Czy warto przenosić środki między IKE a IKZE? Poradnik dotyczący przeniesienia środków

poniedziałek, 20.11.2023 11:00 134

IKE i IKZE to dobrowolne formy oszczędzania na przyszłą emeryturę – konta, które są elementem III filaru systemu emerytalnego, zaraz obok PPE czy PPK. Każdy może mieć jedno IKZE i jedno IKE. Istnieje możliwość przeniesienia, czyli tzw. transferu środków z nich. Czy jednak warto to zrobić?

Przeniesienie środków z IKE i IKZE – na czym polega wypłata transferowa?

Każda osoba, która ukończyła 16 lat, może założyć jedno IKZE i jedno IKE. Może więc mieć w tym samym czasie Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i Indywidualne Konto emerytalne. Warto przy tym podkreślić, że małoletni, w wieku od 16. do 18. roku życia, mogą dokonywać wpłat na swoje konta emerytalne jedynie w latach, w których uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę. Po uzyskaniu pełnoletności nie ma już takiego wymogu, choć zawsze wpłaty muszą być realizowane w ramach narzuconych limitów.

Środki gromadzone na IKE i IKZE mogą podlegać transferowi. Chodzi tu o przeniesienie pieniędzy zgromadzonych na IKE lub IKZE. Może do tego dojść w związku z postanowieniem oszczędzającego, ale i w następstwie wykonania decyzji nakazującej przeniesienie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do innego podmiotu prowadzącego działalność maklerską.

Chodzi tu jednak o przenoszenie pieniędzy z IKZE na inne konto IKZE, prowadzone w innej instytucji, nie zaś o transfer środków z IKZE na IKE i odwrotnie. Czemu nie jest to możliwe? Zgodnie z ustawą z 2004 roku o IKE i IKZE środków z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego nie można transferować do IKE, PPK czy PPE, a powodem braku takiej możliwości jest inny system ulg podatkowych, jakie wówczas funkcjonują. Przy oszczędzaniu w ramach IKZE korzystać możemy co roku z ulgi podatkowej, polegającej na odliczeniu wpłat na konto emerytalne w deklaracji PIT. W przypadku IKE to zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy spełnieniu wymaganych ustawą warunków.

Co ciekawe, w 2012 roku transfer środków z IKE do IKZE był możliwy i na dodatek zwolniony z podatku dochodowego. Jednak był to pierwszy rok, w którym można dało się założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKZE – przeniesienie środków na inne IKZE

Przy przenoszeniu środków z IKZE na inne tego samego typu konto dokonywana jest w istocie wypłata transferowa. Ustawodawca określa w ten sposób proces przenoszenia dotychczas zgromadzonych pieniędzy do innej instytucji finansowej.

Jak przenieść środki z IKE?

Analogicznie oszczędzający na IKE mogą przenieść środki na konto w instytucji finansowej. W tym przypadku obowiązują jednak nieco inne zasady transferu. Otóż można przetransferować wyłącznie cały zgromadzony kapitał, co nie będzie traktowane jako przedwczesna wypłata, czyli bez konsekwencji podatkowych:

  •  na konto IKE prowadzone w innej instytucji finansowej,
  • do PPE – Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Ustawa wskazuje przy tym, że możliwy jest transfer pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, jakimi zarządza to samo TFI, albo wypłata transferowa jest realizowana z powodu likwidacji lub upadłości instytucji finansowej, która obsługiwała rachunek.

Jak przenieść środki z IKE i IKZE?

Pierwszym krokiem przy realizacji transferu środków z IKE lub IKZE jest wybór instytucji, która ma otrzymać nasze oszczędności. Trzeba założyć rachunek emerytalny i wypełnić oświadczenie, w którym potwierdzimy fakt gromadzenia kapitału w innej instytucji i że to ona dokona wypłaty transferowej na mocy zawartej umowy o prowadzenie rachunku. Całość środków jest przekazywana pomiędzy tymi samymi kontami emerytalnymi.

Kiedy otrzymamy potwierdzenie otwarcia rachunku, wówczas możemy udać się do instytucji dotychczas prowadzącej IKE lub IKZE i zlecić transfer środków. Po dokonaniu przekazania pieniędzy i zaksięgowaniu można już dokonywać wpłaty na nowe konto.