Centrum Innowacyjnych Technologii otwarte

wtorek, 21.5.2024 10:40 203 0

Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT) -  nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i największa inwestycja w ostatnich latach (jej wartość to ponad 138 mln złotych) uroczyście otwarte.

– CIT to kilometry powierzchni, dziesiątki pomieszczeń i tony specjalistycznego sprzętu. Ale bez naukowców, ich badań, pomysłów i idei to miejsce puste  – podkreśla prof. Jarosław Bosy, rektor UPWr.

– Centrum to nasza odpowiedź na kluczowe wyzwania współczesnego świata, czyli ochronę bioróżnorodności, zrównoważoną, ale i efektywną produkcję żywności oraz walkę z postępującymi zmianami klimatu – dodaje dr Dominika Sokulska, dyrektor CIT.

Tłumaczy, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome wpływu, jaki ma dobrej jakości żywność na zdrowie człowieka, jakość życia, czy zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

Zdajemy sobie też sprawę z konieczności wdrażania technologii bezodpadowych w przetwórstwie rolno-spożywczym w kontekście wyzwań klimatycznych, stopniowego przestawiania sektora na odnawialne źródła energii, zmniejszania chemizacji rolnictwa, dbania o bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt itp. Do wszystkich tych działań konieczna jest nowa wiedza, wysokie kompetencje naukowców i efektywna współpraca z przedsiębiorcami. A CIT to właśnie oferuje – mówi dr Sokulska.  

W skład centrum wchodzi sześć wyposażonych w najnowocześniejszaą araturę jednostek specjalistycznych, które działają w trzech obszarach: żywność, weterynaria i środowisko.

CIT Żywność to m.in. badania sensoryczne artykułów żywnościowych, opracowanie nowych sposobów obróbki i przygotowania potraw, a także szkolenia z zakresu technologii gastronomicznych i obsługi kelnerskiej. To przychodnia, gdzie będzie można nie tylko uzyskać pełną poradę dietetyczną, ale też dostać ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia, a także wykonać testy wysiłkowe. To w końcu Centrum Produktu Regionalnego, gdzie oprócz opracowywania nowych receptur np. chleba, piwa, czy wina będzie można podnosić posiadane umiejętności czy po prostu zobaczyć, jak powstaje ser. 

Również CIT na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej daje naukowcom szereg możliwości: od badania skuteczności nowych leków, związków chemicznych czy szczepionek stosowanych w profilaktyce chorób zwierząt, poprzez badania zmienności genetycznej mikroorganizmów chorobotwórczych, nieinwazyjne obrazowanie zwierząt, aż po badania mikrobiologiczne czy parazytologiczne. 

CIT Środowisko to z kolei trzy jednostki: Ośrodek Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej w Psarach (nowoczesny obiekt szklarniowy z kompleksem sześciu  niezależnych bloków uprawowych, który został wyposażony w moduły do automatycznego sterowania procesami nawożenia, nawadniania, doświetlania i cieniowania wraz ze stacją pogodową), Ośrodek Badawczy Technologii Produkcji Roślinnej na Swojcu, gdzie wykonywane są analizy próbek środowiskowych i materiałów roślinnych, a także ocean wpływu nowych substancji i czynników stresowych na środowisko glebowe i plonowanie roślin oraz Centrum Diagnostyki Chorób Roślin, które zajmuje się m.in. monitoringiem zagrożeń pojawiających się na Dolnym Śląsku, szczególnie ze strony patogenów i szkodników oraz diagnozowaniem chorób roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych w różnych systemach uprawy.

  

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek