„Jagusia” uroczyście otwarta!

środa, 18.3.2015 16:54 2479 0

W Kudowie-Zdroju oficjalnie otwarto Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia”. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce dedykowany lecznictwu dziecięcemu, zwłaszcza w zakresie walki z nadwagą i otyłością, ale także ze schorzeniami narządu ruchu, układu trawienia oraz problemami reumatologicznymi i endokrynologicznymi.


Ceremonia otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi zorganizowana została 17 marca w kudowskim Teatrze Zdrojowym. Uroczystość była także okazją do nadania imienia UNICEF działającej przy „Jagusi”, Szkole Podstawowej nr 3.

- Dzisiaj przyjmujecie państwo patrona, będziecie pięknie nazywali się placówką UNICEF-u, a więc tej organizacji, która zachowuje wierność najwyższym wartościom i ideałom bez względu na okoliczności, a  bywają one różne: trudne, a czasem ekstremalne. UNICEF zawsze tam jest i myślę, że przyjęcie tego patronatu ma dla was symboliczne i bardzo zobowiązujące znaczenie – mówił podczas uroczystości Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W uroczystości udział wzięli także m.in. przedstawiciele Uzdrowiskach Kłodzkich, KGHM Polska Miedź S.A., Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty oraz UNICEF Polska.

- Musicie państwo, jako nauczyciele w szkole, spotykać dzieci, które są daleko od domu, często bez kontaktu z rodzicami, które znajdują się w nowej sytuacji. Przyszło mi na myśl, że w pewnym sensie przypominacie pracowników UNICEF w terenie, którzy też pracują z dziećmi, zapewniają im ochronę, starają się nim zaopiekować w sytuacjach bardzo trudnych, a często traumatycznych. To jest taki element, który łączy nas jako UNICEF z państwa szkołą – mówiła Katarzyna Kordziak z UNICEF Polska - Dla UNICEF w Polsce to zaszczyt, że coraz więcej szkół wybiera imię naszej organizacji jako patrona, bo mamy wspólną misję, czyli dzieci. Dzieci, którymi chcemy się opiekować jak najlepiej, chcemy im zapewnić dobre życie, bezpieczną przyszłość i którym chcemy zapewnić dostęp do edukacji bez względu na to w jakiej części świata się urodziły i jaki mają kolor skóry. Mam nadzieję i jest to moim ogromnym życzeniem, żeby wszystkie dzieci na świecie miały możliwość uczenia się w takiej szkole, jaką możemy spotkać właśnie tutaj w Kudowie-Zdroju.


W imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka na uroczystości pojawiła się także Dorota Zawadzka.

- Bycie dzieckiem chorym to jest bardzo trudna rzecz. Bycie dzieckiem poza domem pod opieką nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy to jest jeszcze trudniejsza rzecz i myślę sobie, że kadra zrobi tu wszystko żeby wam było tutaj dobrze – mówiła Zawadzka.


Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Jagusia” prowadzony jest w Uzdrowiskach Kłodzkich już od dekady. Niedawno obiekt poddano modernizacji, której koszt to prawie 8 mln złotych.

- Inwestycję możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich to oddanie do dyspozycji małych pacjentów basenu rehabilitacyjnego i centrum zabiegowego ze strefą fitness. Kolejny krok to modernizacja części hotelowej. Projektanci kierowali się głównie komfortem dzieci i starali się przybliżyć im domową atmosferę, czego dowodem są wykonane grafiki, na każdym piętrze inne. Trzeci etap to rozpoczęty w 2013 r. projekt przebudowy „Jagusi” na Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – wyjaśnia Wojciech Krasoń, wiceprezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich – Grupa PGU - Dla naszych małych kuracjuszy oddajemy nie tylko nowoczesny obiekt ze specjalnym wyposażeniem, ale także innowacyjny program leczenia.

Obiekt posiada obecnie 120 miejsc noclegowych, 13 pracowni multimedialnych o różnych funkcjach: sala do warsztatów kulinarnych, 4 nowe sale lekcyjne, sala nagrań i obróbki materiałów AV oraz sale terapeutyczne.

- Plan dnia jest tak skonstruowany, aby zapewnić dzieciom wszystko co jest im potrzebne - mówi Elżbieta Pawłowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowsikowym dla dzieci „Jagusia” w Kudowie-Zdroju - Codziennie jest 5 lekcji, które kończą się o godz. 12.00. Później rozpoczyna się proces rehabilitacyjny. Dzieci korzystają wówczas z basenu, gimnastyki, mają ćwiczenia na sali gimnastycznej, siłowni, terenoterapię czyli taki spacer wysiłkowy. Korzystają także z zabiegów zleconych przez lekarza, ponieważ nasza placówka posiada bardzo dobrą bazę zabiegową. Po godz. 16.00 jest czas wypoczynku dla dzieci. Wtedy organizujemy spacery, zwiedzamy Kudowę czy inne miejsca w Kotlinie Kłodzkiej. Później mamy zajęcia rewalidacyjne z elementami socjoterapii,w czasie których dzieci uczą się zdrowego stylu życia, jak wypoczywać, mają zajęcia plastyczne, muzyczne itd. 

Rozwojowi leczenia uzdrowiskowego w kierunku otyłości pomogła decyzja Ministra Zdrowia z marca 2014 roku, potwierdzająca możliwość prowadzenia rehabilitacji o tym profilu w Kudowie-Zdroju. Decyzja oparta była o potwierdzone wyniki terapeutyczne, realizowanego dotychczas programu leczenia, pozytywne opinie konsultantów krajowych w dziedzinie endokrynologii, balneologii i medycyny fizykalnej, ale przede wszystkim poparta spełnieniem przez Uzdrowiska Kłodzkie wymagań dotyczących posiadanej kadry medycznej i wyposażenia bazy zabiegowej.

- Na leczenie uzdrowiskowe do „Jagusi” mogą być kierowane dzieci od 3 do 18 lat i jest ono realizowane zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i w formule pełnopłatnej – tłumaczy Karolina Kasprzak, kierownik działu sprzedaży – Leczenie trwa 27 dni, a w ramach kuracji dzieci otrzymują pełen pakiet zabiegów leczniczych łącznie z zabiegami opartymi o surowce naturalne, wyżywienie, noclegi, ale także mają możliwość kontynuowania edukacji w znajdującej się przy „Jagusi” szkole.


Po oficjalnym otwarciu "Jagusi" 
zorganizowany został panel dyskusyjny. Wykłady poprowadzili prof. Anna Jung, lek. med. Bogusław Burger oraz dr Renata Archacka.


Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Jagusia" oraz zespołu tanecznego Studia Tańca "Paradis" z Nowej Rudy.                                                                                                                                                          Paulina Schulz/ Doba.pl 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)