Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

wtorek, 6.2.2024 10:01 3655 2

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) Burmistrz Dzierżoniowa podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Nowowiejskiej 50A w Dzierżoniowie.

Odstąpienie uzgodnione zostało z właściwymi organami, tj. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dzierżoniowie.   

Obwieszczenie z uzasadnieniem odstąpienia

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

mieszkaniec tego śmierdzącego mi wtorek, 06.02.2024 18:58
Czy to znaczy, że smród pozostanie
środa, 07.02.2024 20:24
A co smród ma do rzeczy z tą firmą?