komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

środa, 23 maja 2018

Iwony, Dezyderego

Jakie jest zobowiązanie do leczenia odwykowego?

piątek, 19.1.2018 11:16 , komentarze: 0 , odsłony: 241
kategorie artykułu:

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:

  1. Wszczęcie procedury (do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpływa zawiadomienie/wniosek albo gminna komisja rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy).

  2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego np. rozkład życia rodzinnego.

  3. Rozmowa z osobą zobowiązaną (jeśli się zgłosi).

  4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do dokumentacji (jeśli badanie zostanie zrealizowane).

  5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).

  6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu (sądowe postanowienie oznacza dla osoby zobowiązanej obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu w wyznaczonym terminie, trybie i we wskazanej placówce, a jeśli zobowiązany nie stawi się na leczenie lub nie będzie go kontynuował, sąd może zarządzić doprowadzenie przez Policję).

Przesłanki do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego, wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  1. Rozkład życia rodzinnego.

  2. Demoralizacja małoletnich.

  3. Uchylanie się od pracy.

  4. Systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego muszą wystąpić jednocześnie zarówno uzależnienie od alkoholu, jak i jedna z powyższych przesłanek. W innym przypadku nie ma podstaw do skierowania wniosku do sądu.

Kto może zainicjować procedurę?

Zawiadomienie do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych może złożyć zarówno osoba prywatna, jak i instytucja (np. policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, zespół interdyscyplinarny).

Jakie uprawnienia przysługują osobie, która złożyła wniosek do gminnej komisji?

Zarówno instytucja, jak i osoba prywatna składająca wniosek o podjęcie działań w ramach procedury nie staje się stroną postępowania i nie przysługuje jej żadne prawo w tym względzie. Oznacza to m.in., że wnioskodawca nie będzie miał dostępu do gromadzonych materiałów postępowania i nie stanie się uczestnikiem postępowania sądowego.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie. W celu zasięgnięcia informacji nt. działalności gminnej komisji można skontaktować się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie - Martą Łoboda pod nr tel. 74 8570 309. Ponadto zapraszamy do OPS w Żarowie (ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3) po odbiór bezpłatnych broszur informacyjno-edukacyjnych. Ze strony internetowej można pobrać wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródło: Zobowiązanie do leczenia odwykowego - informator

 

Wasze komentarze

Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Auto Max
Auto Max
Muzeum Broni
Muzeum Broni
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Miral
Miral
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia