Niskie temperatury są niebezpieczne. Sprawdźmy, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy

wtorek, 5.12.2023 10:51 188 0

W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają ujemną temperaturę. Oznacza to, że wiele osób, zwłaszcza w kryzysie bezdomności ulicznej, potrzebuje jeszcze więcej naszego wsparcia i uwagi.

Na wychłodzenie szczególnie narażone są osoby, które przebywają i śpią na dworze w tzw. „miejscach niemieszkalnych” jak ogródki działkowe, wiaty, klatki schodowe, nieogrzewane pustostany czy piwnice.

– Prosimy mieszkańców: jeśli widzicie lub znacie osoby, które mogą potrzebować pomocy – np. śpią na dworze, na terenie ogródków działkowych, w pustostanie, piwnicy, mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków nie bójcie się sprawdzić, czy nie potrzebują pomocy, zadzwońcie po pomoc Straży Miejskiej, Policji lub do MOPS – mówi Anna Bytońska, rzeczniczka MOPS. – Możecie w ten sposób uratować komuś życie.

Warto także zainteresować się nie tylko osobami w kryzysie bezdomności, ale także bliskimi lub sąsiadami, którzy nie radzą sobie np. prowadzeniem gospodarstwa domowego czy zabezpieczaniem swoich potrzeb. Takie osoby również mogą szukać wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności prowadzone w sezonie jesienno-zimowymWspólne patrole pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej Wrocławia i Policji.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Zespole ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców wraz z przedstawicielami służb mundurowych: Straży Miejskiej Wrocławia i Policji prowadzą w okresie jesienno-zimowym systematyczne poranne i popołudniowe patrole, sprawdzając miejsca, w których zwykle przebywają osoby doświadczające bezdomności, dostarczają informatory, pakiety żywnościowe, w skład których wchodzą m.in. samopodgrzewające posiłki oraz zachęcają do skorzystania z pomocy systemowej – choćby miejsc noclegowych w ogrzewalni czy noclegowni.

- Apelujemy o zgłaszanie osób, które przebywają na dworze. Dotyczy to nie tylko osób w kryzysie bezdomności, ale także osób pod wpływem alkoholu, ponieważ niska temperatura jest niebezpieczna dla ich życia. Takie zgłoszenia traktujemy priorytetowo – mówi Waldemar Forysiak, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Wrocławia.

W weekend, w ciągu tylko jednego popołudnia strażnicy miejscy interweniowali trzy razy. Za każdym razem osoby, do których przyjeżdżał patrol były wyziębione i wymagały pomocy w formie schronienia (a także posiłku, ogrzania, do jednej zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe). Dwie osoby trafiły do ogrzewalni, jedna do WrOPON. 

Dzisiaj rozpoczęły się również wspólne patrole pracowników ośrodka i Wojewódzkiej Komendy Policji na dworcu PKP Wrocław Główny oraz na przyległych terenach. Również tam zachęcamy osoby w kryzysie bezdomności do korzystania z systemu pomocy.

 

Kontakt do Straży Miejskiej:

Numer alarmowy 986

SMS oraz MMS (całodobowo) dla osób z dysfunkcjami słuchu: 723 986 112

 

Dodatkowe miejsca noclegowe we WrOPON

Ze względu na niską temperaturę zwiększyliśmy interwencyjnie pulę miejsc noclegowych o kolejne 16 łóżek. Z tych dodatkowych miejsc będzie można skorzystać we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym przy ulicy Sokolniczej. W sumie wrocławskie placówki pomocowe dysponują obecnie ok. 750 miejscami.

Streetbus

Od początku listopada po wrocławskich ulicach jeździ Streetbus, czyli „ogrzewalnia na kółkach”. Od początku działalności Streetbus przejechał niemal 30 tysięcy kilometrów i dostarczył blisko 100 tysięcy porcji zupy. W Streetbusie można uzyskać również pomoc ratowników medycznych i wsparcie streetworkerów.

Autobus codziennie o godzinie 20.00 wyrusza z przystanku przy ulicy Sieradzkiej i jedzie przez główne punkty miasta do ogrzewalni na rogu Zaporoskiej i Gajowickiej. Trasa Streetbusa jest taka jak w poprzednich latach, obejmuje dłuższe postoje oraz przystanki na życzenie (na żądanie). Autobus będzie kursował do końca marca 2024 roku.

Przystanki na trasie Streetbusa

 • 20.00 – 20.25 ul. Sieradzka (postój)
 • 20.35 al. Hallera (przystanek na życzenie)
 • 20.40 FAT (przystanek na życzenie)
 • 20.42 – 21.12 ul. Bzowa przy Centrum Historii Zajezdnia (postój)
 • 21.19 pl. Orląt Lwowskich (przystanek na życzenie)
 • 21.30 Galeria Dominikańska (przystanek na życzenie)
 • 21.40 pl. Grunwaldzki (przystanek na życzenie)
 • 21.45 – 22.15 Katedra (postój)
 • 22.20 ul. Kościuszki/ ul.Pułaskiego (przystanek na życzenie)
 • 22.30 – 23.00 ul. Sucha (postój)
 • 23.15 – Ogrzewalnia, róg Zaporoskiej i Gajowickiej

Mobilna ogrzewalnia funkcjonuje dzięki współpracy MPK Wrocław, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Fundacji Homo Sacer.

Ogrzewalnia

Co roku w okresie jesienno-zimowym uruchamiana jest ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia działa przy ul. Gajowickiej 62. To przy niej  kończy trasę Streetbus. Telefon do ogrzewalni:  530 712 650.

Bezpłatna infolinia

Przez całą dobę działa bezpłatna infolinia 0 800 292 137, która udziela informacji o formach pomocy na terenie Wrocławia.

Placówki pomocowe

Osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w placówkach finansowanych przez MOPS, a prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców
adres: ul. Zachodnia 3, pok. 1-8, 53-643 Wrocław, tel. 71 78 23 584

 • W zespole można uzyskać następujące formy pomocy:
 • skierowania do placówek pomagającym osobom w kryzysie bezdomności
 • praca socjalna czyli wsparcie naszego pracownika
 • pomoc finansową, czyli zasiłki stałe, okresowe i celowe (także specjalne),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • potwierdzanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz Indywidualnych Programów Integracyjnych dla Cudzoziemców Objętych Ochroną Międzynarodową

Placówki pomocowe dla osób w kryzysie bezdomności

Schroniska, ośrodki wsparcia i noclegownie

 1. Dom Socjalny dla Mężczyzn – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, ul. Obornicka 58A, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 90 806
 2. Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, 51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 21F, tel. 71 35 54 466
 3. Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, tel. 71 33 67 007, bezpłatna infolinia: 0 800 292 137
 4. Noclegownia im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzona przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Małachowskiego 15, 50-084 Wrocław, tel. 71 71 73 425
 5. Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Trzebnicka 28, 55-090 Długołęka, tel. 71 39 98 612
 6. Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja”, ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław, tel. 71 39 25 912
 7. Dom Ciepła – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Plus Minus”, ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 91 039,
 8. Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie- prowadzony przez Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” ul. Jedności Narodowej 187a, 54-310 Wrocław, tel. 71 34 20 068,
 9. Centrum Wsparcia – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Lelewela 23/2, ul. Prosta 46/7, Wrocław, tel. 71 34 12 897
 10. Dom dla kobiet – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław, tel. 71 36 71 415
 11. Dom dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – ośrodek wparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Misja Dworcowa”, ul. Pomorska 16b, 50-217 Wrocław, tel.71 32 10 550
 12. Dom Integracji – ośrodek wsparcia prowadzony przez Fundację „Homo Sacer”, ul. Kilińskiego 36/5, 50-264 Wrocław, tel. 531 261 278
 13. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy- prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Bora-Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław, tel. 71 73 60 682
 14. Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności, ul. Gajowicka 62 we Wrocławiu,tel. 530 712 650. Ogrzewalnia jest czynna w okresie jesienno-zimowym.

Do placówek pomocowych przyjmowane są osoby trzeźwe i samodzielne. O przyjęciu decyduje opiekun dyżurujący/kierownik w placówce.

Jadłodajnie

 1. Caritas Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Słowiańska 17, 50-234 Wrocław, tel. 71 37 21 986
 2. Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów,  Al. Kasprowicza 26, 51-349 Wrocław, tel. 71 32 735 93
 3. Fundacja „Sancta Familia”, ul. Monte Cassino 64,51-681 Wrocław, tel. 71 34 83 230
 4. Fundacja Weźpomóż.pl ul. Poznańska 48 (teren dawnej jednostki wojskowej) - podstawowe pakiety żywnościowe w formie paczki oraz odzież.

Odzież

 1. Polski Czerwony Krzyż, ul. Bujwida 34, 50-368 Wrocław, tel. 71 32 80 254
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dubois 11/13, 50-208 Wrocław, tel. 71 32 87 073

Odzież wydawana jest we wtorki w godz. 10.00-14.00.  Porady prawne są udzielne w czwartki w godz.  10.00-14.00

Łaźnie

 1. ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław, tel. 71 32 71 316.  Łaźnia jest czynna w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 6.00-14.00 (łaźnia damsko-męska).
 2. ul. Małachowskiego 15, 50-422 Wrocław, tel. 71 71 73 425. Łaźnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 (łaźnia męska).

Dodatkowe informacje o placówkach pomocowych: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/placowki-dla-bezdomnych

Działania dodatkowe

Programy mieszkaniowe wspierające wychodzenie z bezdomności

Jednym z ważniejszych działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest prowadzenie programów usamodzielniających, wspierających wychodzenie z bezdomności. Obecnie MOPS prowadzi lub współprowadzi 4 takie programy: Trampolina, Housing First, Droga do Domu, Droga do Samodzielności. Uczestnicy programów otrzymują nie tylko miejsce w mieszkaniu treningowym ale także wsparcie psychologiczne czy socjalne, pomoc w usamodzielnieniu się i aktywizacji zawodowej. Programy mieszkaniowe mają charakter przejściowy, więc kiedy korzystające z nich osoby pracują, potrafią samodzielnie gospodarować budżetem i dobrze radzą sobie w warunkach zbliżonych do domowych mogą starać się o mieszkanie z rynku komercyjnego lub zasobu Gminy Wrocław i mają szansę na niezależne życie.

Liczenie osób doświadczających bezdomności

W nocy z 20 na 21 października pracownicy Zespołu ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców MOPS wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej Wrocławia przeprowadzili akcję liczenia osób w kryzysie bezdomności. Patrole sprawdzały miejsca niemieszkalne czyli parki, ogrody działkowe, osłony śmietnikowe, pustostany i inne miejsca. w czasie liczenia pracownicy socjalni MOPS mieli przy sobie formularz, przy pomocy którego zbierali podstawowe informacje takie jak wiek, płeć, wykształcenie czy okres pozostawania w bezdomności. Jednocześnie prośba o wypełnienie ankiet trafiła do placówek pomocowych i innych instytucji, jak areszty czy szpitale. Łączna liczba osób w kryzysie bezdomności to 829 osób, większość (574 osoby  stanowią mężczyźni). w kryzysie pozostaje także 180 kobiet oraz 75 dzieci, które mają schronienie w miejscach dla rodziców z dziećmi. w czasie liczenia większość osób w kryzysie bezdomności korzystała ze schronienia w placówkach (ponad 600 osób) lub przebywała w mieszkaniach treningowych (niemal 50 osób). Ponad 120 osób było w przestrzeni publicznej, a pozostałe m.in. w szpitalach.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek