Co grozi za wywóz gruzu w 2020 roku?

wtorek, 28.7.2020 18:09 1816

Segregujemy śmieci, odróżniamy pojemniki w altanie śmietnikowej i wiemy, co do którego włożyć. Kiedy jednak finiszujemy z remontem mieszkania, możemy zadawać sobie pytanie: co gruzem i rozbitym tynkiem? Pojemnika na tego typu odpady próżno szukać pod blokiem. A gdyby tak do lasu...

To oczywiście skrajna sytuacja, ale rzeczywistość w Polsce pokazuje, że niektórym faktycznie przychodzą do głowy takie niezgodne z prawem rozwiązania. Warto być świadomym, że kodeks wykroczeń ma na to kilka odpowiedzi:

- karę grzywny lub nagany,

- karę aresztu,

- obowiązek wpłacenia nawiązki.

Przyjrzyjmy się bliżej, kiedy i jaka kara może spotkać amatorów wywozu odpadów na łono natury.

Grzywna za wywóz gruzu do lasu

Kodeks wykroczeń za zanieczyszczanie gleby lub wody, a także wywóz do lasu różnego typu materiałów: złomu, gruzu, kamieni, śmieci, padliny i innych nieczystości przewiduje karę nagany lub grzywny do 5 tys. zł. Ta ostatnia będzie z pewnością uzależniona od rozmiarów wykroczenia.

Ktoś, kto na oczach straży leśnej upuści na ścieżkę torebkę po chipsach, będzie potraktowany inaczej niż osoba, która zorganizowała sobie wywóz odpadów do lasu i zgubiła w ich pobliżu kwit ze swoim imieniem i nazwiskiem, a więc ułatwiła służbom identyfikację. Na marginesie - to nie jedyny sposób na rozpoznanie, do kogo należą wywiezione w las śmieci. Coraz częściej kompleksy leśne i niewielkie zagajniki są monitorowane za pomocą dobrze zakamuflowanych kamer z opcją termowizji, dzięki czemu stróżom prawa łatwo ustalić potem po rejestracji samochodu, kto je złamał.

wywóz gruzu

Areszt za śmiecenie w masywie leśnym

W przypadku, gdy sąd ma do czynienia ze sprawnie zorganizowanym, celowym i notorycznym pozbywaniem się śmieci, np. zakopywaniem w lesie lub zatopieniem w jeziorze, czy w zalewie, śmieci, gruzu i innych odpadów poremontowych, kodeks wykroczeń podsuwa rozwiązanie o wiele ostrzejsze niż kara pieniężna. To kara od 5 do 30 dni aresztu.

Dodatkowo w przypadku grzywny lub nagany sąd może (choć nie musi) orzec nawiązkę. W przypadku kary aresztu zasądzi ją na pewno. Czym jest nawiązka? To szacowany koszt uprzątnięcia lasu lub zbiornika wodnego, cena wywiezienia i utylizacji śmieci pozostawionych przez obwinionego i doprowadzenia miejsca do takiego stanu, jaki miało, zanim zmienił w nie człowiek.

Co zrobić z dużymi odpadami?

Mieszkańcy osiedli, jak już wspomnieliśmy, orientują się, przynajmniej z grubsza, jak segreguje się śmieci. Co więcej, wspólnoty mieszkaniowe, albo ich administratorzy, organizują wywóz kłopotliwych odpadków, które nie są typowymi odpadami komunalnymi.

Nikt nie wyrzuca codziennie wersalki z czasów Gierka albo lodówki marki Silesia, ale kiedy już chce się ich pozbyć, może mieć problem związany nie tylko ze zniesieniem ich po schodach. Powinien ustalić, kiedy i jak często spod budynku wielorodzinnego odbierane są tzw. "gabaryty". Ważne! W Warszawie nie wolno wystawiać ich wcześniej niż 24 godziny przez wyznaczonym przez administratora terminem odbioru.

W stolicy można je także wywieźć we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do wyboru są dwa: w Wilanowie i na Białołęce. Stare meble lub sprzęt RTV albo AGD zostaną tam przyjęte bezpłatnie.

Gruz to nie odpady wielkogabarytowe!

Warto pamiętać, iż odpady pobudowlane - rozbite kafelki i armatura łazienkowa, tynk, cegły, beton, nie zaliczają się, podobnie jak zużyty sprzęt elektryczny, do odpadów wielkogabarytowych. Dlatego, jeśli nasza spółdzielnia regularnie zamawia kontenery na te ostatnie, nie możemy wysypać do nich gruzu pochodzącego z kucia ścian w remontowanym mieszkaniu.

Co zatem zrobić? Ekologicznym rozwiązaniem są kontenery na gruz kontenery na gruz. Zamawiamy je u wyspecjalizowanej firmy, która doradza, ile kontenerów i jakiej pojemności powinniśmy wynająć. Po zapełnieniu tego rodzaju pojemników są one zabierane spod budynku wielorodzinnego i gruz zostaje legalnie zutylizowany.

kontenery na gruz

Jeśli kontenery na gruz kontenery na gruz to zbyt wiele, jak na rozmiary prac, które prowadzimy w swoim lokalu, fachowcy mogą nam poradzić użycie Big-Bagów, worków z materiału, dostępnych w wielu pojemnościach. Sprawdzą się one tam, gdzie przed blokiem nie ma dość miejsca, aby wwieźć lub ustawić kontener, albo sąsiedzi nie zgadzają się np. na zajęcie kontenerem dwu miejsc parkingowych.

Drugie życie gruzu

Utylizacja gruzu w praktyce oznacza przerobienie go na beton budowlany, kruszywo stosowane jako podsypka do budowy i przebudowy dróg z nawierzchnią o różnych klasach nośności, a także na budowach - jako wypełniacz przy utwardzaniu niestabilnego gruntu typu torf czy kurzawka.

Jak widać, zgodny z prawem wywóz odpadów poremontowych ma sens, nie grozi karami i przyczynia się do ponownego wykorzystania gruzu w sposób przyjazny dla przyrody. Jeśli czujemy odpowiedzialność za stan Ziemi, albo po prostu nie chcemy dostać od organów ścigania po kieszeni (grzywna w wysokości 5 tys. zł do drobnych kwot nie należy), możemy skorzystać z kontenerów na gruz. Tym bardziej że w Warszawie można je wynajmować w korzystnych cenach, które pozwolą zaoszczędzić i z czystym sumieniem cieszyć się wyremontowanym mieszkaniem.