Skorzystaj z dofinansowania na wymianę pieców

piątek, 9.3.2018 15:26 1265 0

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, zwiększając środki finansowe na dotację dla mieszkańców gminy Żarów, chcących wymienić swoje ogrzewanie na ekologiczne.

Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji".

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Dotacja przeznaczona może zostać na likwidację starego źródła ciepła i montaż nowego przyjaznego środowisku:

  • kotły gazowe

  • kotły na olej lekki opałowy

  • piece zasilane prądem elektrycznym

  • kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)

  • kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%

  • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe służące zasileniu źródła.

Ile dofinansowania będzie można otrzymać?

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie gminy Żarów, w maksymalnej wysokości do:

  1. dla domu jednorodzinnego - 5.000,00 zł

  2. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 3.500,00 zł

Kiedy ogłoszony zostanie nabór?

Kompletne wnioski (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przeznaczonych na program. Więcej informacji można uzyskać po nr tel. 74 8 580 591 wew. 375.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek