Obawiają się fetoru i hałasu. Burmistrz zabiera głos w sprawie budowy biometanowni

poniedziałek, 26.9.2022 13:41 1346 2

Mieszkańcy Świebodzic sprzeciwiają się budowie biometanowni, która – według nich – będzie powodować ogromny smród, hałas i zanieczyszczenie okolicznych działek. W poniedziałek, 26 września odbył się briefing prasowy burmistrza Świebodzic.

  Mieszkańcy Świebodzic protestują przeciwko budowie biometanowni, która miałaby powstać w niedalekim sąsiedztwie ich domów. Petycję z protestem złożyli na ręce władz miasta. Autorzy pisma obawiają się przede wszystkim przykrych zapachów, jakie towarzyszą spalaniu biogazu. Drugim źródłem uciążliwych zapachów mogą być odpady poprodukcyjne, tzw. poferment, wykorzystywany jako nawóz na polach.

 W maju bieżącego roku burmistrz miasta Świebodzice, Paweł Ozga podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. „Budowa Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice na Dolnym Śląsku”. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek, który został złożony 10 stycznia przez Józefa Sieluka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ArchiPol” Sp. z o.o. z Wrocławia. Biogazownia ma powstać na terenie tutejszej podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej „Invest Park". Do władz miasta o pozwolenie wystąpiła firma ArchiPol z Wrocławia.

W poniedziałek, 26 września odbył się briefing prasowy burmistrza Świebodzic. – Pojawiają się różne informacje dotyczące biometanowni, która ma być wybudowana w naszym mieście. Do 5 października trwa zbieranie dokumentacji, są przeprowadzane konsultacje społeczne. Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach w ramach konsultacji społecznych. Jedno miało miejsce przy ulicy Żeromskiego, a drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2. Na spotkaniu z mieszkańcami w szkole głośno powiedziałem, jak wygląda sytuacja i jak to jest widziane z mojej strony. Mieszkańcy Cierni pytali się co dalej i jak to będzie wyglądało. Powiedziałem, że jestem z nimi, jestem z mieszkańcami. Od ostatniego spotkania zdania nie zmieniłem – mówił burmistrz Paweł Ozga.

 – Obecnie mamy oczyszczalnię ścieków i wiemy doskonale, jak oczyszczalnia przez wiele lat było uciążliwa. Wcale się nie dziwię mieszkańcom, którzy zainwestowali w dzielnicy Ciernie i w dzielnicy Osiedla Piastowskiego, którzy mają obawy, że powstanie kolejny podmiot, który będzie zatruwał nam życie – dodał burmistrz Ozga.

Burmistrz weźmie pod uwagę nie tylko pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, czy też opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy o braku przeciwwskazań, ale przede wszystkim opinie mieszkańców Świebodzic.

 Burmistrz Paweł Ozga podkreślił też, że to nieprawda, iż jakakolwiek decyzja w sprawie planowanej budowy została podjęta. – Wszelkie dokumenty jakie wpłynęły są dokumentami bardzo istotnymi, ale najważniejsze dla mnie są tzw. konsultacje społeczne i głos naszych mieszkańców. Jestem jednym z nich, dlatego powtarzam: jestem razem z wami, drodzy państwo. Po zebraniu wszystkich dokumentów podejmę decyzję, która będzie stała na straży dobra nas wszystkich – deklarował Paweł Ozga

Więcej o sprawie i inwestorze pisaliśmy tutaj - https://doba.pl/dsw/artykul/-foto-stanowcze-nie-dla-biometanowni-mieszkancy-swiebodzic-nie-chca-smrodu-i-halasu/43029/15

 Do 5 października w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, w wydziale gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, każdy mieszkaniec, który jest zainteresowany planowaną budową możne zapoznać się z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wszelką dokumentacją w tej sprawie. Do 5 października istnieje można składać uwagi oraz wnioski odnośnie planowanej inwestycji. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice;

2) drogą elektroniczną na adres: świebodzice@swiebodzice.pl (z podaniem tytułu wiadomości – „Uwagi i wnioski do obwieszczenia GNZ.6220.2.2022.MZ z dnia 02 września 2022 r.”);

3) ustnie do protokołu.

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Nowy wątek
5* i 3* środa, 28.09.2022 12:03
Myślę że pieniądze tutaj wygrają a nie dobro mieszkańców... Bo...
Raśko wtorek, 27.09.2022 14:12
Takie tam pierdu pierdu pana Burmistrza. I tak podpisze to...