Rekrutacja na studia stacjonarne w UEW

wtorek, 12.7.2022 11:45 291 0

W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w miniony piątek, 8 lipca 2022 r. o godzinie 23:59, został zamknięty internetowy system rejestracji kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia. Nie ma już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek studiów.

Jutro, 13 lipca do godz. 16:00, ustalone zostaną pierwsze progi punktowe a następnie kwalifikacja kandydatów. Jeżeli zostaną wolne miejsca, 20 lipca nastąpi obniżenie progów punktowych i kolejni kandydaci posiadający status Lista rezerwowa zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów.  

W tym roku przyjęliśmy 7.705 zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia. Uczelnia oferuje na studiach stacjonarnych  I i II stopnia 11 kierunków studiów w języku polskim oraz  4 kierunki w języku angielskim.  Łącznie na studia stacjonarne I i II stopnia przyjmiemy 2.635 studentów (o 100 więcej niż w roku ubiegłym).  

Najchętniej wybierane kierunki to:

  1. Finanse i rachunkowość – 1.122 zgłoszeń
  2. Zarządzanie 1.022
  3. Ekonomia 891
  4. Logistyka 593 (kierunek, który w rankingu Perspektyw został uznana za najlepszy  w Polsce, będzie duża ponieważ utworzone zostaną tylko dwie grupy).
  5. Rachunkowość i controlling 527

Z Ukrainy na wszystkie formy studiów w UEW zgłosiło się łącznie 168 kandydatów. Ze względu na późniejsze terminy egzaminów maturalnych, wydłużony im został termin dostarczenia dokumentów. Swoje wyniki poznają do 10 września.

Wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest najchętniej wybieraną uczelnią ekonomiczną w kraju.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają możliwość wybrania indywidualnej ścieżki kształcenia,  modułów studiów oraz interdyscyplinarnego łączenia swoich zainteresowań. Kształcą się pod opieką tutorów i praktyków biznesu.  W tym roku na naszych studentów czeka wiele nowości związanych z upraktycznianiem zajęć. Wprowadziliśmy rozwiązania, których nie ma żadna inna polska uczelnia tzn. specjalności wykorzystujące nowoczesne metody i narzędzia jak VR.  Studenci będą mieć dostęp do najnowszej technologii informatycznej, w tym do specjalistycznych programów do projektowania, modelowania i doskonalenia procesów.  

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek