KOMUNIKATY.doba.pl - nowy cennik!
mpk
LOTTO

środa, 30 listopada 2022

Andrzeja, Maury

« strona 5 z 9 »

Zebranie sołeckie w Chwaliszowie

Bardzo dużą frekwencją charakteryzowało się zebranie sołeckie w Chwaliszowie. Uczestniczyło w nim 61 mieszkańców. Wybrany na przewodniczącego zebrania Tomasz Fąka zaproponował, by w pierwszej kolejności omówić problem transportu publicznego, korzystając z obecności szefa firmy obsługującej przewozy z terenu Chwaliszowa. Zastępca wójta gminy przedstawił dotychczasowe działania władz gminy w celu zapewnienia mieszkańcom Chwaliszowa dojazdu do Świebodzic, Wałbrzycha i Starych Bogaczowic, omówił szczegóły planowanego połączenia, na które o koncesję ubiega się Pan Kołakowski. Wójt Gminy w uzupełnieniu poinformował o wynikach negocjacji z przewoźnikiem oraz o  decyzji Rady
wtorek, 3.3.2015 13:32
523

Wicestarosta przeciwko zarządowi

Zarząd powiatu wałbrzyskiego przygotował dwa projekty uchwał, dotyczące zlecenia gminom Walim i Stare Bogaczowice pozimowego sprzątania dróg powiatowych i koszenia poboczy w 2015 roku. Gminy na ten cel miałyby otrzymać po 33 tys. zł. Uchwały były rozpatrywanie na ostatniej komisji budżetu i rozwoju powiatu. Jako jedyny , co jest absurdalne, przeciw zagłosował wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. Zdaniem radnych klubu PO zasadne jest powierzanie takich zadań gminom, a nie tworzenie brygady remontowo-budowlanej przy starostwie, o czym mówili na ostatniej sesji. Funkcjonowanie takiej brygady jest nieracjonalne, to anachronizm. Taka brygada w 2015 roku ma kosztować powiat około pół miliona złotych! &l
wtorek, 3.3.2015 12:39
645

Spotkanie w sprawie polityki promocyjnej gminy Głuszyca

Burmistrz Głuszycy Roman Głód i prezes Podziemnego Miasta Osówka Zdzisław Łazanowski zapraszają głuszyckich restauratorów, agroturystów i artystów na spotkanie w sprawie wspólnej polityki promocyjnej Gminy Głuszyca. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 5 marca br. o godz. 17.00 w restauracji przy Osówce. źródło: gluszyca.pl
poniedziałek, 2.3.2015 13:09
447

Powstało wałbrzyskie Koło Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

25 lutego 2015  roku w Wałbrzychu, przy ulicy Moniuszki 1 w Restauracji Kebab/ Pizza (przy Rynku) odbyło się Walne Zebranie Członków Koła w Gminie Wałbrzych Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Koło Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Wałbrzychu zostało utworzone na podstawie § 24 ust.1 statutu stowarzyszenia w dniu 06 lutego 2015 roku- Uchwała nr 1 Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Było to pierwsze zebranie Koła ZDR3+ w Wałbrzychu, podczas którego dokonano wyborów władz koła w osobach: Katarz
piątek, 27.2.2015 11:43
1527

4 mln zł promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla Powiatu Wałbrzyskiego

Dzięki sumiennej pracy Zarządu uzyskamy tak wysoką kwotę środków na remonty i odbudowę dróg oraz mostu - zniszczonych podczas powodzi. Wysokość promesy stawia nas w czołówce beneficjentów wsparcia przyznanego w tym lutowym rozdaniu środków. Podobnie wysokimi promesami dysponuje jedynie 5 z 76 dolnośląskich samorządów, które o taką pomoc wnioskowały. - mówi Jacek Cichura Starosta Wałbrzyski źródło: FB PSL Wałbrzych
środa, 25.2.2015 09:54
483

Dług pozytywnie zaopiniowany

19 luteo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy pana Grzegorza Milczarka wpłynęła uchwała nr III/51/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej nr V/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca oraz w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy nr V/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok.Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię z uwagami na temat wymienionej powyżej uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz uchwały ustanawiającej budżet Gminy Głuszyca na rok 2015. Uchwała RIO zostanie podan
poniedziałek, 23.2.2015 13:02
525

Wokół Trójgarbu - początek nowej jakości

18 lutego 2015 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze odbyło się spotkanie włodarzy gminnych Pana Marka Fedoruka - Burmistrza Szczawna Zdroju, Pana Mirosława Lecha - Wójta Starych Bogaczowic, Pana Adama Góreckiego - Wójta Czarnego Boru, Pana Gabriela Grobelnego - Nadleśniczego Wałbrzyskiego oraz wiceprezesa Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Pana Grzegorza Kruszyńskiego. Tematem spotkania była koncepcja nowoczesnego produktu turystycznego pn. Wokół Trójgarbu, tworzonego na bazie znanego masywu górskiego oraz zintegrowanej współpracy między 3 gminami, nadleśnictwem i Fundacją. Uczestnicy spotkania podjęli zgodną decyzję, że wspólnymi siłami p
poniedziałek, 23.2.2015 12:24
1
1381

Prezydent podsumował wałbrzyskie inwestycje

Inwestycje jakie zostały zrealizowane w Wałbrzychu w 2014 roku oraz plany na rok 2015 przedstawił Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej podczas spotkania noworocznego w Zamku Książ. We wnętrzach Sali Maksymiliana zgromadzili się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i inni zaproszeni goście. W wydarzeniu wziął również udział Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, zainteresowany rozwojem miasta. Wystąpienie prezydenta zostało zwieńczone kameralnym koncertem oraz poczęstunkiem. źródło: FRW
poniedziałek, 23.2.2015 11:10
928

Miliardy na dolnośląskie linie - zyskują pasażerowie i transport towarów

Ponad 2 mld zł na modernizowane linie, 40 nowych peronów, 28 mostów i wiaduktów na Dolnym Śląsku. Rekordowo krótki czas przejazdu z Wrocławia do Warszawy, Częstochowy i Krakowa, to efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W kolejnych latach ok. 2,5 mld zł umożliwi skrócenie czasu przejazdu i poprawę obsługi podróżnych na dolnośląskich liniach.
sobota, 21.2.2015 18:15
531

Droga wielkich możliwości

- Nie czekajmy, aż S3 będzie wybudowana, gdyż doskonale wiemy co stanie się w 2018 roku. Oprócz przecięcia wstęgi i uruchomienia szlaku komunikacyjnego, otworzymy również nowe możliwości dla biznesu. Naszym zadaniem jest zatem sprawić, aby przedsiębiorcy chcieli inwestować na tych terenach – tłumaczy wiceminister gospodarki  Ilona Antoniszyn – Klik. Resort, zarządy specjalnych stref ekonomicznych oraz przedstawiciele samorządów i instytucji podpisali porozumienie w sprawie stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej w pasie drogi ekspresowej S3. Dobre połączenie komunikacyjne, to jeden z głównych czynnik&oac
piątek, 20.2.2015 14:45
586

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy

Gmina Szczawno-Zdrój podpisała z Fundacją „Mercury” deklarację współpracy przy realizacji działań związanych z prowadzeniem Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, realizowanego w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. Zakresem współpracy objęto m.in. aktywne uczestniczenie w działaniach związanych z rozwojem sektora pozarządowego oraz utrzymywanie wzajemnych kontaktów i przekazywanie informacji dotyczących tego sektora. W związku z powyższym, zachęcam organizacje pozarządowe do skorzystania z usług Fundacji i czynnego uczestniczenia w pracach Punktu. Okres współpracy: 1 marca &n
czwartek, 19.2.2015 15:20
588

IV sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

19 lutego w sali witrażowej ratusza odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha. Radni pochylą się nad wieloma projektami uchwał a wśród nich nad projektem uchwały w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, którego negatywna ocena wynika przede wszystkim z braku wizji działania Parku (za wyjątkiem jego ścisłej ochrony), zakazu inwestowania na terenie Parku, co może mieć negatywny wpływ na rozwój Aglomeracji Wałbrzyskiej a przez to również gminy Wałbrzych. Inną ważną sprawą o której zdecydują radni będzie połączenie Publicznego Gimnazjum nr 4 z III Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika. Jako Zespół Szkó
środa, 18.2.2015 08:10
485

Gmina Czarny Bór beneficjentem promes z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Wójt Gminy Adam Górecki otrzymał z rąk Pana Stanisława Huskowskiego - Wiceministra Administracji i Cyfryzacji oraz Pana Tomasza Smolarz - Wojewody Dolnośląskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki zostały przyznane w ramach podziału na remonty i odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Wręczenie promes odbyło się 11 lutego 2015 r. we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2015 roku w ramach podziału środków przewiduje się dofinansowanie niżej wymienionych zadań:1. Odbudowa drogi gminnej - dz. nr 393, 395 w m. Jaczków 2. Remont obiektu mostowego prze
poniedziałek, 16.2.2015 14:48
519

Po pierwsze Rodzina!

Od stycznia Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat” ze Starych Bogaczowic rozpoczęła realizację projektu pt. „Po pierwsze Rodzina” dofinansowanego przez Fundację BGK im.J.K. Steczkowskiego, który skierowany jest do rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko w gminie Stare Bogaczowice. Celem zadnia jest  wyrównanie szans edukacyjnych dzieci oraz wzmocnienie zaangażowania wychowawczego i społecznego rodziców. Cele pośrednie to m.in.:  stworzenie grupy aktywnych rodziców i dzieci, zawiązanie między nimi dobrych relacji, ukazanie walorów krajoznawczych regionu, a wszystko po co aby stymulować rozwój dzieci oraz pokazać rodz
poniedziałek, 16.2.2015 14:37
512

Powiat Wałbrzyski dla poprawy jakości dróg w gminie Stare Bogaczowice

Współpraca władz gminy Stare Bogaczowice z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego zaowocuje już w najbliższych miesiącach przeprowadzeniem kilku inwestycji drogowych.   Dzięki wsparciu Radnego Powiatowego Bogusława Uchmanowicza, w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na rok 2015 znalazły się dwie inwestycje z terenu Starych Bogaczowic. Pierwsza z nich – przebudowa mostu w Gostkowie, obiektu w ciągu drogi 3464D – nie było w pierwotnym projekcie uchwały, mimo że most ten został uszkodzony podczas obfitych opadów deszczu w maju i czerwcu 2013 roku. Wartość jego przebudowy została oszacowana na 350 tys. zł.
poniedziałek, 16.2.2015 14:32
703

Wałbrzych wspiera prezydenta Komorowskiego

poniedziałek, 16.2.2015 09:43
657

Spotkanie z ministrem pracy i polityki społecznej

Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski i Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta, spotkali się 12 lutego w Miliczu z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej oraz wiceprezesem PSL. Na zaproszenie ministra wałbrzyscy samorządowcy odwiedzili ośrodek prowadzony przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, a także opowiedzieli członkowi gabinetu Ewy Kopacz o problemach rynku pracy ziemi wałbrzyskiej. Minister zainteresował się również funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.W milickim spotkaniu uczestniczyli też też m.in. Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego i Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 
sobota, 14.2.2015 08:45
853

Starostowie na XVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski i Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta, w dniach 4 - 6 lutego 2015 reprezentowali Powiat Wałbrzyski na XVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Ossie. Przedmiotem obrad zgromadzenia było m.in. wybranie nowych władz Związku, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem Związku Powiatów Polskich został wybranyLudwik Węgrzyn, Starosta Bocheński. Starostowie obecni na obradach dyskutowali również o takich problemach jak subwencja oświatowa oraz pozyskiwanie i wykorzystywanie środków ministerialnych z programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. 
piątek, 13.2.2015 12:30
901

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu odbioru pomocy żywnościowej

Informujemy, że do piątku 20 lutego 2015 roku został przedłużony termin wydawania pomocy żywnościowej dla mieszkańców spełniających kryteria. Skierowania do odbioru pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1000. Do odbioru pomocy zapraszamy również osoby nie korzystające z pomocy społecznej, ale spełniające kryteria opisane w poprzednim komunikacie. W takim wypadku należy wypełnić oświadczenie o dochodach i na tej podstawie pracownik socjalny wystawi skierowanie do odbioru żywności. Preferowane będą rodziny wielodzietne. Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzych
piątek, 13.2.2015 09:53
523

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Głuszycy

„Życie należy przeżyć! Znajdź coś, co Cię naprawdę interesuje. Jednak to Ci się nie uda, jeśli tylko siedzisz w miejscu” (Katharine Hepburn).  Zainspirowani tym przesłaniem informujemy zainteresowanych, że w grudniu 2014 r. w Głuszycy  rozpoczęło działalność Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 26, budynek Centrum Kultury–Miejskiej Biblioteki Publicznej.  Szczegółowe cele i sposoby działania określa rozdział II Statutu Stowarzyszenia UTW.  Są to: propagowanie wiedzy, aktywności kulturalnej, intelektualnej i fizycznej, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych i mniej sprawnych.
czwartek, 12.2.2015 15:25
579

Pół miliona promesy dla Głuszycy

11 lutego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Burmistrz Głuszycy Roman Głód odebrał z rąk Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza promesę powodziową dla gminy Głuszyca. Wsparcie finansowe w wysokości 0,5 miliona złotych, jakie otrzymała gmina, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Przyznane dofinansowanie zostanie wykorzystane na remonty oraz odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w czasie powodzi. Promesy stanowią kontynuację pomocy udzielonej gminom i powiatom Województwa Dolnośląskiego w latach 2009 – 2014. Łączna wysokość przyznanych promes w tej transzy to 93 mln złotych dla 76 jednostek samorządu terytorialnego na 178 zada
czwartek, 12.2.2015 10:26
513

300 tys. zł promesy dla Jedliny-Zdrój

Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała promesę w wysokości 300 tys. na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 2014. Uroczystość wręczenia promes odbyła się w dniu dzisiejszym w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informację o przyznanej dotacji osobiście każdemu z przybyłych przedstawicieli samorządu wręczał Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem. W 2015 roku w ramach przyznanej dotacji przewiduje się dofinansowanie niżej wymienionych zadań:1. Odbudowa rowu melioracyjnego R-4 w rejonie ul. Poznańskiej,2. Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wałbrzyskiej,3. Odbudowa gł&
czwartek, 12.2.2015 10:23
830

400 tys. zł promesy dla Starych Bogaczowic

11 lutego w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie promes  przez Pana Stanisława Huskowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Promesy obejmują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, które zostaną dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Gmina Stare Bogaczowice   otrzymała 400 tys.zł , które zastaną przeznaczone na remont 2 dróg gminnych w Jabłowie i mostu w Nowych Bogaczowicach.
czwartek, 12.2.2015 10:18
493

Co dla seniorów w Wałbrzychu?

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych finalizuje prace nad "Polityką senioralną Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2020". Wczoraj Wałbrzyska Rada ds. Seniorów skonsultowała założenia dokumentu. Rozmawiano na temat celów, potencjalnych działań w ramach 4 obszarów tematycznych (edukacja, aktywność społeczna i zawodowa, profilaktyka i promocja zdrowia). Liczył się każdy głos w dyskusji. Spotkanie odbyło się w ramach projektu partnerskiego Gminy Wałbrzych i Stowarzyszenia Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czwartek, 12.2.2015 09:42
904

Apel w sprawie ZIT-ów

Dolnośląscy Pracodawcy zaapelowali do prezydentów 3 największych dolnośląskich miast o zwiększenie zaangażowania sektora biznesu we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tzw. ZIT-ów. Postulują również o upublicznienie informacji na temat  stanu prac nad ZIT-ami.  Pracodawcy w piśmie do Prezydenta Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry wskazują, że aktywny udział lokalnego biznesu wpłynie na powodzenie realizacji ZIT-ów w subregionach. W listach do samorządowców proszą o pokazanie, jak będzie wyglądał model współpracy z przedstawicielami sektora prywatnego i potencjalnymi beneficjentami w c
środa, 11.2.2015 16:27
760

Apel do mieszkańców Głuszycy

Burmistrz Głuszycy Roman Głód zwraca się z prośbą do Mieszkańców Głuszycy niezameldowanych w naszej Gminie, aby przy składaniu rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego w deklaracjach podatkowych wpisywać aktualny adres zamieszkania. Jeżeli w pozycji B1 (dane podatnika) wpiszą Państwo rzeczywisty adres zamieszkania, około 40 % Państwa podatku trafi do budżetu Gminy Głuszyca.Burmistrz Głuszycy apeluje również w imieniu organizacji pozarządowych mających status organizacji pożytku publicznego, by Mieszkańcy przekazywali 1% podatku dochodowego na rzecz działalności statutowej organizacji działających na terenie Głuszycy. Poniżej podane są nazwy organizacji, na rzecz których można przekazywać 1% podatku. Dzięki
środa, 11.2.2015 14:43
955

Klaster Edukacyjny - już jest!

- Pracodawcy w specjalnych strefach ekonomicznych zadeklarowali chęć przyjęcia około 4,5 tysiąca praktykantów. Zrzeszanie przedsiębiorców, szkół i samorządów pozwoli nam efektywniej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy – mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn - Klik, podczas konferencji „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki”. Na spotkaniu w Bolesławcu został powołany Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecny rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło rokiem szkolnictwa zawodowego. Na rozw&a
wtorek, 10.2.2015 11:36
1528

Komunikat w sprawie odbioru pomocy żywnościowej

Jeszcze tylko do 13 lutego 2015 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydają skierowania po odbiór pomocy żywnościowej w ramach I etapu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Osoby nie korzystające z pomocy społecznej, a spełniające powyższe kryteria, skł
wtorek, 10.2.2015 09:55
539

Spotkanie z okazji Święta Służby Więziennej

5 lutego Mirosław Potapowicz, Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego uczestniczył w wałbrzyskim Areszcie Śledczym w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Służby Więziennej.     Mirosława Potapowicza, przedstawicieli Fundacji Merkury oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu przyjęli dyrektor mjr Piotr Pietruszka i kierownik działu penitencjarnego ppor. Jacek Kłyszejko. źródło: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu&l
poniedziałek, 9.2.2015 12:15
581

Nowy sołtys w Cieszkowie

Tym razem w Cieszowie odbyło się sprawozdawczo - wyborcze zebranie zwołane przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice. W spotkaniu uczestniczyło 19 mieszkańców, choć uprawnionych było 190 osób. Sprawozdanie z działalności ustępującej Rady Sołeckiej złożył sołtys Roman Trębacz. Praca rady skupiała się w przeważającej części na organizacji czasu wolnego dzieci. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę na sołtysa i po przeprowadzeniu wyboru sołtysem została Pani Katarzyna Barecka. W przeszłości jej ojciec, dziadek i pradziadek też pełnili tę odpowiedzialną funkcję. A wspomagać ją będzie Rada Sołecka w składzie: Agnieszka Bartkowiak, Grażyna Ogonowska, Stanisława Trzcińska i Roman Trębacz. &l
piątek, 6.2.2015 13:50
581
środa, 23.9.2015 16:30
12
czwartek, 24.9.2015 11:15
piątek, 11.9.2015 13:05
2
piątek, 13.2.2015 12:16
9
poniedziałek, 5.10.2015 11:43
sobota, 3.10.2015 08:10
3
środa, 10.10.2018 10:47
1
czwartek, 3.9.2015 09:14
6
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
OSiR Dzierżoniów
OSiR Dzierżoniów
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
test
Czas generowania: 0,26969 sekund