komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 20 lipca 2019

Czeslawa, Hieronima

Sesja absolutoryjna w gminie Żarów

piątek, 14.6.2019 14:46 , komentarze: 0 , odsłony: 220
kategorie artykułu:

W najbliższy piątek, 21 czerwca odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą od godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie

I. Otwarcie XIII sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2018 rok:

 • 1. Przedstawienie i debata nad Raportem o Stanie Gminy Żarów za 2018 rok.
 • 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2018 rok.

V. Zapoznanie się z:

 • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok.
 • informacją o stanie mienia Gminy Żarów,
 • wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2018 rok,
 • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

VI. Dyskusja.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2018 rok,
 • 2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2018 rok,
 • 3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok,
 • 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
 • 5) powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023,
 • 6) szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 • 7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów,
 • 8) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

VIII. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

IX. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

X. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 06.06.2019r.

XI. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

Wasze komentarze

piątek, 19.7.2019 10:58
piątek, 19.7.2019 09:24
czwartek, 18.7.2019 13:22
czwartek, 18.7.2019 12:29
czwartek, 18.7.2019 10:02
czwartek, 18.7.2019 09:36
środa, 17.7.2019 12:39
środa, 17.7.2019 10:42
środa, 17.7.2019 10:41
wtorek, 16.7.2019 13:59
wtorek, 16.7.2019 13:06
wtorek, 16.7.2019 12:36
wtorek, 16.7.2019 10:17
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
SKUP AUT
SKUP AUT
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica