Wystartowała ósma edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

wtorek, 14.1.2020 17:31 807 0

Wystartowała ósma edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego miasto realizuje projekty zgłaszane przez mieszkańców. Pomysły można zgłaszać do 11 lutego. Na realizację tegorocznego WBO jest przeznaczonych 25 mln zł. 

                                           Najważniejsze zasady WBO 2020 


· Składanie projektów: od 14.01 do 11.02.2019. 

· Do WBO 2020 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne. 

·  Kwota przeznaczona na WBO 2020 to 25 mln złotych (a wiec ponad 4 miliony więcej niż wymaga ustawa), z czego 16 mln zł jest zarezerwowane dla projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł – dla projektów osiedlowych. 

·  Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 tys. zł, a ponadosiedlowego – 2 mln zł. 

·  Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie realizacji: 

 - parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej; 
 -  instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych; 
 -  infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością. 

· W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny. 

· W celu wyboru projektów przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie w terminie 18.09 – 05.10.2019. 

· Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. 

· Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. 

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Jak co roku zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące zasad nowej edycji WBO. Zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania. Odpowiemy na pytania i wątpliwości.   

14.01 - godz. 17:00, spotkanie w CK Zamek (pl. Świętojański 1)

16.01 - godz. 17:00, spotkanie w BarBarze (ul. Świdnicka 8B)

22.01 - godz. 17:00, spotkanie w Sektorze 3 (ul. Legnicka 65)

28.01 - godz. 17:00, spotkanie w Czasoprzestrzeni (ul. Tramwajowa 1/3)

30.01 - godz. 17:00, spotkanie w Ośrodku Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15)

3.02 - godz. 18:00, spotkanie w CK Fama (ul. Krzywoustego 286) 

Do tej pory odbyło się 8 edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, 300 projektów zakończono, w realizacji jest kolejne 90.

Na wykonanie pomysłów pomysłów mieszkańców w dotychczasowych edycjach przeznaczono w sumie 143 miliony złotych.  

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek