OSiR Dzierżoniów: praca - elektryk/konserwator

środa, 26.6.2024 13:10 896 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie poszukuje pracowników do Działu Technicznego i Obiektów Zewnętrznych na stanowisko: elektryk/konserwator.

Jeżeli chcesz pracować w zgranym zespole i działać na rzecz rozwoju szeroko rozumianej kultury fizycznej – ta praca jest dla Ciebie!

Praca ma charakter techniczno-gospodarczy i polega na utrzymaniu ciągłości pracy naszych obiektów. Dużo czasu przebywamy na świeżym powietrzu, dbając o krajobraz.

 

Zakres obowiązków:

- usuwanie bieżących awarii,

- realizację przeglądów i napraw serwisowych w nadzorowanym obiektach,

- efektywne zarządzanie powierzonymi materiałami, narzędziami i sprzętem,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- wykonywanie prac konserwatorskich.

 

Wymagania:

- mile widziane wykształcenie techniczne i minimum pięcioletnie doświadczenie (nie jest to warunek konieczny),

- preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,

- uprawnienia do 1 kV Grupa 1 (sep),

- umiejętności manualne,

- dyspozycyjność,

- dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność,

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Informacja o warunkach zatrudnienia:

- wymiar czasu pracy: pełny etat (8h),

- pierwsza umowa o pracę zawarta na okres próbny 3 miesięcy z możliwością dłuższej współpracy,

- miejsce pracy: OSiR ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów.

 

Kontakt:

Kierownik DTiOZ

Marcin Barszcz OSIR Dzierżoniów

tel: 74 645 05 40 wew. 332

e-mail: marcin.barszcz@hotelosir.pl

 

CV prosimy składać do Biura OSiR (sekretariat) przy ul. Strumykowej 1 w Dzierżoniowie lub wysłać na adres mailowy marcin.barszcz@hotelosir.pl do 31.07.2024 r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz DZ.U. poz. 1000 o ochronie danych osobowych), prowadzonych przez OSiR Dzierżoniów."

 

Złożenie dokumentów oznacza, że zapoznał się Pan/Pani z następującą informacją:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Strumykowa 1 w Dzierżoniowie jako pracodawca.

  2. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji jest możliwy pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Strumykowa 1 w Dzierżoniowie,

  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Odbiorcą Pana/Pani danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

  5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2025 r.

  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.

 

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Szukający pracy piątek, 19.07.2024 13:57
Ciekawe kogo tam poszukują, człowiek był pytał i mimo że...