansowych - tytułowanych technicznie faktorami - którymi są banki oraz niebankowe spółki faktoringowe. Selekcja najlepszej firmy faktoringowej nie jest zadaniem łatwym, biorąc pod uwagę sporą liczebność takich spółek, aktywnych na rynku. Biznesmeni, którzy do tej pory nie stosowali faktoringu, a są nim zaciekawieni, winni dowiedzieć się, jaki rodzaj usługi dostarcza firma faktoringowa i jaki jest jej zakres.

Czym się kierować przy wyborze firmy faktoringowej?

Rozpiętość oferentów powoduje rozmaitością propozycji przystępnych zarówno dla sporych jak i dla małych firm. Różnice tyczące się wymogów stawianych przez banki i spółki faktoringowe przedsiębiorcom trafiają się niezwykle duże. Pozytywną stroną sporej liczby firm faktoringowych jest to, iż kiedy jedna firma faktoringowa odmówi przedsiębiorcy faktoringu, to tymczasem faktoring może okazać się osiągalny u innej firmy faktoringowej.

W czasie doboru firmy faktoringowej poza opłatami wskazane jest poświęcić uwagę na inne wyróżniki, które będą kwalifikowały o użyteczności faktoringu. Dlatego należy uchwycić sens np.: wysokość nadanego zakresu finansowania i ewentualność jego podwyższenia, perfekcyjne terminy zapłaty akceptowane przez faktora, ilość przyjmowanych kontrahentów, warunek globalnej cesji względnie jego brak, konsekwencje ustalone za opóźnienia w spłacie. Więcej na temat możliwości wyboru  faktoringu dowiesz się na stronie: FAKTORINGoferty.pl

Wyszukiwanie firmy faktoringowej trzeba zacząć od wskazania celów przedsiębiorstwa. A więc czego wymagamy od faktoringu? Opłaty są oczywiście zawsze kluczowe, jakkolwiek nie powinny być samotnym wyznacznikiem doboru faktoringu. Albowiem faktoring jest złożonym produktem finansowym, trzeba skupiać uwagę na różne jego aspekty jak i zakres proponowanych poprzez instytucje finansowe usług.