[FOTO] Stanowcze NIE dla biometanowni. Mieszkańcy Świebodzic nie chcą smrodu i hałasu

piątek, 16.9.2022 07:04 2653 1

Ogromne emocje towarzyszyły spotkaniu, które odbyło się 15 września w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie biometanowni, która – według nich – będzie powodować ogromny smród, hałas i zanieczyszczenie okolicznych działek. Co na to inwestor? Czy sprzeciw mieszkańców spowoduje zmianę jego decyzji o lokalizacji biometanowni?

 Obawiają się fetoru i hałasu. Mieszkańcy Świebodzic protestują przeciwko budowie biometanowni, która miałaby powstać w niedalekim sąsiedztwie ich domów. Petycję z protestem złożyli na ręce władz miasta. Autorzy pisma obawiają się przede wszystkim przykrych zapachów, jakie towarzyszą spalaniu biogazu. Drugim źródłem uciążliwych zapachów mogą być odpady poprodukcyjne, tzw. poferment, wykorzystywany jako nawóz na polach.

 - Pani by chciała biogazownię koło swojego domu? Pewnie nie. My też nie chcemy. I dlatego protestujemy, napisaliśmy petycję i będziemy działać, by to zablokować - mówi redakcji Doba.pl mieszkaniec Świebodzic, pan Henryk

W maju bieżącego roku burmistrz miasta Świebodzice, Paweł Ozga podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. „Budowa Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice na Dolnym Śląsku”. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek, który został złożony 10 stycznia przez Józefa Sieluka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ArchiPol” Sp. z o.o. z Wrocławia.

 Biogazownia ma powstać na terenie tutejszej podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej „Invest Park". Do władz miasta o pozwolenie wystąpiła firma ArchiPol z Wrocławia.

Czwartkowe spotkanie dedykowane było  w szczególności mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, mieszkańcom Cierni a także rolnikom z gminy Świebodzice zainteresowanym dywersyfikacją produkcji rolnej, uprawą roślin energetycznych i świadczeniem usług sprzętowych. Inwestor - ARCHIPOL Sp. z o.o, zaprezentował koncepcje i założenia inwestycji, a także omówił zagadnienia współpracy z Władzami Gminy, z mieszkańcami i z rolnikami. Na wczorajszym spotkaniu przedstawiciele ArchiPolu poinformowali również, że  inwestorem jest firma SELENA FM SP Z O O.

 W spotkaniu udział wziął prezes ARCHIPOLu Sp. z o.o, Józef Sieluk. Firma ARCHIPOL istnieje od 40 lat. Ostatnią inwestycją firmy jest fabryka baterii do samochodów elektrycznych na Bielanach Wrocławskich. Pomysł na biometan jako paliwo zastępcze pojawił się 30 lat temu. Liderem na rynku w produkcji paliwa odnawialnego są Francuzi.

- Biometan to odnawialne paliwo gazowe, służące do środków transportu: morskiego oraz samochodowego. Region aglomeracji wałbrzyskiej jest regionem trudnym, pokopalnianym, który powinien otrzymywać wsparcie z Unii Europejskiej. Inwestycja, która jest planowana w Świebodzicach jest inwestycją średniego kalibru, największa jest obecnie budowana w Szwecji. Głównym produktem zakładu będzie skroplony biometan, czyli odnawialne ekologiczne paliwo. Produktami dodatkowymi, ubocznymi będą zielone produkty, to jest: energia odnawialna, ciepło odnawialne, skroplony zielony dwutlenek węgla, nawozy organiczno-mineralne z pofermentu. Zakład będzie prowadził produkcję w obiegu zamkniętym, bezodpadowo i bezodorowo - zapewniał przedstawiciel firmy ARCHIPOLu Sp. z o.o.

 Przedstawiciele firmy Archipol starali się przedstawić korzyści, które miałyby wynikać z budowy biometanowni w Świebodzicach. - Gmina Świebodzice po uruchomieniu zakładu uzyska niezależność energetyczną i gazową, co jest istotne ze względu na obecne ceny energii oraz potencjalne przerwy w  jej dostawie. Pamiętajmy, że za chwilę w strefie przemysłowej  Świebodzic pojawi się wielu innych inwestorów. Na etapie realizacji zakładu inwestor deklaruje wolę zatrudnienia w pierwszej kolejności firm podwykonawczych, działających i mających swoją siedzibę na terenie gminy Świebodzice, a w drugiej kolejności z powiatu świdnickiego i powiatów przyległych. Wyszliśmy z propozycją do mieszkańców miasta, w szczególności mieszkańców Osiedla Piastowskiego, aby ciepło wyprodukowane w biometanowni przekazywać w atrakcyjniejszej cenie niż ciepło obecnie sprzedawane. Gmina Świebodzice po uruchomieniu zakładu uzyska niezależność energetyczną i gazową bez pośredników. Z postanowienia RDOŚ Wrocław z sierpnia 2022 roku wynika, że inwestycja w swoich założeniach spełnia wszystkie wymagane prawem przepisy, nie będzie przekraczać przyjętych norm czy też stwarzać zagrożeń  - informowali przedstawiciele firmy ARCHIPOLu Sp. z o.o.

Licznie zgromadzonych mieszkańców Świebodzic argumenty ARCHIPOLu jednak nie przekonały. Prezentacja przygotowana przez firmę została przerwana, a uczestnicy spotkania żądali konkretnych odpowiedzi na zadane przez nich pytania.

- W Świebodzicach ma powstać jedna z największych biometanowni w Europie, którą projektuje firma z małym doświadczeniem w tego typu inwestycjach. Zakładana moc biometanowni wynosi ponad 6MW. Porównując biogazownie w sąsiadującym Pszennie, która ma moc 900W i mieszkańcy mają z nią duży problem, ponieważ smród jest odczuwalny około kilometra od zakładu.  Biometanownia to nic innego tylko biogazowania na sterydach, która przetwarza wytworzony w procesie technologicznym biogaz w biometan - tłumaczyła mieszkanka Świebodzic. 

 Planowana w Świebodzicach biometanownia będzie się składać z sześciu komór fermentacyjnych na substraty rolnicze o wysokości powyżej 22 metrów i średnicy ponad 20 metrów. Inwestorem jest SELENA FM SP Z O O. - Jakie korzyści  z wybudowania takiego zakładu w Świebodzicach będzie miała gmina? Nie przyczyni się to do likwidacji bezrobocia, bo zatrudnionych będzie max. 13 osób, nie wykorzysta potencjału upraw rolniczych z okolicy, bo istnieją tu za małe gospodarstwa rolne, obniży ona wartość okolicznych nieruchomości, spowoduje też brak zainteresowania potencjalnych nowych mieszkańców okolicą, wzmożone będą uciążliwości transportowe, pojawi się hałas instalacji, smród i choroby z dowożonych substratów, a do atmosfery trafią szkodliwe substancje. Mieszkańcy dzielnicy Ciernie już teraz zmagają się z nieprzyjemnym zapachem, którego źródłem jest oczyszczalnia ścieków na Cierniach. Chcemy być dobrze zrozumiani: my nie jesteśmy przeciwni inwestycjom związanym z odnawialnymi źródłami energii, ale nie chcemy jej na terenie naszego miasta, w bliskim sąsiedztwie szkoły z oddziałami integracyjnymi i budynków mieszkalnych. Takie inwestycje powinny powstawać poza terenami mieszkalnymi - argumentował mieszkaniec Świebodzic.

  4 czerwca mieszkańcy złożyli do burmistrza Świebodzic i do rady miejskiej petycję z podpisami 208 osób, w której wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie lokalizacji zakładu.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Świebodzic - burmistrz Paweł Ozga oraz jego zastępca Tobiasz Wysoczański.

- Jestem ostatnią osobą, która chciałaby uprzykrzyć życie mieszkańcom Świebodzic. Jeżeli głos społeczeństwa w sprawie budowy biometanowni w naszym mieście będzie negatywny, ja się pod tym nie podpiszę - mówił Burmistrz Miasta Świebodzice, Paweł Ozga

 - Z własnego doświadczenia powiem tak: prowadzę małą kompostownię w miejscowości Brzesko i jej działalność polega na odbieraniu bezpośrednio z grupy Carlsberg odpadów pochodzenia odnawialnego np. młóto browarniane czy też słód, które są przetwarzane. Nie jest to duża ilość - około 5 tys. ton rocznie. Działalność jest prowadzona pod nadzorem Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego jak również pod nadzorem WIOŚ. Tak na prawdę, nawet pod szczegółowym nadzorem, z własnego doświadczenia wiem też ,że największy problem jest po fermentach. Mając te 5 tys. ton, które zawierają potas i magnez, od listopada do marca nie będzie można tych po fermentów wywozić na pola. Wiem jakie to jest uciążliwe. Nawet dobrze, szczelnie i hermetycznie prowadzona biogazownia, biometanownia zawsze będzie śmierdzieć - mówił Michał Srebrzyński z firmy Bio Term.

 Do 5 października w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, w wydziale gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, każdy mieszkaniec, który jest zainteresowany planowaną budową możne zapoznać się z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wszelką dokumentacją w tej sprawie. Do 5 października istnieje można składać uwagi oraz wnioski odnośnie planowanej inwestycji. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice;

2) drogą elektroniczną na adres: świebodzice@swiebodzice.pl (z podaniem tytułu wiadomości – „Uwagi i wnioski do obwieszczenia GNZ.6220.2.2022.MZ z dnia 02 września 2022 r.”);

3) ustnie do protokołu. 

Do sprawy wrócimy.

               J. Cader - dsw@doba.pl

foto - J. Cader

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Jocek piątek, 16.09.2022 13:20
I proszę, jak w Świebodzicach pięknie ludzie walczą o swój...