Do 9 marca można składać wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

poniedziałek, 5.2.2018 16:15 388 0

Prezydent Wrocławia i Rada Miejska Wrocławia zapraszają do składania wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. 
Nagrody te od 1993 roku przyznaje wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom. 

1. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym 
i gospodarczym. 

Rada Miejska Wrocławia do tej pory uhonorowała tym tytułem 31 znamienitych osób.Jako pierwszego wyróżniono prof. Alfreda Jahna, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1962–1968.  

2. Nagrodę Wrocławia przyznaje Rada Miejska Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta. 

3. Nagrodę Prezydenta Wrocławia przyznaje Prezydent Wrocławia osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w minionym roku. 

Propozycje kandydatur do nagród przedstawiać mogą organizacje działające na terenie miasta oraz mieszkańcy Wrocławia. 

Wnioski wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia już od 9 lutego do 9 marca  2018 r. - adres: Biuro Rady Miejskiej, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9, pok. 202. 

Komisja Nominacyjna ma charakter doraźnej komisji Rady Miejskiej. W jej skład wchodzi 12 radnych, a jej pracom przewodniczy Jacek Ossowski, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dniu Święta Wrocławia, a zarazem patrona miasta, św. Jana Chrzciciela, tj. 24 czerwca 2018 roku.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek