Ruch na ul. Żwirki i Wigury zostanie przywrócony. Jak przebiegała inwestycja?

sobota, 30.7.2022 09:36 387 0

W nocy z soboty na niedzielę (30/31 lipca) zostanie w pełni przywrócony ruch na ulicy Żwirki i Wigury, od końca maja przebudowywanej na włączeniu do pierścienia nowego ronda. Przejazd  łącznikiem i powstałym nad rzeką Ługowiną mostem odbywa się już od 2 miesięcy. Od weekendu zmianie ulegnie również organizacja ruchu na ulicy Gagarina – na odcinku prostopadłym do Żwirki i Wigury obowiązywał będzie tylko jeden kierunek ruchu, w kierunku do Smolca.

Opis inwestycji

Łącznik drogowy, będący elementem tzw. Osi Inkubacji, powstał w ciągu 9 miesięcy na odrolnionych gruntach między ulicami Rakietową a Żwirki

i Wigury. Nowa trasa odciąża w sposób odczuwalny obszar samego osiedla, ułatwiając jednocześnie przedostanie się na zachód Wrocławia mieszkańcom Mokronosu czy samych Kątów Wrocławskich. Poprawia również warunki komunikacyjne na dojeździe od strony lotniska czy drogi krajowej nr 94.

- Oś Inkubacji to przykład doskonałej synergii i współpracy dwóch samorządów oraz Rejonowego Zarządu Infrastruktury, reprezentanta MON.

W efekcie powstał układ drogowy na styku dwóch gmin będący równocześnie ważnym krokiem do rozbudowy wrocławskiego lotniska. Jako gmina inwestujemy nie tylko w transport publiczny, ale również w infrastrukturę drogową, której celem jest odciążenie osiedla od codziennego napływu tranzytu i  upłynnienie ruchu mieszkańcom Smolca, którzy we Wrocławiu uczą się i pracują podkreśla Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Ze względu na problemy komunikacyjne będące pokłosiem dynamicznego rozwoju osiedla i nie mniej prężnie rozwijającej się rozbudowy sąsiednich miejscowości, realizacja łącznika była od wielu lat wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko pobliskiego osiedla Muchobór Wielki, ale również sąsiadującego z Wrocławiem Smolca.

Potwierdza to Julian Żygadło, Burmistrz Kątów Wrocławskich:

- Nowo wybudowany łącznik ulicy Rakietowej z ulicą Żwirki i Wigury to inwestycja bardzo ważna i długo wyczekiwana wśród mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie, a zwłaszcza Smolca i miejscowości przyległych do Wrocławia. Bez wątpienia znacząco pomoże to upłynnić ruch i poprawić komunikację z Miastem Wrocławiem. Na wykonanie inwestycji w ramach pomocy finansowej Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła 250 000 zł. 

Jest to również dobry przykład, jak ważne jest partnerstwo i współdziałanie między gminami.  Z tego miejsca  chcę podziękować Prezydentowi Wrocławia, Jackowi Sutrykowi za owocną współpracę nad  rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych obu gmin.

Wraz z rozbudową Smolca w ostatnich latach znacznie wzrosło natężenie ruchu na ul. Chłopskiej, która łączy gminę Kąty Wrocławskie z Wrocławiem. Natężenie jest szczególnie odczuwalne na Muchoborze Wielkim, gdzie w dni robocze tworzą się zatory, powodując poważne utrudnienia w komunikacji samochodowej i autobusowej.

- Nasze osiedle jest bramą dla mieszkańców Smolca, już pierwszego dnia funkcjonowania łącznika tranzyt przez uliczki osiedlowe zmniejszył się od 30% do 50%. Inwestycja jest spełnieniem marzeń wielu mieszkańców -mówi Tomasz Kucharski, z zarządu Rady Osiedla Muchobór Wielki.

Przewodniczący rady osiedla, Bartłomiej Tylkowski dodaje:

- O potrzebie powstania łącznika rozmawialiśmy od wielu lat. Dziś już widzimy, że ulica Gagarina - która przejęła na siebie część tranzytu po otwarciu AOW - odetchnęła z ulgą. Ale to się nie zadziało samo. To efekt wspólnego działania i wielu spotkań z przedstawicielami Wrocławia i Kątów Wrocławskich. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym przedsięwzięciu. Oś Inkubacji to ogromna ulga dla mieszkańców naszego osiedla.

Nowa trasa odciąża w sposób natychmiastowo odczuwalny obszar samego osiedla, ułatwiając jednocześnie przedostanie się na zachód Wrocławia mieszkańcom Mokronosu czy samych Kątów Wrocławskich. Poprawi również warunki komunikacyjne na dojeździe od strony lotniska czy drogi krajowej nr 94. Nie tylko warunki ruchowe sprawiają, że inwestycja stała się tak ważna dla tego obszaru miasta.

O tym jak istotną rolę spełni powstała w ramach zadania bocznica kolejowa,  opowiada pułkownik Robert Wójcik z Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu.

- Bocznica będzie służyła wielkiemu strategicznemu przedsięwzięciu, które realizuje MON. Jako element umowy o poszerzonej współpracy pomiędzy Polską a USA w zakresie obronności i bezpieczeństwa ściany wschodniej, bocznica jest niezbędna dla budowy bazy przeładunkowej, która powstanie w ramach rozbudowy wrocławskiego lotniska. Nowe płaszczyzny postojowe, drogi kołowania, terminal pasażerski i przeładunkowy, baza zakwaterowania tymczasowego. Rozbudowa pozwoli podnieść rangę naszego lotniska. To wrota ściany wschodniej, którymi siły sojusznicze będą mogły wejść w sytuacji zagrożenia.

Zakres prac

O budowę łącznika w przetargu walczyło aż 8 firm. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Berger Bau Polska opiewającą na kwotę blisko 6,5 mln zł. Od listopada 2021r. do lipca 2022r. wykonano:

  • jezdnię wraz z włączeniami do obydwu rond o długości ponad 600 m,
  • rondo od strony ulicy Żwirki i Wigury wraz infrastrukturą pieszą i rowerową,
  • oświetlenie w obszarze ronda na ul. Rakietowej,
  • most nad Ługowiną,
  • przejazd drogowo-kolejowy wraz z bocznicą wojskową o długości 120 m,
  • odwodnienie (wpusty deszczowe oraz muldy chłonne).

 

- Kiedy jedziemy nową trasą trudno uwierzyć, że jeszcze jesienią w tym miejscu złociło się pole kukurydzy. Dziękuję wykonawcy za utrzymaną wysoką dynamikę budowy mimo trudności oraz tego, że najbardziej wymagający etap prac przypadł w miesiącach zimowych – jak chociażby wznoszenie i betonowanie mostu. A powstały w ramach budowy most nad Ługowiną, pomimo niedużych rozmiarów, jest pełnowartościowym obiektem inżynierskim, wyposażonym w elementy proekologiczne. Pod mostem powstały dwa metrowej szerokości przejścia dla małych zwierząt.

Nowa trasa po części przebiega przez tereny zielone i wciąż dziewicze urbanistycznie, mimo to zdecydowaliśmy się na dodatkowe nasadzenia w obrębie jezdni i ronda: 37 klonów polnych, 2340 krzewów i ponad 17 arów trawników” -  objaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Łącznik:

Objętość wykonanych nasypów pod jezdnię - 12 250 m3.

Długość i szerokość nowej jezdni  między rondami – 500m  x  7 m

Powierzchnia – 5000 m2

Infrastruktura drogowa na włączeniach w obydwa ronda – 170 m

Krawężniki i oporniki – 1508 m

Powierzchnia ddr i cpr w obrębie nowego ronda – 818m2

Powierzchnia chodników w obrębie nowego ronda – 508m2

Woda opadowa jest odprowadzana z nowej jezdni za pomocą  wybudowanych na odcinku 450m muld chłonnych i 9 wpustów deszczowych.

Most:

Konstrukcja to monolit wykonany ze zbrojonego betonu C40/50 (zdylatowany w połowie długości obiektu)

Roboty ziemne przy wznoszeniu mostu -  2 175 m3

Długość stropu mostu  - 21,6 m

Obiekt powstał z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Pod mostem wybudowano przejścia dla małych zwierząt - dwie ścieżki o szerokości po 1,0m i wysokości 0,8m. Na korycie rzeki  Ługowina na szerokości 1,0m  - ścieżki są wyprowadzone do poziomu terenu przed  i za mostem.

Bocznica kolejowa:

W ramach zaplanowanych prac drogowych wykonano również modernizację bocznicy kolejowej.

Wybudowano 120 m pojedynczego toru kolejowego na podkładach strunobetonowych  (na skrzyżowaniu  z  jezdnią  wbudowano przejazd  kolejowy typu ,,Mirosław'' - długość 15,6 m)

Zieleń:

Zasadzono 37 klonów polnych wzdłuż nowej jezdni, a w obrębie całej budowy, zwłaszcza przy nowopowstałym rondzie na powierzchni 437m2 aż 2340 krzewów.

Przy wyborze gatunków kierowano się zasadą bioróżnorodności oraz zdolnościami adaptacyjnymi do warunków miejskich. Prócz klonów pojawiły się również: trzcinniki ostrokwiatowe, tawuły japońskie i owsiczki.

Finansowanie

Zadanie było współfinansowane przez Gminę Wrocław, Gminę Kąty Wrocławskie (250 000 zł.), Ministerstwo Obrony Narodowej (blisko 1 mln zł. w zakresie budowy bocznicy kolejowej) oraz dewelopera Osada Development (300 000 zł.).

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek