Promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Wojsk Lądowych

poniedziałek, 14.9.2020 14:59 3960 0

12 września br., w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 158 absolwentów Studium Oficerskiego oraz Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

To właśnie Oni stanęli w tym roku przed trudnym egzaminem walki na pierwszej linii frontu z niewidzialnym wrogiem - koronawirusem. Egzaminem, który niewątpliwie zdali. Wspierali lekarzy i personel medyczny w szpitalach, śpieszyli z pomocą lokalnym społecznością. Często z własnej inicjatywy przyłączali się do różnych akcji. Brali udział w ewakuacjach Domów Pomocy Społecznej, dostarczali żywność i środki pierwszej potrzeby osobom objętym kwarantanną, kombatantom samotnym i starszym. Dowiedli, że zasługują na zaufanie, którym darzy społeczeństwo Wojsko Polskie. Dziś, w dniu promocji na pierwszy stopień oficerski, absolwenci Akademii Wojsk Lądowych mogą być z siebie dumni.

Promocja oficerska została poprzedzona uroczystością wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw. Patenty oficerskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwierzchnika Sił Zbrojnych RP bohaterom uroczystości wręczył 11 września br. Rektor-Komendant, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. - Serdecznie gratuluję otrzymania świadectw ukończenia studium oficerskiego oraz patentów oficerskich. (…) Dotarcie do celu wymagało od Was samodyscypliny, pokonywania własnych słabości, ale także umiejętności dostosowania się do szczególnych warunków i reguł, które obowiązują w naszej Uczelni. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów – powiedział Rektor-Komendant.

W tym samym dniu została odprawiona msza święta w intencji absolwentów, w której uczestniczyli kadra, pracownicy wojska oraz absolwenci i podchorążowie AWL.

Następnego dnia, 12 września o godz. 11.00, na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się upragniona i wyczekiwana przez absolwentów promocja oficerska.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. dr Dariusz Pluta,  Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak oraz Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski.

Absolwenci, podchodząc do podium przyklękali, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

- Drodzy Absolwenci, to szczególny rok. Rok, w którym wszyscy zderzyliśmy się z niewidzialnym wrogiem. Poznaliśmy nowe zagrożenia i nauczyliśmy się je minimalizować. To był także sprawdzian dla nas wszystkich. Sprawdzian umiejętności działania w realnym zagrożeniu. Bardzo dziękuję tym, którzy pośrednio i bezpośrednio zaangażowali się w walkę z pandemią. Pokazaliśmy naszemu społeczeństwu, że zasługujemy na duże zaufanie, którym nas obdarza.Dzisiaj, w tak uroczystym dniu składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania – powiedział w swoim przemówieniu Rektor-Komendant.

Z okazji promocji absolwentów Uczelni na stopień podporucznika, na ręce Rektora-Komendanta wpłynął szereg adresów z życzeniami i gratulacjami.

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy odczytał Szef Zespołu BBN  Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, kmdr Jarosław Wypijewski - Jestem przekonany, że mając duży zasób wiedzy, a także doświadczeń z dotychczasowej służby, możecie stać się motorem dokonywanych przemian, których celem jest stworzenie nowoczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek napisała w liście do nowo promowanych: Dzisiejsza uroczystość to wydarzenie, które nadaje sens żołnierskiej służbie. Przede wszystkim wskazuje cel, jakim jest służenie narodowi, stanie na straży niepodległości państwa, dbałość o bezpieczeństwo Ojczyzny (…) Akademia Wojsk Lądowych i Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego to uczelnie o ugruntowanej renomie, których absolwentami są najwyższej klasy specjaliści. To niewątpliwie nobilituje, ale i zobowiązuje (…)

- Jako absolwenci Akademii Wojsk Lądowych udowodniliście swoją odpowiedzialność i rzetelność, ambicję, chęć nauki i rozwoju. Zdobyliście solidne podstawy wojskowego rzemiosła. Teraz przychodzi czas byście wykorzystali wiedze nabytą w tej renomowanej uczelni, zdobyli niezbędne doświadczenie i przetestowali swoje zdolności w praktyce
- tymi słowami zwrócił się do nowo promowanych Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Pan Jakub Mykowski odczytując list Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.

Dwóch najlepszych absolwentów zostało wyróżnionych przez Rektora-Komendanta pierścieniami pamiątkowymi Akademii oraz nagrodami rzeczowymi: ppor. Iwona Szkudlarek za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i ukończenie z I lokatą 12 miesięcznego Studium Oficerskiego AWL oraz  ppor. Gabriela Różańska za uzyskanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych i ukończenie z I lokatą szkolenia wojskowego przeznaczonego dla studentów studiów medycznych uczelni cywilnych.

Nagroda rzeczową zostali wyróżnieni również absolwenci kończący naukę z II i III lokatami: ppor. Mateusz Gnatowski, ppor. Paulina Wąsik, ppor. Paulina Kubiszewska i ppor. Marek Grzelak.

Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, przyznał odznakę pamiątkową WCKMed ppor. Klaudii Łącz oraz ryngraf pamiątkowy WCKMed ppor. Maciejowi Pożeg.

Wyrażając uznanie za profesjonalizm i rozwój procesu szkolenia oraz podziękowaniem za dotychczasową współpracę i świadomość wagi rozwoju nowego rodzaju sił zbrojnych jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesław Kukuła uhonorował Rektora-Komendanta gen. bryg. Dariusza Skorupkę, Prorektora ds. Wojskowych płk. Jacka Narlocha oraz Kierownika Zakładu Obrony Terytorialnej płk. Przemysława Żukowskiego ryngrafami WOT. Ryngrafy wręczył Szefa Pion Szkolenia Dowództwa WOT płk Konrad Korpowski, a gratulacje złożył Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Pan Jakub Mykowski.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa AWL.

Podczas wizyty w Akademii Wojsk Lądowych Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Pan Jakub Mykowski miał doskonałą okazję do zwiedzenia bazy dydaktyczno-szkoleniowej Uczelni.

Tekst i zdjęcia: AWL

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek