[FOTO] Uroczyste podpisanie aktu pod budowę „Centrum Rekreacyjno-Turystycznego Dobrej Widawy"

środa, 17.11.2021 13:01 718 0

W dniu 17 listopada w Stradomi Wierzchniej przy Zalewie w obecności Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko został uroczyście podpisany i wmurowany Akt Erekcyjny pod budowę „Centrum Rekreacyjno-Turystycznego Dobrej Widawy". W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu" Krystian Ulbin oraz wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin.

Przypomnijmy, że umowa partnerska została zawarta w dniu 23.02.2021 roku w celu realizacji projektu współpracy pod tytułem: „Turystyka Regionalna i Promocja Produktu Lokalnego" pomiędzy partnerami Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu", a Lokalną Grupą Działania Dobra Widawa. Przedmiotem umowy jest zawiązanie partnerstwa w celu realizacji projektu współpracy „Turystyka Regionalna i Promocja Produktu Lokalnego".

Celem projektu jest promocja produktu lokalnego oraz oferty turystycznej poprzez utworzenie „Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku" oraz „Centrum Rekreacyjno – Turystycznego Dobrej Widawy" na obszarze dwóch LGD. Stworzenie na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Rozwój rynku zbytu lokalnych produktów i usług w tym wsparcie działalności klastra producentów granitu.

Termin realizacji projektu

od 03.2021 r. do 06.2022 r.

Lokalizacja

1. „Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku" ul. Sportowa, 58-170 Dobromierz,

2. „Centrum Rekreacyjno – Turystycznego Dobrej Widawy" obok zalewu w Stradomi Wierzchniej

Projekt współpracy pn. „Turystyka Regionalna i Promocja Produktu Lokalnego" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budżet:

Dodaj komentarz

Komentarze (0)