Czy to KWESTIA GUSTU? Znamy temat 10. edycji MIASTOmovie

środa, 29.6.2022 14:47 208 0

Przez minionych dziewięć edycji podczas dyskusji, spotkań czy wykładów więcej uwagi niż formie budynków i przestrzeni miejskiej MIASTOmovie poświęcało ideom stojącym za projektem, jego użyteczności czy innowacyjności. W tym roku akcent przeniesiony zostanie właśnie na „KWESTIĘ GUSTU” – na warstwę wizualną architektury i urbanistyki.


Jednym z wątków, który chcemy podjąć podczas nadchodzącej edycji, będzie próba odnalezienia estetyki XXI wieku. Czy skupiając się na funkcjach architektury – użyteczności, ale też zrównoważoności czy elastyczności budynków – w ogóle poświęcamy uwagę jej formie? Pochylimy się nad wyrazistymi stylami, stawiających czystemu funkcjonalizmowi wyraźny odpór – tak w kontekście architektury, jak i urbanistyki, będą to choćby projekty historyzujące czy postmodernistyczne.

Nie ominiemy również kluczowych dla zagadnienia konotacji ekonomicznych i społecznych architektonicznej formy – tego, na ile to aktywność mieszkańców, a na ile kapitał wpływają na kształt miast, ale i jak estetyka wykorzystywana bywa do włączania lub wykluczania potencjalnych odbiorów. Rzecz jasna, interesować nas będą również emocje towarzyszące odbiorowi architektury, nierzadko stanowiące paliwo dla nieodmiennie pojawiającej się w dyskusji o estetyce miast opozycji „ładne-brzydkie”. Istotne będzie dla nas też zrozumienie specyfiki polskiej estetyki i analiza obecnego boomu na jej swojskość, szczerość i fantazję.

Dziesiątą edycją MIASTOmovie chcemy skłonić uczestników refleksji: czy w codziennym doświadczaniu architektury liczy się tylko to, co w środku, czy może istotne jest także „opakowanie”? Czy forma architektury to tylko kwestia gustu?

MIASTOmovie w Twoim guście
Wielowątkową dyskusję wokół wizualności architektury uzupełni jeden z tematów zaproponowanych przez uczestników i uczestniczki MIASTOmovie. Wyłoniony on zostanie w rozpoczynającym się właśnie otwartym naborze pomysłów, którego szczegółowym tematem będzie estetyka lat 90. i 00.

Open call ma na calu zaprezentowanie podczas festiwalu świeżych głosów i ciekawych, nieoczywistych tematów. Nabór może być okazją do włączenia do udziału dotychczasowej festiwalowej publiczności, ale i osób po prostu zainteresowanych estetyką lat okołomilenijnych. Przy wyborze nie bez znaczenia będzie ciekawa forma zaproponowanego punktu programu, a miejsce jego realizacji wybrane zostanie wspólnie z laureatem open calla. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca czekamy, wyniki naboru zostaną ogłoszone 16 sierpnia. Więcej informacji o open callu TUTAJ.


10. festiwal filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie odbędzie się między 28 września a 2 października we Wrocławiu – pokazy filmowe odbędą się w Kinie Nowe Horyzonty, pozostałe festiwalowe wydarzenia odwiedzać będą także inne przestrzenie miasta. Organizatorem festiwalu jest Wrocławska Fundacja Filmowa, zostało ono dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Gminy Wrocław.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek