Powołanie nowego Zespołu ds. reformy Rad Osiedli. Wybory we wrześniu

poniedziałek, 8.8.2022 12:36 191 0

Prezydent Wrocławia powołał nowy Zespół ds. reformy jednostek pomocniczych gminy. Zespół tworzyć będzie trzynaście osób. Większość (7 osób) wybranych w demokratycznych wyborach, spośród przewodniczących zarządów wrocławskich osiedli. Wybory odbędą się we wrześniu, a zespół będzie pracować do końca obecnej kadencji rad.

- Kadencja Jacka Sutryka  charakteryzuje się bliską współpracą z Osiedlami.  W ramach tej współpracy m.in. odbyły się 3 tury spotkań ze  wszystkimi Radami Osiedli, powołano  Fundusz Osiedlowy, znowelizowano statuty Osiedli, stworzono nową ordynację wyborczą do Rad Osiedli. Kluczowym elementem tej współpracy było jednak powołanie  zespołu ds. reformy Osiedli,  swoistego think tanku i forum wymiany idei. Poprzedni zespół zakończył swoją działalność wraz z końcem poprzedniej kadencji Rad Osiedli. Stąd decyzja Prezydenta  o powołaniu nowego Zespołu – informuje Jacek Pluta, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMW.

Zadania Zespołu ds. reformy Rad Osiedli

Zespół zajmie się między innymi uregulowaniem kompetencji Rad Osiedli. Od lat toczy się dyskusja o liczbie wrocławskich osiedli (mamy ich obecnie 48 - najwięcej w Polsce), liczbie radnych osiedlowych (mamy ich ok. 700 - również jedna z większych liczb w Polsce), czy systemie ich pracy (społeczny czy płatny).

Zarządzenie o powołaniu Zespołu ds. reformy osiedli nieprzypadkowo zbiega się w czasie z podpisaniem innego ważnego dokumentu: Zasad współpracy Urzędu Miasta, jednostek i spółek miejskich z Radami Osiedli. Osiedlowi radni zwracali uwagę, że zasady tej współpracy nie są precyzyjnie określone, czasem bywają niejednolite dlatego prezydent Wrocławia podpisał dokument, który standaryzuje współpracę miasta z osiedlami.  Nowe zasady wchodzą w życie od 1 września. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Wrocław kontynuuje reformę ładu osiedlowego. Przypomnijmy, że podstawą  działań były wyniki Analizy Funkcjonalnej Osiedli z 2016 roku, opisującej wrocławskie osiedla pod kątem społecznym i przestrzennym oraz dyskusje w ramach projektu „Wrocław rozmawia o osiedlach”, których kamieniem milowym był raport Nowa Konstytucja Osiedli z 2018 roku. Przed nami kolejne etapy pracy nad zakończeniem reformy i wypracowaniem docelowego modelu ustroju osiedlowego Wrocławia.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek