komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

niedziela, 28 lutego 2021

Romana, Ludomira

Co może zrobić ofiara mobbingu? Jak powinna walczyć o swoje prawa?

poniedziałek, 22.2.2021 12:52
kategorie artykułu:

Pojęcie mobbingu nie jest w Polsce nowe. O złym oraz nieuczciwym traktowaniu w miejscu pracy mówi się coraz częściej, a sądy zdołały już wypracować własne stanowiska w tej kwestii, co pozwala na sprawniejsze uzyskanie odpowiednich wyroków w sprawach dotyczących lub gnębienia w miejscu zatrudnienia. Wciąż jednak wiele ofiar mobbingu nie ma pojęcia, w jaki sposób walczyć o sprawiedliwość oraz jak udowodnić winę prześladowcy.

Pojęcie mobbingu definiuje artykuł 94 § 2 Kodeksu Pracy. Zjawisko to określa się jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżenie, ośmieszenie, odizolowanie albo wyeliminowanie z zespołu.

Przesłanki mobbingu

Ten sam artykuł wskazuje, kiedy dokładnie można mówić o mobbingu. Sąd rozpatrzy to zjawisko w tych kategoriach, gdy wystąpią wszystkie z poniższych przesłanek:

  • wystąpienie działania lub zachowania dotyczącego pracownika lub skierowanego przeciwko pracownikowi
  • uporczywość takich działań
  • długotrwałość takich działań
  • działania o znamionach zastraszania lub nękania
  • skutek działań w postaci zaniżonej samooceny przydatności zawodowej ofiary, poniżenie jej, odizolowanie od zespołu bądź też wykluczenie.

Co ważne – wszystkie te przesłanki muszą zaistnieć wspólnie. Warto o tym wiedzieć, zanim rozpocznie się walkę z rzekomym mobberem. Wbrew pozorom, udowodnienie winy firmowemu prześladowcy wcale nie jest łatwe i wymaga odpowiedniego przygotowania. Bez zrozumienia, kiedy z punktu widzenia prawa można w ogóle mówić o mobbingu, trudno o późniejszy sukces w toczącym się przed sądem sporem.

Niezbędna pomoc prawna

Chcąc walczyć o swoje prawa w sprawie dotyczącej mobbingu, na pewno nie należy działać samodzielnie. Tego rodzaju przypadki są trudne i osoby bez doświadczenia oraz wiedzy prawniczej mają małe szanse na uzyskanie zadowalającego wyroku. Dlatego też warto zgłosić się po pomoc do prawnika, który w przeszłości prowadził już podobne sprawy (np. Radca Prawny Wałbrzych Piotr Szymczyk). Taka osoba pomoże zgromadzić materiał dowodowy, sporządzi pozew, rzetelnie określi także szanse na wygranie sprawy i oszacuje wysokość ewentualnego odszkodowania, o jakie ofiara powinna się ubiegać.

Jakie materiały gromadzić?

Podstawą do skazania mobbera jest zgromadzony materiał dowodowy. Prześladowanie w pracy najłatwiej udowodnić przez gromadzenie wszelkich spisanych komunikatów dyskredytujących, czyli sms-ów, maili, ręcznie tworzonych notatek itd. Tego rodzaju dowody są jednak rzadko spotykane. Mobbing zwykle ma formę prześladowania słownego, wyrażanego werbalnie. Takie zachowania trudniej utrwalić – nie zawsze możliwie jest chociażby sporządzenie nagrania audio lub wideo. Tu należy zadbać o dostęp do świadków. Planując skierować sprawę do sądu, trzeba mieć pewność, że ktoś inny będzie w stanie poświadczyć (i najlepiej udowodnić), że zjawisko mobbingu faktycznie zaszło, a oskarżona osoba jest za to odpowiedzialna.

Ofiara prześladowań musi też głośno mówić o zaistniałym problemie. Nie wolno ukrywać zjawiska przed innymi pracownikami. Jeśli faktycznie dochodzi do prześladowań, inne zatrudnione w firmie osoby powinny mieć tego świadomość. To również ułatwi zdobycie ewentualnych świadków.

Przydatną dokumentacją dowodową będą również wystawiane przez lekarza zwolnienia lekarskie, które wynikają z konieczności leczenia efektów prowadzonych działań mobbera.

O czym warto pamiętać?

Mówiąc o prześladowaniu w miejscu pracy, zwykle jako mobbera określa się przełożonego. Warto jednak wiedzieć, że nierzadko występują przypadki, w których to prześladowcą okazuje się osoba zatrudniona na tym samym szczeblu co ofiara.

Za mobbing należy się także odpowiednie odszkodowanie. Więcej na ten temat można przeczytać w tym wpisie: https://www.skilex.com.pl/odszkodowanie-za-mobbing-jak-sie-ubiegac/.

 

 
dzisiaj, 19 godz temu
piątek, 26.2.2021 15:41
piątek, 26.2.2021 13:10
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele