Dobiegają końca prace na ul. Agrestowej. Jest już asfalt i oznakowanie poziome [Foto]

piątek, 27.1.2023 11:00 215 0

Trwają prace w ciągu pieszo-rowerowym na ul. Agrestowej. Niedawno ułożono nawierzchnię docelową - beton asfaltowy. Do ukończenia inwestycji pozostała modernizacja latarni oraz montaż opraw ledowych. Namalowano również oznakowanie poziome.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków dojścia na przestrzeni przyległej do przejazdu kolejowego dla pieszych i rowerowych użytkowników. Ciąg pieszo – rowerowy, będący przedmiotem zamówienia, ma łączyć trasy dojścia od północy z ul. Borówczaną, a od południa z ul. Agrestową. Budowa spójnego połączenia trasy pieszo – rowerowej z istniejącą infrastrukturą w tym rejonie dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. Odcinek będzie mierzył w sumie 80m długości i 4m szerokości.

Inwestycja jest prowadzona na działkach Gminy Wrocław. Część terenu, na którym prowadzona będzie budowa ciągu pieszo – rowerowego, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie jest realizowane ze środków Gminy Wrocław

Wykonawcy:
Lider – ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134
Partner – Wojciech Padurek PW-SERVICE Zakład Usług Specjalistycznych, 50-307 Wrocław, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 121/1

Koszt inwestycji:
293.708,01 zł

ZDiUM, foto: doba.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek