KOMUNIKATY.doba.pl - nowy cennik!
mpk
LOTTO

czwartek, 1 grudnia 2022

Natalii, Eligiusza

« strona 6 z 9 »

Porozumienie w Starych Bogaczowicach

5 lutego, na wspólnym posiedzeniu, komisje Rady Gminy Stare Bogaczowice omówiły projekt uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Stare Bogaczowice a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przedstawił ideę porozumienia i formę jego działania. Celem porozumienia jest określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i rozliczaniu. Decyzje związane z działalnością ZIT AW podejmować będzie Komitet Sterujący, w skład którego wejdą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci reprezentujący strony porozumienia.
piątek, 6.2.2015 11:31
524

Wałbrzyski Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi coraz bliżej!

21, 22 stycznia oraz 3 lutego 2015 w Urzędzie Miasta Wałbrzycha odbyły się spotkania przedstawicieli wałbrzyskich instytucji pomocy społecznej, kultury i sportu, edukacji. Podczas spotkań pracowano nad obszarami tworzonego w Wałbrzychu dokumentu tj. Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Wałbrzycha z Organizacjami Pozarządowymi, który będzie kierunkował rozwój aktywności obywatelskiej w mieście.Celem programu jest zaprogramowanie planu długoletniej współpracy pomiędzy Miastem Wałbrzych, a organizacjami pozarządowymi ze szczególnym akcentem włączania mieszkańców miasta w jego rozwój. Planowanymi celami szczegółowymi są: budowanie współodpowiedzialności mieszkańc&oacu
piątek, 6.2.2015 09:49
1353

Głuszyca ma swój budżet

29 stycznia 2015 roku na sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała nr V/32/2015 w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na rok 2015.  Rada Miejska w Głuszycy ustaliła dochody Gminy w łącznej wysokości 27.404.624,94 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 25.912.585,94 zł i dochody majątkowe 1.492.039,00 zł. Wydatki Gminy Głuszyca na rok 2015 to kwota 27.242.833,66 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 25.912.583,66 zł, a wydatki majątkowe 1.330.250,00 zł.Rada Miejska w Głuszyca uchwaliła także wewnętrzny program naprawczy Gminy, oraz podjęła szeroko zakrojone działania, by ograniczyć gminne wydatki bieżące. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy dokładają wszelkich starań w celu sprawnego egzekwowania gminnych należności.
czwartek, 5.2.2015 18:10
681

Wyrzucasz wielkogabaryty na śmietnik? Możesz zapłacić mandat

Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyte opony. Te niepotrzebne już w domu przedmioty można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na ul. Beethovena w Wałbrzychu i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 i w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 Punkt ten przyjmuje również: odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe
czwartek, 5.2.2015 09:09
459

Zmiany w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój

W trosce o polepszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój modyfikacji uległ system centralnego łączenia telefonicznego. Obecnie można uzyskać bezpośrednie połączenie telefoniczne z pracownikiem danego referatu lub dzwonić do Biura Obsługi Klienta – nr 25 i prosić o połączenie z danym pracownikiem.Spis telefonów wewnętrznych na stronie internetowej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój  
środa, 4.2.2015 17:50
617

Rewizyta w Chinach

- Małe i średnie przedsiębiorstwa z Chin planują ekspansję na rynki europejskie. Postaramy się przyciągnąć ich właśnie do naszego regionu – mówi Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Delegacja z Dolnego Śląska wróciła z wizyty w Chinach. Podczas misji podpisano umowę o współpracy między Wałbrzychem a miastem Tiencin oraz nawiązano kolejne kontakty z administracją rządową i przedsiębiorcami.   Chiny posiadają najszybc
środa, 4.2.2015 14:25
1040

Prezydent Szełemej powołał Zespół "Zielona Energia w Wałbrzychu"

3 lutego Prezydent miasta Wałbrzycha wydał zarządzenie, w którym powołuje Zespół "Zielona Energia w Wałbrzychu" Zadaniem zespołu jest przygotowanie założeń energetycznej samowystarczalności miasta w oparciu o źródła energii odnawialnej.  W skład zespołu wchodzą: - przewodniczący: Jerzy Ignaszak (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o/ Wałbrzych)- sekretarz: Wiesław Sójka (Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa UM w Wałbrzychu)- Wiesław Basa (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)- Ryszard Hutnik (Biuro Och
środa, 4.2.2015 14:17
1522

Będzie wieża widokowa na Lesistej Wielkiej

Gmina Mieroszów podpisała umowę na realizację projektu pn.: Wieża widokowa na Lesistej Wielkiej - dokumentacja projektowa. Przedmiotem projektu jest na razie opracowanie dokumentacji dla wieży widokowej na Lesistej Wielkiej. Wieża ma mieć wysokość całkowitą: 24,00-25,00 m. a platforma widokowa znajdować się będzie na wysokości 20,00-20,50 m. Dokumentacja oprócz projektu budowlany, specyfikacji technicznych, kosztorysu, decyzji i uzgodnień w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne oraz pozwolenia na budowę obejmie równiaż mapę.Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza broumovsko-mieroszowskiego poprzez stworzenie ws
środa, 4.2.2015 12:57
537

Ważna informacja dla ogranizacji pozarządowych - Głuszyca

W związku z Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Głuszyca proszone są o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy. Kandydaci są  proszeni o przygotowanie  zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i dostarczenie dokumentów do 16.02.2015r. osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Głuszycy lub przesyłanie dokumentów pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
środa, 4.2.2015 11:11
475

Podsumowanie projektu "Postaw na pracę" w Jedlinie-Zdroju

„Postaw na pracę” - to działanie zainicjowane 14 kwietnia 2014 roku w utworzonym „e–Centrum w Jedlinie-Zdroju” - uruchomionym przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt realizowany pn: ”Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, przez Fundację „Aktywizacja” w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”- współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3. Podziałanie 1.3.6. Projekt obejmował przeprowadzenie kompleksowych działań aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepeł
środa, 4.2.2015 10:44
487

Po wyborach w Jabłowie

Odbyło się pierwsze sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie. Do świetlicy w Jabłowie przybyło  42  mieszkańców.  Zebranych powitała sołtys Irena Skulska a dalszą część zebrania poprowadziła P. Celina Werner. W imieniu Rady Sołeckiej sprawozdanie przedstawiła P. Edyta Karpińska-Kościelniak. Mieszkańcy pozytywnie ocenilisprawozdanie  z działalności i finansowe przedstawione przez radę sołecką. Na funkcję sołtysa zgłoszono kandydatury Ireny Skulskiej i Jana Kazio - 36 głosów poparcia otrzymała dotychczasowa sołtys Irena Skulska.  Zgłoszono również 4 kandydatury do Rady Sołeckiej, które otrzymały poparcie mieszkańców. Sołtysowi pomagać będą: Zbigniew Gudz, Joanna Re
środa, 4.2.2015 10:24
515

Przedłużony termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych

Inforumujemy, że został przedłużony termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2015 roku. Kandydatury mozna zgłaszać do 06.02.2015 r. (piątek) do godziny 15.30 poprzez wysłanie karty zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu źródło: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu<
środa, 4.2.2015 10:16
468

Nowy wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL

3 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu.Na funkcję Wiceprezesa została wybrana Magdalena Król, natomiast rzecznikiem prasowym Zarządu Powiatowego została Agnieszka Nowak. źródło: FB PSL w Wałbrzychu
środa, 4.2.2015 09:24
941

Przyszłość WSSE w azjatyckich inwestorach?

Wśród azjatyckich inwestycji w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dominuje branża motoryzacyjna. Na terenie WSSE działa 17 firm z kapitałem azjatyckim. Łącznie przedsiębiorcy zainwestowali ponad 5,2 mld zł i zatrudnili ponad 4,5 tysiąca osób. Pod względem rozwoju, liczby ludności, wielkości rynku zbytu, Azja jest jednym z najatrakcyjniejszych gospodarczo miejsc świata. Najwięcej inwestorów z krajów azjatyckich w Polsce pochodzi z Japonii, natomiast najbardziej perspektywiczni są inwestorzy chińscy.  Działalność firm japońskich w Polsce znacząco przyczynia się do wzrostu gospodarczego naszego kraju. Trzeba pamiętać jednak
wtorek, 3.2.2015 09:59
1487

Pracodawcy chcą pomagać młodym na rynku pracy

Dolnośląscy Pracodawcy zaangażują się w uruchomienie nowego programu „Gwarancje dla młodzieży”, który będzie wdrażany przez urzędy pracy na terenie całego kraju. Jest to specjalny program adresowany do osób młodych poniżej 25 roku życia. Niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.  Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z Konfederacją Lewiatan zaapelowali do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o włączenie organizacji pracodawców na rzecz skuteczniejszej realizacji założeń tego programu.  - W szczeg&
poniedziałek, 2.2.2015 12:42
448

Posłanka Zalewska walczy o przystanek dla przewoźników

Od kilku miesięcy prywatni przewoźnicy nie mogą się zatrzymywać na Placu Grunwaldzkim. Plany tras zostały skrócone i kończą się obecnie przy modernizowanym centrum przesiadkowym. Jest to związane z decyzją radnych Rady Miejskiej w Świdnicy, którzy nie dołączyli jednego z kluczowych przystanków w centrum miasta do wykazu zbiorczego, zawartego w stosownej uchwale. Stało się to dużym utrudnieniem dla wielu mieszkańców Wałbrzycha i powiatu świdnickiego. - Do moich biur poselskich zwracają się mieszkańcy Wałbrzycha, Świebodzic, Jaworzyny Śląskiej i Ż
poniedziałek, 2.2.2015 12:44
472

Punkty nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w każdym powiecie?

30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się spotkanie radych Rady Powiatu z Rafałem Bielskim, przedstawicielem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rafał Bielski opowiedział o tym, jak ważne jest wypracowanie optymalnego modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, nad którymi pracują w naszym kraju przedstawiciele strony rządowej oraz organizacje partnerskie - Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Zw
poniedziałek, 2.2.2015 11:41
557

Udany rok 2014 w Czarnym Borze

30 stycznia Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski; Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta; Marek Tarnacki, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Stanisław Janor, wiceprzewodniczący, uczestniczyli w gminnym spotkaniu noworocznym przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządowych w Czarnym Borze. Ta cykliczna gminna impreza jest sposobnością do podsumowania ubiegłego roku, daje możliwość prezentacji planów na najbliższe miesiące, w tym tych dotyczących projektów inwestycyjnych. Przedstawiciele samorządu gminnego dziękują też za współpracę w realizacji zakończonych przedsięwzięć przedsiębiorcom, lokalnym społecznikom i mieszkańcom zaangażowanym w działalność charytatywną. <
poniedziałek, 2.2.2015 11:38
845

OPS w Czarnym Borze przyjmuje wnioski w ramach programu FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie produktów żywnościowych w ramach programu FEAD. Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 684 zł, dla osoby samotnie gospodarującej nie przekraczającej kwoty 813 zł. Wszystkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnym Borze w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 lub pod nr
piątek, 30.1.2015 15:32
522

Dotacje na wspieranie i upowszechnianie sportu

28 stycznia Prezydent Miasta Wałbrzycha podpisał zarządzenie w sprawie przyznania środków finansowych dla wałbrzyskich podmiotów na wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Dotacja na ten cel wyniosła ogółem 832 400 zł.  Dotację otrzymali: - PWSZ im. Angelusa Silesiusa na organizację finału Akademickich Mistrzostw Polskich w koszykówce mężczyzn - 5 tys. zł na szkolenie dziewcząt w piłce nożnej - 20 tys. zł
piątek, 30.1.2015 13:55
554

Gmina dofinansuje wymianę okien, drzwi i podłóg

29 stycznia prezydent Wałbrzycha przyjął Regulamin partycypacji w kosztach wymiany stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej, wykładziny podłogowej z wymianą płyt podłogowych w lokalach stanowiacych mieszkaniowy zasób gminy Wałbrzych na rok 2015 -2016.  Partycypacja nie dotyczy najemców lokali socjalnych. Najemca, który chce się starać o zwrot części kosztów wymiany okien, drzwi lub podłóg nie może posiadać zaległosci czynszowych oraz musi posiadać zgodę Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wymianę.  Partycypacja wynosi 300 zł za m2 okna, 330 zł za wymianę drzwi, 17 zł za 1 m2 wymienianej wykładziny podłogowej i 20 zł za 1 m2 wymienianej płyty podłogowe
piątek, 30.1.2015 14:05
475

Rozmowy nt. budowy drogi ekspresowej S3

29 stycznia Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, spotkał się we Wrocławiu z Iloną Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie dotyczyło perspektywy budowy drogi ekspresowej S3. Intencją Powiatu Wałbrzyskiego jest wpisanie odcinka z Bolkowa do Lubawki do listy zadań podstawowych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.- Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Wałbrzyskim i jego bliskim sąsiedztwie jest kluczowy dla gmin naszego regionu. Powstanie drogi S3 przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności dla inwestorów, co przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy – mówi staro
piątek, 30.1.2015 11:25
534

Gminny system SISMS w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy Roman Głód przypomina mieszkańcom o funkcjonowaniu Gminnego Systemu SISMS.Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o :– zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych,– konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów,– poważnych awariach: wody, prądu, gazu,– ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Głuszyca,wyślij SMS o treści: Tak.dba05 na numer: 661 000 112.
środa, 28.1.2015 17:00
545

Starostwo Powiatowe ma nowe materiały promocyjne

Smycze, długopisy, torebki oraz nowy balon promocyjny z logotypami Ziemi Wałbrzyskiej i Powiatu Wałbrzyskiego będą promować Starostwo Powiatowe podczas imprez organizowanych w naszym regionie. Na ten rok planowany jest też m.in. dodruk albumu fotografii przyrodniczej „Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno” ze zdjęciami autorstwa Krzysztofa Żarkowskiego oraz druk drugiej części tego albumu. Fotografie pana Żarkowskiego trafiły również do kalendarza ściennego wydawanego przez Starostwo na rok 2015.  źródło: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
środa, 28.1.2015 13:11
1007

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta oraz Krzysztof Krajewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu gościli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Panowie złożyli życzenia świętującym Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pracownikom PUP i wręczyli symboliczne róże. W 1919 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy, wówczas też został ustanowiony Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pracuje obecnie 92 osób, większość z nich to kobiety.  
środa, 28.1.2015 13:09
1121

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 4 lutego 2015

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniom w zakresie projektu dokumentu pn.:  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko   Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Uczestnikami projektu są Gmina Wałbrzych, Gmina Głusz
środa, 28.1.2015 13:05
629

Gmina Walim ma swój budżet

27 stycznia na sesji Rady Gminy Walim radni uchwalili budżet Gminy Walim na rok 2015, podejmując uchwałę jednogłośnie. Rada Gminy Walim uchwaliła dochody budżetu w wysokości 26.960.659,00 zł, w tym dochody bieżące 16.802.283,00 oraz dochody majątkowe w wysokości 10.158.376,00 zł oraz wydatki w wysokości 26.016.899,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 15.728.588,21 zł oraz wydatki majątkowe 10.288.310,79 zł. źródło: walim.pl
środa, 28.1.2015 11:56
1053

Działa Biuro Porad Obywatelskich w Starych Bogaczowicach

Biuro porad obywatelskich funkcjonujące przy  Gminnym Centrum Edukacyjno - Społecznym  w Starych Bogaczowicach czynne jest w każdy drugi i czwarty wtorek  miesiąca w godz. 14.30 do 17.30.Biuro udziela bezpłatnie informacji prawnych i porad obywatelskichFundacja "W służbie wsi" zaprasza. źródło: UG  Stare Bogaczowice
środa, 28.1.2015 11:33
454

Nowe inwestycje w Szczawnie-Zdroju, Jedlinie-Zdroju i Wałbrzychu

Dzięki europejskiej dotacji w wysokości ponad 2,2 mln zł Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wybuduje łącznie około 3 km sieci kanalizacyjnej. Zostanie także wybudowane i zmodernizowanie około 1 km sieci wodociągowej. Odcinki kanalizacji powstaną w: Szczawnie-Zdroju (rejon ul. Zacisze i Sienkiewicza), Jedlinie-Zdroju (ul. Barbary, Piastowskiej, Zakopiańskiej, Moniuszki i Świdnickiej, przy tej ostatniej ulicy zostanie wybudowany także wodociąg). Z nowych inwestycji skorzystają także mieszkańcy Wałbrzycha. W dzielnicy Sobięcin na ul. Skalistej i Stromej jest zaplanowana przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji. Wartość całego projektu to około 3 mln zł. Potwierdzenie finansowego wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko wręczył prezes zarządu Wojew
środa, 28.1.2015 09:01
505
środa, 23.9.2015 16:30
12
czwartek, 24.9.2015 11:15
piątek, 11.9.2015 13:05
2
piątek, 13.2.2015 12:16
9
poniedziałek, 5.10.2015 11:43
sobota, 3.10.2015 08:10
3
środa, 10.10.2018 10:47
1
czwartek, 3.9.2015 09:14
6
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
OSiR Dzierżoniów
OSiR Dzierżoniów
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
test
Czas generowania: 0,10052 sekund