W Tomkowicach i Międzyrzeczu powstaną nowoczesne strefy aktywności

piątek, 19.4.2024 16:55 325 0

Na terenie sołectw Tomkowice i Międzyrzecze już wkrótce pojawi się nowa infrastruktura sportowa. Mieszkańcy obydwu wsi będą mogli korzystać z tzw. „stref aktywności”.  

W Tomkowicach powstaną siłownia plenerowa (6 urządzeń), plac zabaw o charakterze sprawnościowym (4 urządzenia), strefa relaksu do prowadzenia zabaw i ćwiczeń, a także wiata z zapleczem sanitarnym dostosowanym do osób niepełnosprawnych. Teren zostanie ogrodzony oraz oświetlony. Wyposażony zostanie w monitoring, małą architekturę (stojak na rowery, ławki, kosze, regulaminy) oraz obsadzony zielenią. Przewidziano nawierzchnie bezpieczne, dojazd i dojście.  

W Międzyrzeczu powstanie m.in. boisko trawiste z ogrodzeniem (piłkochwyty), siłownia plenerowa (6 urządzeń), plac zabaw o charakterze sprawnościowym (5 urządzeń), strefa relaksu do prowadzenia zabaw i ćwiczeń i miejsce integracyjne (grill). Teren zostanie ogrodzony, wykonana będzie także renowacja muru kamiennego i zabytkowego ogrodzenia z cegły. Teren zostanie wyposażony w małą architekturę (stojak na rowery, ławki, kosze, regulamin) oraz obsadzony zielenią. Powstanie dojazd i dojście, chodniki i miejsca parkingowe oraz wykonane będą roboty zabezpieczające istniejącej studni głębinowej i nastąpi usunięcie kolizji z kablami energetycznymi.  

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1,6 mln zł, udział własny gminy – 32 tys. zł. Strzegomskiemu samorządowi udało się pozyskać dofinansowanie w wys. 1,568 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  Realizacja powyższych zadań w Międzyrzeczu i Tomkowicach pozytywnie wpłynie na sytuację mieszkańców tych miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR, a także całej lokalnej społeczności w popegeerowskiej gminie Strzegom.

UM Strzegom

Dodaj komentarz

Komentarze (0)