Cyfrowy bliźniak pomoże monitorować cyklony, susze i powodzie

piątek, 1.12.2023 10:36 188 0

Ekstremalne warunki pogodowe i zmiany klimatu to największe wyzwania, przed którymi obecnie stoi świat. Stworzenia wirtualnej repliki systemów ziemskich (cyfrowego bliźniaka) do symulacji i przewidywania m.in. „pogodowych i klimatycznych” scenariuszy, to jeden z głównych celów inicjatywy Destination Earth Komisji Europejskiej. Swój udział w tym ważnym przedsięwzięciu będzie miał prof. Witold Rohm  z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 
Projekt „Nowe horyzonty obserwacji troposferycznych z wykorzystaniem nowej generacji satelitów GNSS, sieci konstelacji satelitów i sztucznej inteligencji” znalazł się wśród 13 zakwalifikowanych do finansowania, w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz China University of Mining and Technology otrzymają na swoje badania ponad 1,6 mln. złotych.
 
Szybki postęp technologiczny, który obserwujemy w ostatnich latach nie tylko spowodował rozwój technologii kosmicznych, informacyjno-komunikacyjnych czy sztucznej inteligencji, ale też stał się jedną z przyczyn wzrostu dotkliwości i częstotliwości występowania klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka. A zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe to jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata.
 
Projekt „cyfrowego bliźniaka” naukowców z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Witolda Rohma, który będzie realizowany we współpracy z badaczami z China University of Mining and Technology to próba sprostania tym wyzwaniom.
 
– Celem jest uzupełnienie wirtualnej repliki (cyfrowego bliźniaka) inicjatywy Destination Earth obiektów i systemów ziemskich, m.in. atmosfery, oceanów i powierzchni lądowych. By uzyskać potrzebne do tego dane w czasie rzeczywistym projekt przewiduje wykorzystanie systemów satelitarnych do monitorowania i badania systemów ziemskich (teledetekcja GNSS), wspomaganych przez sztuczną inteligencję – tłumaczy prof. Witold Rohm.
 

Teledetekcja GNSS polega bowiem na wykorzystaniu danych z nawigacyjnych systemów satelitarnych do monitorowania i badania systemów ziemskich, takich jak atmosfera i oceany. Dane te mogą zostać wykorzystane do ulepszenia modeli pogodowych i klimatycznych, które są kluczowe dla przewidywania ekstremalnych zjawisk pogodowych i zrozumienia trajektorii zmian klimatu.
- Nasz projekt to również szansa na symulacje różnych scenariuszy i testowania potencjalnych rozwiązań. Badania te mogą mieć wpływ na naszą przyszłość nie tylko w zakresie ochrony przed zmianami klimatu czy załamaniem systemów gospodarczych, ale również rozwoju technik przetwarzania danych w komputerach dużej mocy i rozwoju technik teledetekcji  – podsumowuje naukowiec UPWr.
 
***
Międzynarodowy, dwustronny konkurs SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają jednocześnie rekomendację NCN i NSFC. Sfinansowane badania będą prowadzone w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Otrzymane środki można przeznaczyć na prowadzenie badań, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego. W tym roku złożono 126 wniosków, z których do finansowania zakwalifikowano 13.
 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek