Inauguracja Roku Akademickiego w AWL

czwartek, 1.10.2020 15:03 1018 0

– Akademia Wojsk Lądowych to bardzo silna marka – to uczelnia, która jest darzona szacunkiem – absolwenci Akademii Wojsk Lądowych należą do elity Wojska Polskiego. To uczelnia, która się rozwija ale także nawiązuję do najlepszych tradycji edukacji wojskowej, polskiej edukacji wojskowej – powiedział Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Wojsk Lądowych.

- Moim zadaniem jako Ministra Obrony Narodowej jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze - i to dzieje się. Z roku na rok limit przyjęć na Akademie Wojsk Lądowych jest wyższy - mówił Minister Mariusz Błaszczak. Szef MON zwrócił uwagę, że AWL to uczelnia, która kształci ludzi wyjątkowych, którzy swą przyszłość wiążą przede wszystkim z dowodzeniem – flagowym kierunkiem na uczelni. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że poziom kształcenia Akademii jest bardzo wysoki, świadczy o tym ilość podchorążych, którzy dotrwali do końca studiów pokazując tym samym swoją determinację w dążeniu do celu.

O nieustannie rosnącym prestiżu świadczy duża liczba młodych ludzi interesujących się ofertą edukacyjną i w efekcie zabiegających o podjęcie studiów, postrzegając Akademię, jako prestiżowy ośrodek akademicki. W tym roku w uczelni naukę rozpoczęło 365 podchorążych, 150 podchorążych w ramach Kolegium Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi oraz ponad 220 studentów cywilnych.

W inauguracji wzięło udział wielu znamienitych gości, a wśród nich przedstawiciele: Prezydenta, Premiera, Sejmu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni.

Do studentów zwrócił się Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Diariusz Skorupka: - Studia w AWL to duży wysiłek i poważne wyzwania. Najwytrwalsi z Was za pięć lat spotkają się na placu apelowym, jako oficerowie Wojska Polskiego. Aby osiągnąć ten cel musicie pracować nad rozwojem waszej wiedzy merytorycznej oraz wzmacniać odporność fizyczną i psychiczną. Pamiętajcie, że nie oczekujemy od Was recenzowania rzeczywistości, a zmiany tej rzeczywistości na lepszą. Działamy jako jedna drużyna, w której nauczyciele akademiccy, dowódcy i podchorążowie realizują zadania w jednym celu.

Studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur".

Na ręce Rektora-Komendanta wpłynęło wiele listów z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Wśród nich listy od zaprzyjaźnionych uczelni partnerskich z całego świata, m.in. amerykańskiej West Point czy National Defense Academy of Japan.

List od Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy odczytał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. – Nowoczesna i dobrze wyposażona armia to fundament, który pozwoli nam skutecznie strzec i bronić naszych granic oraz dobrze wywiązywać się z sojuszniczych zobowiązań. Jest to cel, którego nie sposób osiągnąć bez znakomicie przygotowanej kadry dowódczej. Dlatego z wdzięcznością i satysfakcją odnotowuje fakt, że Akademia Wojsk Lądowych jest miejscem, gdzie podchorążowie i studenci zdobywają najlepszą możliwą wiedzę i czerpią z najlepszych wzorców w dziedzinie dowodzenia i zarzadzania, stają się godnymi kontynuatorami tradycji polskiego oręża i myśli wojennej generała Tadeusza Kościuszki.

List od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef Ledzianowski: - Inauguracja nowego roku akademickiego to wyjątkowe święto całej społeczności uczelnianej. To otwarcie nowego etapu w życiu studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów, a także nowe perspektywy dla starszych roczników i wykładowców. To także szansa na kolejne inicjatywy i nowatorskie przedsięwzięcia.

Głos w imieniu studentów zabrała Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego plut. pchor. Patrycja Borucka, która pogratulował kolegom wyboru Akademii Wojsk Lądowych oraz przedstawiła możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań w ramach uczelnianych organizacjach studenckich.

Wykład inauguracyjny „Przyszłe konflikty zbrojne" wygłosił płk dr hab. inż. Norbert Świetochowski, Dyrektor Instytutu Dowodzenia AWL.

W AWL studiuje blisko 1500 studentów wojskowych i 600 studentów cywilnych.  W tym roku akademickim studenci cywilni rozpoczną naukę na nowym kierunku informatyka, a studenci wojskowi na kierunku dowodzenie w ramach jednolitych studiów magisterskich.

***

Po zakończeniu inauguracji roku akademickiego została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Władysława Stasiaka, który swoje zawodowe życie poświęcił służbie na rzecz administracji rządowej i samorządowej. - Władysław Stasiak jest wciąż inspiracją dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą służyć Polsce. Miałem to szczęście, poznać i współpracować z Władysławem Stasiakiem. Pracowaliśmy wspólnie w drużynie Lecha Kaczyńskiego. Jego praca była służbą dla Polski – powiedział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Z inicjatywy Przewodniczącego Senat Akademii Wojsk Lądowych jednogłośnie przyjął uchwałę o nadaniu imienia Władysława Augustyna Stasiaka reprezentacyjnemu budynkowi dydaktycznemu w AWL, co w naturalny sposób wiązało się z utrwaleniem pamięci o tej wybitnej postaci odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

Pani Barbara Stasiak podziękowała za inicjatywę patronatu oraz za pamięć o jej zmarłym mężu. Wspominając Go podkreśliła, że był człowiekiem służby publicznej, a bardzo wysokie stanowiska, które piastował, nigdy nie traktował jako elementu prestiżu czy ambicji: - Zawsze były dla niego możliwością czynienia dobra dla publicznego dobra. I tak można żyć i tak życie może wyglądać. Mówię to też do studentów i podchorążych, którzy są na początku swego życia i chcą je poświęcić służbie publicznej. Jeśli będziecie potrzebowali jakiejś inspiracji czy odpowiedzi, spójrzcie proszę na życie Władysława Stasiaka. On jeszcze teraz może wam dużo powiedzieć – podkreśliła.

tekst: MON/AWL
zdjęcia: Marek, Kańtoch/AWL, plut. pchor. Kornel Wasilewski/AWL, st. szer. Wojciech Król/CO MON

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek